Classes | Variables
cob_hand_bridge Namespace Reference

Classes

class  InitFinger
class  InitFingerRequest
class  InitFingerResponse
class  InitPins
class  InitPinsRequest
class  InitPinsResponse
class  JointValues
class  SetPWM
class  SetPWMRequest
class  SetPWMResponse
class  Status
class  UpdatePins
class  UpdatePinsRequest
class  UpdatePinsResponse

Variables

static const char INITFINGER [] = "cob_hand_bridge/InitFinger"
static const char INITPINS [] = "cob_hand_bridge/InitPins"
static const char SETPWM [] = "cob_hand_bridge/SetPWM"
static const char UPDATEPINS [] = "cob_hand_bridge/UpdatePins"

Variable Documentation

const char cob_hand_bridge::INITFINGER[] = "cob_hand_bridge/InitFinger" [static]

Definition at line 28 of file InitFinger.h.

const char cob_hand_bridge::INITPINS[] = "cob_hand_bridge/InitPins" [static]

Definition at line 28 of file InitPins.h.

const char cob_hand_bridge::SETPWM[] = "cob_hand_bridge/SetPWM" [static]

Definition at line 28 of file SetPWM.h.

const char cob_hand_bridge::UPDATEPINS[] = "cob_hand_bridge/UpdatePins" [static]

Definition at line 28 of file UpdatePins.h.cob_hand_bridge
Author(s): Mathias L├╝dtke
autogenerated on Thu Jun 6 2019 20:43:57