glfw/deps/glad.c
Go to the documentation of this file.
1 /*
2 
3  OpenGL loader generated by glad 0.1.12a0 on Fri Sep 23 13:36:15 2016.
4 
5  Language/Generator: C/C++
6  Specification: gl
7  APIs: gl=3.2
8  Profile: compatibility
9  Extensions:
10  GL_ARB_multisample,
11  GL_ARB_robustness,
12  GL_KHR_debug
13  Loader: False
14  Local files: False
15  Omit khrplatform: False
16 
17  Commandline:
18  --profile="compatibility" --api="gl=3.2" --generator="c" --spec="gl" --no-loader --extensions="GL_ARB_multisample,GL_ARB_robustness,GL_KHR_debug"
19  Online:
20  http://glad.dav1d.de/#profile=compatibility&language=c&specification=gl&api=gl%3D3.2&extensions=GL_ARB_multisample&extensions=GL_ARB_robustness&extensions=GL_KHR_debug
21 */
22 
23 #include <stdio.h>
24 #include <stdlib.h>
25 #include <string.h>
26 #include <glad/glad.h>
27 
29 
30 #if defined(GL_ES_VERSION_3_0) || defined(GL_VERSION_3_0)
31 #define _GLAD_IS_SOME_NEW_VERSION 1
32 #endif
33 
34 static int max_loaded_major;
35 static int max_loaded_minor;
36 
37 static const char *exts = NULL;
38 static int num_exts_i = 0;
39 static const char **exts_i = NULL;
40 
41 static int get_exts(void) {
42 #ifdef _GLAD_IS_SOME_NEW_VERSION
43  if(max_loaded_major < 3) {
44 #endif
45  exts = (const char *)glGetString(GL_EXTENSIONS);
46 #ifdef _GLAD_IS_SOME_NEW_VERSION
47  } else {
48  int index;
49 
50  num_exts_i = 0;
52  if (num_exts_i > 0) {
53  exts_i = (const char **)realloc((void *)exts_i, num_exts_i * sizeof *exts_i);
54  }
55 
56  if (exts_i == NULL) {
57  return 0;
58  }
59 
60  for(index = 0; index < num_exts_i; index++) {
61  exts_i[index] = (const char*)glGetStringi(GL_EXTENSIONS, index);
62  }
63  }
64 #endif
65  return 1;
66 }
67 
68 static void free_exts(void) {
69  if (exts_i != NULL) {
70  free((char **)exts_i);
71  exts_i = NULL;
72  }
73 }
74 
75 static int has_ext(const char *ext) {
76 #ifdef _GLAD_IS_SOME_NEW_VERSION
77  if(max_loaded_major < 3) {
78 #endif
79  const char *extensions;
80  const char *loc;
81  const char *terminator;
82  extensions = exts;
83  if(extensions == NULL || ext == NULL) {
84  return 0;
85  }
86 
87  while(1) {
88  loc = strstr(extensions, ext);
89  if(loc == NULL) {
90  return 0;
91  }
92 
93  terminator = loc + strlen(ext);
94  if((loc == extensions || *(loc - 1) == ' ') &&
95  (*terminator == ' ' || *terminator == '\0')) {
96  return 1;
97  }
98  extensions = terminator;
99  }
100 #ifdef _GLAD_IS_SOME_NEW_VERSION
101  } else {
102  int index;
103 
104  for(index = 0; index < num_exts_i; index++) {
105  const char *e = exts_i[index];
106 
107  if(strcmp(e, ext) == 0) {
108  return 1;
109  }
110  }
111  }
112 #endif
113 
114  return 0;
115 }
127 PFNGLCOPYTEXIMAGE1DPROC glad_glCopyTexImage1D;
128 PFNGLVERTEXATTRIBI3UIPROC glad_glVertexAttribI3ui;
129 PFNGLWINDOWPOS2SPROC glad_glWindowPos2s;
130 PFNGLWINDOWPOS2IPROC glad_glWindowPos2i;
131 PFNGLWINDOWPOS2FPROC glad_glWindowPos2f;
132 PFNGLWINDOWPOS2DPROC glad_glWindowPos2d;
133 PFNGLVERTEX2FVPROC glad_glVertex2fv;
134 PFNGLINDEXIPROC glad_glIndexi;
135 PFNGLFRAMEBUFFERRENDERBUFFERPROC glad_glFramebufferRenderbuffer;
136 PFNGLRECTDVPROC glad_glRectdv;
137 PFNGLCOMPRESSEDTEXSUBIMAGE3DPROC glad_glCompressedTexSubImage3D;
138 PFNGLEVALCOORD2DPROC glad_glEvalCoord2d;
139 PFNGLEVALCOORD2FPROC glad_glEvalCoord2f;
140 PFNGLINDEXDPROC glad_glIndexd;
141 PFNGLVERTEXATTRIB1SVPROC glad_glVertexAttrib1sv;
142 PFNGLINDEXFPROC glad_glIndexf;
143 PFNGLLINEWIDTHPROC glad_glLineWidth;
144 PFNGLGETINTEGERI_VPROC glad_glGetIntegeri_v;
145 PFNGLGETMAPFVPROC glad_glGetMapfv;
146 PFNGLINDEXSPROC glad_glIndexs;
147 PFNGLCOMPILESHADERPROC glad_glCompileShader;
148 PFNGLGETTRANSFORMFEEDBACKVARYINGPROC glad_glGetTransformFeedbackVarying;
149 PFNGLWINDOWPOS2IVPROC glad_glWindowPos2iv;
150 PFNGLINDEXFVPROC glad_glIndexfv;
151 PFNGLFOGIVPROC glad_glFogiv;
152 PFNGLSTENCILMASKSEPARATEPROC glad_glStencilMaskSeparate;
153 PFNGLRASTERPOS2FVPROC glad_glRasterPos2fv;
154 PFNGLLIGHTMODELIVPROC glad_glLightModeliv;
155 PFNGLCOLOR4UIPROC glad_glColor4ui;
156 PFNGLSECONDARYCOLOR3FVPROC glad_glSecondaryColor3fv;
157 PFNGLFOGFVPROC glad_glFogfv;
158 PFNGLENABLEIPROC glad_glEnablei;
159 PFNGLVERTEX4IVPROC glad_glVertex4iv;
160 PFNGLEVALCOORD1FVPROC glad_glEvalCoord1fv;
161 PFNGLWINDOWPOS2SVPROC glad_glWindowPos2sv;
162 PFNGLCREATESHADERPROC glad_glCreateShader;
163 PFNGLISBUFFERPROC glad_glIsBuffer;
164 PFNGLGETMULTISAMPLEFVPROC glad_glGetMultisamplefv;
165 PFNGLGENRENDERBUFFERSPROC glad_glGenRenderbuffers;
166 PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE2DPROC glad_glCopyTexSubImage2D;
167 PFNGLCOMPRESSEDTEXIMAGE2DPROC glad_glCompressedTexImage2D;
168 PFNGLVERTEXATTRIB1FPROC glad_glVertexAttrib1f;
169 PFNGLBLENDFUNCSEPARATEPROC glad_glBlendFuncSeparate;
170 PFNGLVERTEX4FVPROC glad_glVertex4fv;
171 PFNGLBINDTEXTUREPROC glad_glBindTexture;
172 PFNGLVERTEXATTRIB1SPROC glad_glVertexAttrib1s;
173 PFNGLTEXCOORD2FVPROC glad_glTexCoord2fv;
174 PFNGLSAMPLEMASKIPROC glad_glSampleMaski;
175 PFNGLDRAWRANGEELEMENTSBASEVERTEXPROC glad_glDrawRangeElementsBaseVertex;
176 PFNGLTEXCOORD4FVPROC glad_glTexCoord4fv;
177 PFNGLUNIFORMMATRIX3X2FVPROC glad_glUniformMatrix3x2fv;
178 PFNGLPOINTSIZEPROC glad_glPointSize;
179 PFNGLVERTEXATTRIB2DVPROC glad_glVertexAttrib2dv;
180 PFNGLDELETEPROGRAMPROC glad_glDeleteProgram;
181 PFNGLCOLOR4BVPROC glad_glColor4bv;
182 PFNGLRASTERPOS2FPROC glad_glRasterPos2f;
183 PFNGLRASTERPOS2DPROC glad_glRasterPos2d;
184 PFNGLLOADIDENTITYPROC glad_glLoadIdentity;
185 PFNGLRASTERPOS2IPROC glad_glRasterPos2i;
186 PFNGLRENDERBUFFERSTORAGEPROC glad_glRenderbufferStorage;
187 PFNGLUNIFORMMATRIX4X3FVPROC glad_glUniformMatrix4x3fv;
188 PFNGLCOLOR3BPROC glad_glColor3b;
189 PFNGLCLEARBUFFERFVPROC glad_glClearBufferfv;
190 PFNGLEDGEFLAGPROC glad_glEdgeFlag;
191 PFNGLVERTEX3DPROC glad_glVertex3d;
192 PFNGLVERTEX3FPROC glad_glVertex3f;
193 PFNGLVERTEX3IPROC glad_glVertex3i;
194 PFNGLCOLOR3IPROC glad_glColor3i;
195 PFNGLUNIFORM3FPROC glad_glUniform3f;
196 PFNGLVERTEXATTRIB4UBVPROC glad_glVertexAttrib4ubv;
197 PFNGLCOLOR3SPROC glad_glColor3s;
198 PFNGLVERTEX3SPROC glad_glVertex3s;
199 PFNGLCOLORMASKIPROC glad_glColorMaski;
200 PFNGLCLEARBUFFERFIPROC glad_glClearBufferfi;
201 PFNGLTEXCOORD1IVPROC glad_glTexCoord1iv;
202 PFNGLBLITFRAMEBUFFERPROC glad_glBlitFramebuffer;
203 PFNGLVERTEXATTRIB3FPROC glad_glVertexAttrib3f;
204 PFNGLVERTEX2IVPROC glad_glVertex2iv;
205 PFNGLCOLOR3SVPROC glad_glColor3sv;
206 PFNGLGETVERTEXATTRIBDVPROC glad_glGetVertexAttribdv;
207 PFNGLUNIFORMMATRIX3X4FVPROC glad_glUniformMatrix3x4fv;
208 PFNGLNORMALPOINTERPROC glad_glNormalPointer;
209 PFNGLVERTEX4SVPROC glad_glVertex4sv;
210 PFNGLPASSTHROUGHPROC glad_glPassThrough;
211 PFNGLFOGIPROC glad_glFogi;
212 PFNGLBEGINPROC glad_glBegin;
213 PFNGLEVALCOORD2DVPROC glad_glEvalCoord2dv;
214 PFNGLCOLOR3UBVPROC glad_glColor3ubv;
215 PFNGLVERTEXPOINTERPROC glad_glVertexPointer;
216 PFNGLSECONDARYCOLOR3UIVPROC glad_glSecondaryColor3uiv;
217 PFNGLDELETEFRAMEBUFFERSPROC glad_glDeleteFramebuffers;
218 PFNGLDRAWARRAYSPROC glad_glDrawArrays;
219 PFNGLUNIFORM1UIPROC glad_glUniform1ui;
220 PFNGLMULTITEXCOORD1DPROC glad_glMultiTexCoord1d;
221 PFNGLMULTITEXCOORD1FPROC glad_glMultiTexCoord1f;
222 PFNGLLIGHTFVPROC glad_glLightfv;
223 PFNGLVERTEXATTRIB3DPROC glad_glVertexAttrib3d;
225 PFNGLMULTITEXCOORD1IPROC glad_glMultiTexCoord1i;
226 PFNGLGETACTIVEUNIFORMNAMEPROC glad_glGetActiveUniformName;
227 PFNGLMULTITEXCOORD1SPROC glad_glMultiTexCoord1s;
228 PFNGLISENABLEDPROC glad_glIsEnabled;
229 PFNGLSTENCILOPPROC glad_glStencilOp;
230 PFNGLGETQUERYOBJECTUIVPROC glad_glGetQueryObjectuiv;
231 PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE2DPROC glad_glFramebufferTexture2D;
232 PFNGLGETFRAMEBUFFERATTACHMENTPARAMETERIVPROC glad_glGetFramebufferAttachmentParameteriv;
233 PFNGLTRANSLATEFPROC glad_glTranslatef;
234 PFNGLVERTEXATTRIB4NUBPROC glad_glVertexAttrib4Nub;
235 PFNGLTRANSLATEDPROC glad_glTranslated;
236 PFNGLTEXCOORD3SVPROC glad_glTexCoord3sv;
237 PFNGLGETFRAGDATALOCATIONPROC glad_glGetFragDataLocation;
238 PFNGLTEXIMAGE1DPROC glad_glTexImage1D;
239 PFNGLTEXPARAMETERIVPROC glad_glTexParameteriv;
240 PFNGLSECONDARYCOLOR3BVPROC glad_glSecondaryColor3bv;
241 PFNGLGETMATERIALFVPROC glad_glGetMaterialfv;
242 PFNGLGETTEXIMAGEPROC glad_glGetTexImage;
243 PFNGLFOGCOORDFVPROC glad_glFogCoordfv;
244 PFNGLPIXELMAPUIVPROC glad_glPixelMapuiv;
245 PFNGLGETSHADERINFOLOGPROC glad_glGetShaderInfoLog;
246 PFNGLGENFRAMEBUFFERSPROC glad_glGenFramebuffers;
247 PFNGLINDEXSVPROC glad_glIndexsv;
248 PFNGLGETATTACHEDSHADERSPROC glad_glGetAttachedShaders;
249 PFNGLISRENDERBUFFERPROC glad_glIsRenderbuffer;
250 PFNGLVERTEX3IVPROC glad_glVertex3iv;
251 PFNGLBITMAPPROC glad_glBitmap;
252 PFNGLMATERIALIPROC glad_glMateriali;
253 PFNGLISVERTEXARRAYPROC glad_glIsVertexArray;
254 PFNGLDISABLEVERTEXATTRIBARRAYPROC glad_glDisableVertexAttribArray;
255 PFNGLGETQUERYIVPROC glad_glGetQueryiv;
256 PFNGLTEXCOORD4FPROC glad_glTexCoord4f;
257 PFNGLTEXCOORD4DPROC glad_glTexCoord4d;
258 PFNGLTEXCOORD4IPROC glad_glTexCoord4i;
259 PFNGLMATERIALFPROC glad_glMaterialf;
260 PFNGLTEXCOORD4SPROC glad_glTexCoord4s;
261 PFNGLGETUNIFORMINDICESPROC glad_glGetUniformIndices;
262 PFNGLISSHADERPROC glad_glIsShader;
263 PFNGLMULTITEXCOORD2SPROC glad_glMultiTexCoord2s;
264 PFNGLVERTEXATTRIBI4UBVPROC glad_glVertexAttribI4ubv;
265 PFNGLVERTEX3DVPROC glad_glVertex3dv;
266 PFNGLGETINTEGER64VPROC glad_glGetInteger64v;
267 PFNGLPOINTPARAMETERIVPROC glad_glPointParameteriv;
268 PFNGLENABLEPROC glad_glEnable;
269 PFNGLGETACTIVEUNIFORMSIVPROC glad_glGetActiveUniformsiv;
270 PFNGLCOLOR4FVPROC glad_glColor4fv;
271 PFNGLTEXCOORD1FVPROC glad_glTexCoord1fv;
272 PFNGLTEXCOORD2SVPROC glad_glTexCoord2sv;
273 PFNGLVERTEXATTRIB4DVPROC glad_glVertexAttrib4dv;
274 PFNGLMULTITEXCOORD1DVPROC glad_glMultiTexCoord1dv;
275 PFNGLMULTITEXCOORD2IPROC glad_glMultiTexCoord2i;
276 PFNGLTEXCOORD3FVPROC glad_glTexCoord3fv;
277 PFNGLSECONDARYCOLOR3USVPROC glad_glSecondaryColor3usv;
278 PFNGLTEXGENFPROC glad_glTexGenf;
279 PFNGLGETPOINTERVPROC glad_glGetPointerv;
280 PFNGLPOLYGONOFFSETPROC glad_glPolygonOffset;
281 PFNGLGETUNIFORMUIVPROC glad_glGetUniformuiv;
282 PFNGLNORMAL3FVPROC glad_glNormal3fv;
283 PFNGLSECONDARYCOLOR3SPROC glad_glSecondaryColor3s;
284 PFNGLDEPTHRANGEPROC glad_glDepthRange;
285 PFNGLFRUSTUMPROC glad_glFrustum;
286 PFNGLMULTITEXCOORD4SVPROC glad_glMultiTexCoord4sv;
287 PFNGLDRAWBUFFERPROC glad_glDrawBuffer;
288 PFNGLPUSHMATRIXPROC glad_glPushMatrix;
289 PFNGLRASTERPOS3FVPROC glad_glRasterPos3fv;
290 PFNGLORTHOPROC glad_glOrtho;
291 PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDPROC glad_glDrawElementsInstanced;
292 PFNGLWINDOWPOS3SVPROC glad_glWindowPos3sv;
293 PFNGLCLEARINDEXPROC glad_glClearIndex;
294 PFNGLMAP1DPROC glad_glMap1d;
295 PFNGLMAP1FPROC glad_glMap1f;
296 PFNGLFLUSHPROC glad_glFlush;
297 PFNGLGETRENDERBUFFERPARAMETERIVPROC glad_glGetRenderbufferParameteriv;
298 PFNGLINDEXIVPROC glad_glIndexiv;
299 PFNGLRASTERPOS3SVPROC glad_glRasterPos3sv;
300 PFNGLGETVERTEXATTRIBPOINTERVPROC glad_glGetVertexAttribPointerv;
301 PFNGLPIXELZOOMPROC glad_glPixelZoom;
302 PFNGLFENCESYNCPROC glad_glFenceSync;
303 PFNGLDELETEVERTEXARRAYSPROC glad_glDeleteVertexArrays;
304 PFNGLVERTEXATTRIB3SVPROC glad_glVertexAttrib3sv;
305 PFNGLBEGINCONDITIONALRENDERPROC glad_glBeginConditionalRender;
306 PFNGLDRAWELEMENTSBASEVERTEXPROC glad_glDrawElementsBaseVertex;
307 PFNGLGETTEXLEVELPARAMETERIVPROC glad_glGetTexLevelParameteriv;
308 PFNGLLIGHTIPROC glad_glLighti;
309 PFNGLLIGHTFPROC glad_glLightf;
310 PFNGLGETATTRIBLOCATIONPROC glad_glGetAttribLocation;
311 PFNGLSTENCILFUNCSEPARATEPROC glad_glStencilFuncSeparate;
312 PFNGLCLAMPCOLORPROC glad_glClampColor;
313 PFNGLUNIFORM4IVPROC glad_glUniform4iv;
314 PFNGLCLEARSTENCILPROC glad_glClearStencil;
315 PFNGLMULTITEXCOORD3FVPROC glad_glMultiTexCoord3fv;
316 PFNGLGETPIXELMAPUIVPROC glad_glGetPixelMapuiv;
317 PFNGLGENTEXTURESPROC glad_glGenTextures;
318 PFNGLTEXCOORD4IVPROC glad_glTexCoord4iv;
319 PFNGLGETTEXPARAMETERIUIVPROC glad_glGetTexParameterIuiv;
320 PFNGLINDEXPOINTERPROC glad_glIndexPointer;
321 PFNGLVERTEXATTRIB4NBVPROC glad_glVertexAttrib4Nbv;
322 PFNGLISSYNCPROC glad_glIsSync;
323 PFNGLVERTEX2FPROC glad_glVertex2f;
324 PFNGLVERTEX2DPROC glad_glVertex2d;
325 PFNGLDELETERENDERBUFFERSPROC glad_glDeleteRenderbuffers;
326 PFNGLUNIFORM2IPROC glad_glUniform2i;
327 PFNGLMAPGRID2DPROC glad_glMapGrid2d;
328 PFNGLMAPGRID2FPROC glad_glMapGrid2f;
329 PFNGLVERTEX2IPROC glad_glVertex2i;
330 PFNGLVERTEXATTRIBPOINTERPROC glad_glVertexAttribPointer;
331 PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURELAYERPROC glad_glFramebufferTextureLayer;
332 PFNGLVERTEX2SPROC glad_glVertex2s;
333 PFNGLNORMAL3BVPROC glad_glNormal3bv;
334 PFNGLVERTEXATTRIB4NUIVPROC glad_glVertexAttrib4Nuiv;
335 PFNGLFLUSHMAPPEDBUFFERRANGEPROC glad_glFlushMappedBufferRange;
336 PFNGLSECONDARYCOLOR3SVPROC glad_glSecondaryColor3sv;
337 PFNGLVERTEX3SVPROC glad_glVertex3sv;
338 PFNGLGENQUERIESPROC glad_glGenQueries;
339 PFNGLGETPIXELMAPFVPROC glad_glGetPixelMapfv;
340 PFNGLTEXENVFPROC glad_glTexEnvf;
341 PFNGLTEXSUBIMAGE3DPROC glad_glTexSubImage3D;
342 PFNGLGETINTEGER64I_VPROC glad_glGetInteger64i_v;
343 PFNGLFOGCOORDDPROC glad_glFogCoordd;
344 PFNGLFOGCOORDFPROC glad_glFogCoordf;
345 PFNGLCOPYTEXIMAGE2DPROC glad_glCopyTexImage2D;
346 PFNGLTEXENVIPROC glad_glTexEnvi;
347 PFNGLMULTITEXCOORD1IVPROC glad_glMultiTexCoord1iv;
348 PFNGLISENABLEDIPROC glad_glIsEnabledi;
349 PFNGLVERTEXATTRIBI2IPROC glad_glVertexAttribI2i;
350 PFNGLMULTITEXCOORD2DVPROC glad_glMultiTexCoord2dv;
351 PFNGLUNIFORM2IVPROC glad_glUniform2iv;
352 PFNGLVERTEXATTRIB1FVPROC glad_glVertexAttrib1fv;
353 PFNGLUNIFORM4UIVPROC glad_glUniform4uiv;
354 PFNGLMATRIXMODEPROC glad_glMatrixMode;
355 PFNGLFEEDBACKBUFFERPROC glad_glFeedbackBuffer;
356 PFNGLGETMAPIVPROC glad_glGetMapiv;
357 PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE1DPROC glad_glFramebufferTexture1D;
358 PFNGLGETSHADERIVPROC glad_glGetShaderiv;
359 PFNGLMULTITEXCOORD2DPROC glad_glMultiTexCoord2d;
360 PFNGLMULTITEXCOORD2FPROC glad_glMultiTexCoord2f;
361 PFNGLBINDFRAGDATALOCATIONPROC glad_glBindFragDataLocation;
362 PFNGLPRIORITIZETEXTURESPROC glad_glPrioritizeTextures;
363 PFNGLCALLLISTPROC glad_glCallList;
364 PFNGLSECONDARYCOLOR3UBVPROC glad_glSecondaryColor3ubv;
365 PFNGLGETDOUBLEVPROC glad_glGetDoublev;
366 PFNGLMULTITEXCOORD3IVPROC glad_glMultiTexCoord3iv;
367 PFNGLVERTEXATTRIB1DPROC glad_glVertexAttrib1d;
368 PFNGLLIGHTMODELFPROC glad_glLightModelf;
369 PFNGLGETUNIFORMIVPROC glad_glGetUniformiv;
370 PFNGLVERTEX2SVPROC glad_glVertex2sv;
371 PFNGLLIGHTMODELIPROC glad_glLightModeli;
372 PFNGLWINDOWPOS3IVPROC glad_glWindowPos3iv;
373 PFNGLUNIFORM3FVPROC glad_glUniform3fv;
374 PFNGLPIXELSTOREIPROC glad_glPixelStorei;
375 PFNGLCALLLISTSPROC glad_glCallLists;
377 PFNGLSECONDARYCOLOR3DPROC glad_glSecondaryColor3d;
378 PFNGLTEXCOORD3IPROC glad_glTexCoord3i;
379 PFNGLMULTITEXCOORD4FVPROC glad_glMultiTexCoord4fv;
380 PFNGLRASTERPOS3IPROC glad_glRasterPos3i;
381 PFNGLSECONDARYCOLOR3BPROC glad_glSecondaryColor3b;
382 PFNGLRASTERPOS3DPROC glad_glRasterPos3d;
383 PFNGLRASTERPOS3FPROC glad_glRasterPos3f;
384 PFNGLCOMPRESSEDTEXIMAGE3DPROC glad_glCompressedTexImage3D;
385 PFNGLTEXCOORD3FPROC glad_glTexCoord3f;
386 PFNGLDELETESYNCPROC glad_glDeleteSync;
387 PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE3DPROC glad_glCopyTexSubImage3D;
388 PFNGLTEXIMAGE2DMULTISAMPLEPROC glad_glTexImage2DMultisample;
389 PFNGLGETVERTEXATTRIBIVPROC glad_glGetVertexAttribiv;
390 PFNGLMULTIDRAWELEMENTSPROC glad_glMultiDrawElements;
391 PFNGLVERTEXATTRIB3FVPROC glad_glVertexAttrib3fv;
392 PFNGLTEXCOORD3SPROC glad_glTexCoord3s;
393 PFNGLUNIFORM3IVPROC glad_glUniform3iv;
394 PFNGLRASTERPOS3SPROC glad_glRasterPos3s;
395 PFNGLPOLYGONMODEPROC glad_glPolygonMode;
396 PFNGLDRAWBUFFERSPROC glad_glDrawBuffers;
397 PFNGLGETACTIVEUNIFORMBLOCKIVPROC glad_glGetActiveUniformBlockiv;
398 PFNGLARETEXTURESRESIDENTPROC glad_glAreTexturesResident;
399 PFNGLISLISTPROC glad_glIsList;
400 PFNGLRASTERPOS2SVPROC glad_glRasterPos2sv;
401 PFNGLRASTERPOS4SVPROC glad_glRasterPos4sv;
402 PFNGLCOLOR4SPROC glad_glColor4s;
403 PFNGLUSEPROGRAMPROC glad_glUseProgram;
404 PFNGLLINESTIPPLEPROC glad_glLineStipple;
405 PFNGLMULTITEXCOORD1SVPROC glad_glMultiTexCoord1sv;
406 PFNGLGETPROGRAMINFOLOGPROC glad_glGetProgramInfoLog;
407 PFNGLGETBUFFERPARAMETERIVPROC glad_glGetBufferParameteriv;
408 PFNGLMULTITEXCOORD2IVPROC glad_glMultiTexCoord2iv;
409 PFNGLUNIFORMMATRIX2X4FVPROC glad_glUniformMatrix2x4fv;
410 PFNGLBINDVERTEXARRAYPROC glad_glBindVertexArray;
411 PFNGLCOLOR4BPROC glad_glColor4b;
412 PFNGLSECONDARYCOLOR3FPROC glad_glSecondaryColor3f;
413 PFNGLCOLOR4FPROC glad_glColor4f;
414 PFNGLCOLOR4DPROC glad_glColor4d;
415 PFNGLCOLOR4IPROC glad_glColor4i;
416 PFNGLMULTIDRAWELEMENTSBASEVERTEXPROC glad_glMultiDrawElementsBaseVertex;
417 PFNGLRASTERPOS3IVPROC glad_glRasterPos3iv;
418 PFNGLVERTEX2DVPROC glad_glVertex2dv;
419 PFNGLTEXCOORD4SVPROC glad_glTexCoord4sv;
420 PFNGLUNIFORM2UIVPROC glad_glUniform2uiv;
421 PFNGLCOMPRESSEDTEXSUBIMAGE1DPROC glad_glCompressedTexSubImage1D;
422 PFNGLFINISHPROC glad_glFinish;
423 PFNGLGETBOOLEANVPROC glad_glGetBooleanv;
424 PFNGLDELETESHADERPROC glad_glDeleteShader;
425 PFNGLDRAWELEMENTSPROC glad_glDrawElements;
426 PFNGLRASTERPOS2SPROC glad_glRasterPos2s;
427 PFNGLGETMAPDVPROC glad_glGetMapdv;
428 PFNGLVERTEXATTRIB4NSVPROC glad_glVertexAttrib4Nsv;
429 PFNGLMATERIALFVPROC glad_glMaterialfv;
430 PFNGLVIEWPORTPROC glad_glViewport;
431 PFNGLUNIFORM1UIVPROC glad_glUniform1uiv;
432 PFNGLTRANSFORMFEEDBACKVARYINGSPROC glad_glTransformFeedbackVaryings;
433 PFNGLINDEXDVPROC glad_glIndexdv;
434 PFNGLTEXCOORD3DPROC glad_glTexCoord3d;
435 PFNGLTEXCOORD3IVPROC glad_glTexCoord3iv;
436 PFNGLVERTEXATTRIBI3IPROC glad_glVertexAttribI3i;
437 PFNGLCLEARDEPTHPROC glad_glClearDepth;
438 PFNGLVERTEXATTRIBI4USVPROC glad_glVertexAttribI4usv;
439 PFNGLTEXPARAMETERFPROC glad_glTexParameterf;
440 PFNGLTEXPARAMETERIPROC glad_glTexParameteri;
441 PFNGLGETSHADERSOURCEPROC glad_glGetShaderSource;
442 PFNGLTEXBUFFERPROC glad_glTexBuffer;
443 PFNGLPOPNAMEPROC glad_glPopName;
444 PFNGLVALIDATEPROGRAMPROC glad_glValidateProgram;
445 PFNGLPIXELSTOREFPROC glad_glPixelStoref;
446 PFNGLUNIFORM3UIVPROC glad_glUniform3uiv;
447 PFNGLRASTERPOS4FVPROC glad_glRasterPos4fv;
448 PFNGLEVALCOORD1DVPROC glad_glEvalCoord1dv;
449 PFNGLRECTIPROC glad_glRecti;
450 PFNGLCOLOR4UBPROC glad_glColor4ub;
451 PFNGLMULTTRANSPOSEMATRIXFPROC glad_glMultTransposeMatrixf;
452 PFNGLRECTFPROC glad_glRectf;
453 PFNGLRECTDPROC glad_glRectd;
454 PFNGLNORMAL3SVPROC glad_glNormal3sv;
455 PFNGLNEWLISTPROC glad_glNewList;
456 PFNGLCOLOR4USPROC glad_glColor4us;
457 PFNGLLINKPROGRAMPROC glad_glLinkProgram;
458 PFNGLHINTPROC glad_glHint;
459 PFNGLRECTSPROC glad_glRects;
460 PFNGLTEXCOORD2DVPROC glad_glTexCoord2dv;
461 PFNGLRASTERPOS4IVPROC glad_glRasterPos4iv;
463 PFNGLEDGEFLAGVPROC glad_glEdgeFlagv;
464 PFNGLDETACHSHADERPROC glad_glDetachShader;
465 PFNGLSCALEFPROC glad_glScalef;
466 PFNGLENDQUERYPROC glad_glEndQuery;
467 PFNGLSCALEDPROC glad_glScaled;
468 PFNGLEDGEFLAGPOINTERPROC glad_glEdgeFlagPointer;
469 PFNGLCOPYPIXELSPROC glad_glCopyPixels;
470 PFNGLVERTEXATTRIBI2UIPROC glad_glVertexAttribI2ui;
471 PFNGLPOPATTRIBPROC glad_glPopAttrib;
472 PFNGLDELETETEXTURESPROC glad_glDeleteTextures;
473 PFNGLSTENCILOPSEPARATEPROC glad_glStencilOpSeparate;
474 PFNGLDELETEQUERIESPROC glad_glDeleteQueries;
475 PFNGLVERTEXATTRIB4FPROC glad_glVertexAttrib4f;
476 PFNGLVERTEXATTRIB4DPROC glad_glVertexAttrib4d;
477 PFNGLINITNAMESPROC glad_glInitNames;
478 PFNGLGETBUFFERPARAMETERI64VPROC glad_glGetBufferParameteri64v;
479 PFNGLCOLOR3DVPROC glad_glColor3dv;
480 PFNGLVERTEXATTRIBI1IPROC glad_glVertexAttribI1i;
481 PFNGLGETTEXPARAMETERIVPROC glad_glGetTexParameteriv;
482 PFNGLWAITSYNCPROC glad_glWaitSync;
483 PFNGLVERTEXATTRIB4SPROC glad_glVertexAttrib4s;
484 PFNGLCOLORMATERIALPROC glad_glColorMaterial;
485 PFNGLSAMPLECOVERAGEPROC glad_glSampleCoverage;
486 PFNGLUNIFORM1FPROC glad_glUniform1f;
487 PFNGLGETVERTEXATTRIBFVPROC glad_glGetVertexAttribfv;
488 PFNGLRENDERMODEPROC glad_glRenderMode;
489 PFNGLGETCOMPRESSEDTEXIMAGEPROC glad_glGetCompressedTexImage;
490 PFNGLWINDOWPOS2DVPROC glad_glWindowPos2dv;
491 PFNGLUNIFORM1IPROC glad_glUniform1i;
492 PFNGLGETACTIVEATTRIBPROC glad_glGetActiveAttrib;
493 PFNGLUNIFORM3IPROC glad_glUniform3i;
494 PFNGLPIXELTRANSFERIPROC glad_glPixelTransferi;
495 PFNGLTEXSUBIMAGE2DPROC glad_glTexSubImage2D;
496 PFNGLDISABLEPROC glad_glDisable;
497 PFNGLLOGICOPPROC glad_glLogicOp;
498 PFNGLEVALPOINT2PROC glad_glEvalPoint2;
499 PFNGLPIXELTRANSFERFPROC glad_glPixelTransferf;
500 PFNGLSECONDARYCOLOR3IPROC glad_glSecondaryColor3i;
501 PFNGLUNIFORM4UIPROC glad_glUniform4ui;
502 PFNGLCOLOR3FPROC glad_glColor3f;
503 PFNGLBINDFRAMEBUFFERPROC glad_glBindFramebuffer;
504 PFNGLGETTEXENVFVPROC glad_glGetTexEnvfv;
505 PFNGLRECTFVPROC glad_glRectfv;
506 PFNGLCULLFACEPROC glad_glCullFace;
507 PFNGLGETLIGHTFVPROC glad_glGetLightfv;
508 PFNGLCOLOR3DPROC glad_glColor3d;
509 PFNGLTEXGENDPROC glad_glTexGend;
510 PFNGLTEXGENIPROC glad_glTexGeni;
511 PFNGLMULTITEXCOORD3SPROC glad_glMultiTexCoord3s;
513 PFNGLMULTITEXCOORD3IPROC glad_glMultiTexCoord3i;
514 PFNGLMULTITEXCOORD3FPROC glad_glMultiTexCoord3f;
515 PFNGLMULTITEXCOORD3DPROC glad_glMultiTexCoord3d;
516 PFNGLATTACHSHADERPROC glad_glAttachShader;
517 PFNGLFOGCOORDDVPROC glad_glFogCoorddv;
518 PFNGLUNIFORMMATRIX2X3FVPROC glad_glUniformMatrix2x3fv;
519 PFNGLGETTEXGENFVPROC glad_glGetTexGenfv;
520 PFNGLFOGCOORDPOINTERPROC glad_glFogCoordPointer;
521 PFNGLPROVOKINGVERTEXPROC glad_glProvokingVertex;
522 PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE3DPROC glad_glFramebufferTexture3D;
523 PFNGLTEXGENIVPROC glad_glTexGeniv;
524 PFNGLRASTERPOS2DVPROC glad_glRasterPos2dv;
525 PFNGLSECONDARYCOLOR3DVPROC glad_glSecondaryColor3dv;
526 PFNGLCLIENTACTIVETEXTUREPROC glad_glClientActiveTexture;
527 PFNGLVERTEXATTRIBI4SVPROC glad_glVertexAttribI4sv;
528 PFNGLSECONDARYCOLOR3USPROC glad_glSecondaryColor3us;
529 PFNGLTEXENVFVPROC glad_glTexEnvfv;
530 PFNGLREADBUFFERPROC glad_glReadBuffer;
531 PFNGLTEXPARAMETERIUIVPROC glad_glTexParameterIuiv;
532 PFNGLDRAWARRAYSINSTANCEDPROC glad_glDrawArraysInstanced;
533 PFNGLGENERATEMIPMAPPROC glad_glGenerateMipmap;
534 PFNGLWINDOWPOS3FVPROC glad_glWindowPos3fv;
535 PFNGLLIGHTMODELFVPROC glad_glLightModelfv;
536 PFNGLDELETELISTSPROC glad_glDeleteLists;
537 PFNGLGETCLIPPLANEPROC glad_glGetClipPlane;
538 PFNGLVERTEX4DVPROC glad_glVertex4dv;
539 PFNGLTEXCOORD2DPROC glad_glTexCoord2d;
540 PFNGLPOPMATRIXPROC glad_glPopMatrix;
541 PFNGLTEXCOORD2FPROC glad_glTexCoord2f;
542 PFNGLCOLOR4IVPROC glad_glColor4iv;
543 PFNGLINDEXUBVPROC glad_glIndexubv;
544 PFNGLUNMAPBUFFERPROC glad_glUnmapBuffer;
545 PFNGLTEXCOORD2IPROC glad_glTexCoord2i;
546 PFNGLRASTERPOS4DPROC glad_glRasterPos4d;
547 PFNGLRASTERPOS4FPROC glad_glRasterPos4f;
548 PFNGLVERTEXATTRIB3SPROC glad_glVertexAttrib3s;
549 PFNGLTEXCOORD2SPROC glad_glTexCoord2s;
550 PFNGLBINDRENDERBUFFERPROC glad_glBindRenderbuffer;
551 PFNGLVERTEX3FVPROC glad_glVertex3fv;
552 PFNGLTEXCOORD4DVPROC glad_glTexCoord4dv;
553 PFNGLMATERIALIVPROC glad_glMaterialiv;
554 PFNGLISPROGRAMPROC glad_glIsProgram;
555 PFNGLVERTEXATTRIB4BVPROC glad_glVertexAttrib4bv;
556 PFNGLVERTEX4SPROC glad_glVertex4s;
557 PFNGLVERTEXATTRIB4FVPROC glad_glVertexAttrib4fv;
558 PFNGLNORMAL3DVPROC glad_glNormal3dv;
559 PFNGLUNIFORM4IPROC glad_glUniform4i;
560 PFNGLACTIVETEXTUREPROC glad_glActiveTexture;
561 PFNGLENABLEVERTEXATTRIBARRAYPROC glad_glEnableVertexAttribArray;
562 PFNGLROTATEDPROC glad_glRotated;
563 PFNGLROTATEFPROC glad_glRotatef;
564 PFNGLVERTEX4IPROC glad_glVertex4i;
565 PFNGLREADPIXELSPROC glad_glReadPixels;
566 PFNGLVERTEXATTRIBI3IVPROC glad_glVertexAttribI3iv;
567 PFNGLLOADNAMEPROC glad_glLoadName;
568 PFNGLUNIFORM4FPROC glad_glUniform4f;
569 PFNGLRENDERBUFFERSTORAGEMULTISAMPLEPROC glad_glRenderbufferStorageMultisample;
570 PFNGLGENVERTEXARRAYSPROC glad_glGenVertexArrays;
571 PFNGLSHADEMODELPROC glad_glShadeModel;
572 PFNGLMAPGRID1DPROC glad_glMapGrid1d;
573 PFNGLGETUNIFORMFVPROC glad_glGetUniformfv;
574 PFNGLMAPGRID1FPROC glad_glMapGrid1f;
575 PFNGLDISABLECLIENTSTATEPROC glad_glDisableClientState;
576 PFNGLMULTITEXCOORD3SVPROC glad_glMultiTexCoord3sv;
577 PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDBASEVERTEXPROC glad_glDrawElementsInstancedBaseVertex;
578 PFNGLSECONDARYCOLORPOINTERPROC glad_glSecondaryColorPointer;
579 PFNGLALPHAFUNCPROC glad_glAlphaFunc;
580 PFNGLUNIFORM1IVPROC glad_glUniform1iv;
581 PFNGLMULTITEXCOORD4IVPROC glad_glMultiTexCoord4iv;
582 PFNGLGETQUERYOBJECTIVPROC glad_glGetQueryObjectiv;
583 PFNGLSTENCILFUNCPROC glad_glStencilFunc;
584 PFNGLMULTITEXCOORD1FVPROC glad_glMultiTexCoord1fv;
585 PFNGLUNIFORMBLOCKBINDINGPROC glad_glUniformBlockBinding;
586 PFNGLCOLOR4UIVPROC glad_glColor4uiv;
587 PFNGLRECTIVPROC glad_glRectiv;
588 PFNGLRASTERPOS3DVPROC glad_glRasterPos3dv;
589 PFNGLEVALMESH2PROC glad_glEvalMesh2;
590 PFNGLEVALMESH1PROC glad_glEvalMesh1;
591 PFNGLTEXCOORDPOINTERPROC glad_glTexCoordPointer;
592 PFNGLVERTEXATTRIB4NUBVPROC glad_glVertexAttrib4Nubv;
593 PFNGLVERTEXATTRIBI4IVPROC glad_glVertexAttribI4iv;
594 PFNGLEVALCOORD2FVPROC glad_glEvalCoord2fv;
595 PFNGLCOLOR4UBVPROC glad_glColor4ubv;
596 PFNGLLOADTRANSPOSEMATRIXDPROC glad_glLoadTransposeMatrixd;
597 PFNGLLOADTRANSPOSEMATRIXFPROC glad_glLoadTransposeMatrixf;
598 PFNGLVERTEXATTRIBI4IPROC glad_glVertexAttribI4i;
599 PFNGLRASTERPOS2IVPROC glad_glRasterPos2iv;
600 PFNGLGETBUFFERSUBDATAPROC glad_glGetBufferSubData;
601 PFNGLTEXENVIVPROC glad_glTexEnviv;
602 PFNGLBLENDEQUATIONSEPARATEPROC glad_glBlendEquationSeparate;
603 PFNGLVERTEXATTRIBI1UIPROC glad_glVertexAttribI1ui;
604 PFNGLGENBUFFERSPROC glad_glGenBuffers;
605 PFNGLSELECTBUFFERPROC glad_glSelectBuffer;
606 PFNGLVERTEXATTRIB2SVPROC glad_glVertexAttrib2sv;
607 PFNGLPUSHATTRIBPROC glad_glPushAttrib;
608 PFNGLVERTEXATTRIBIPOINTERPROC glad_glVertexAttribIPointer;
609 PFNGLBLENDFUNCPROC glad_glBlendFunc;
610 PFNGLCREATEPROGRAMPROC glad_glCreateProgram;
611 PFNGLTEXIMAGE3DPROC glad_glTexImage3D;
612 PFNGLISFRAMEBUFFERPROC glad_glIsFramebuffer;
613 PFNGLLIGHTIVPROC glad_glLightiv;
614 PFNGLPRIMITIVERESTARTINDEXPROC glad_glPrimitiveRestartIndex;
615 PFNGLTEXGENFVPROC glad_glTexGenfv;
616 PFNGLENDPROC glad_glEnd;
617 PFNGLDELETEBUFFERSPROC glad_glDeleteBuffers;
618 PFNGLSCISSORPROC glad_glScissor;
619 PFNGLCLIPPLANEPROC glad_glClipPlane;
620 PFNGLPUSHNAMEPROC glad_glPushName;
621 PFNGLTEXGENDVPROC glad_glTexGendv;
622 PFNGLINDEXUBPROC glad_glIndexub;
623 PFNGLSECONDARYCOLOR3IVPROC glad_glSecondaryColor3iv;
624 PFNGLRASTERPOS4IPROC glad_glRasterPos4i;
625 PFNGLMULTTRANSPOSEMATRIXDPROC glad_glMultTransposeMatrixd;
626 PFNGLCLEARCOLORPROC glad_glClearColor;
627 PFNGLVERTEXATTRIB4UIVPROC glad_glVertexAttrib4uiv;
628 PFNGLNORMAL3SPROC glad_glNormal3s;
629 PFNGLVERTEXATTRIB4NIVPROC glad_glVertexAttrib4Niv;
630 PFNGLCLEARBUFFERIVPROC glad_glClearBufferiv;
631 PFNGLPOINTPARAMETERIPROC glad_glPointParameteri;
632 PFNGLBLENDCOLORPROC glad_glBlendColor;
633 PFNGLWINDOWPOS3DPROC glad_glWindowPos3d;
634 PFNGLVERTEXATTRIBI2UIVPROC glad_glVertexAttribI2uiv;
635 PFNGLUNIFORM3UIPROC glad_glUniform3ui;
636 PFNGLCOLOR4DVPROC glad_glColor4dv;
637 PFNGLVERTEXATTRIBI4UIVPROC glad_glVertexAttribI4uiv;
638 PFNGLPOINTPARAMETERFVPROC glad_glPointParameterfv;
639 PFNGLUNIFORM2FVPROC glad_glUniform2fv;
640 PFNGLSECONDARYCOLOR3UBPROC glad_glSecondaryColor3ub;
641 PFNGLSECONDARYCOLOR3UIPROC glad_glSecondaryColor3ui;
642 PFNGLTEXCOORD3DVPROC glad_glTexCoord3dv;
643 PFNGLBINDBUFFERRANGEPROC glad_glBindBufferRange;
644 PFNGLNORMAL3IVPROC glad_glNormal3iv;
645 PFNGLWINDOWPOS3SPROC glad_glWindowPos3s;
646 PFNGLPOINTPARAMETERFPROC glad_glPointParameterf;
647 PFNGLGETVERTEXATTRIBIUIVPROC glad_glGetVertexAttribIuiv;
648 PFNGLWINDOWPOS3IPROC glad_glWindowPos3i;
649 PFNGLMULTITEXCOORD4SPROC glad_glMultiTexCoord4s;
650 PFNGLWINDOWPOS3FPROC glad_glWindowPos3f;
651 PFNGLCOLOR3USPROC glad_glColor3us;
652 PFNGLCOLOR3UIVPROC glad_glColor3uiv;
653 PFNGLVERTEXATTRIB4NUSVPROC glad_glVertexAttrib4Nusv;
654 PFNGLGETLIGHTIVPROC glad_glGetLightiv;
655 PFNGLDEPTHFUNCPROC glad_glDepthFunc;
656 PFNGLCOMPRESSEDTEXSUBIMAGE2DPROC glad_glCompressedTexSubImage2D;
657 PFNGLLISTBASEPROC glad_glListBase;
658 PFNGLMULTITEXCOORD4FPROC glad_glMultiTexCoord4f;
659 PFNGLCOLOR3UBPROC glad_glColor3ub;
660 PFNGLMULTITEXCOORD4DPROC glad_glMultiTexCoord4d;
661 PFNGLVERTEXATTRIBI4BVPROC glad_glVertexAttribI4bv;
662 PFNGLGETTEXPARAMETERFVPROC glad_glGetTexParameterfv;
663 PFNGLCOLOR3UIPROC glad_glColor3ui;
664 PFNGLMULTITEXCOORD4IPROC glad_glMultiTexCoord4i;
665 PFNGLGETPOLYGONSTIPPLEPROC glad_glGetPolygonStipple;
666 PFNGLCLIENTWAITSYNCPROC glad_glClientWaitSync;
667 PFNGLVERTEXATTRIBI4UIPROC glad_glVertexAttribI4ui;
668 PFNGLMULTITEXCOORD4DVPROC glad_glMultiTexCoord4dv;
669 PFNGLCOLORMASKPROC glad_glColorMask;
670 PFNGLTEXPARAMETERIIVPROC glad_glTexParameterIiv;
671 PFNGLBLENDEQUATIONPROC glad_glBlendEquation;
672 PFNGLGETUNIFORMLOCATIONPROC glad_glGetUniformLocation;
673 PFNGLRASTERPOS4SPROC glad_glRasterPos4s;
674 PFNGLENDTRANSFORMFEEDBACKPROC glad_glEndTransformFeedback;
675 PFNGLVERTEXATTRIB4USVPROC glad_glVertexAttrib4usv;
676 PFNGLMULTITEXCOORD3DVPROC glad_glMultiTexCoord3dv;
677 PFNGLCOLOR4SVPROC glad_glColor4sv;
678 PFNGLPOPCLIENTATTRIBPROC glad_glPopClientAttrib;
679 PFNGLBEGINTRANSFORMFEEDBACKPROC glad_glBeginTransformFeedback;
680 PFNGLFOGFPROC glad_glFogf;
681 PFNGLVERTEXATTRIBI1IVPROC glad_glVertexAttribI1iv;
682 PFNGLCOLOR3IVPROC glad_glColor3iv;
683 PFNGLCOMPRESSEDTEXIMAGE1DPROC glad_glCompressedTexImage1D;
684 PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE1DPROC glad_glCopyTexSubImage1D;
685 PFNGLTEXCOORD1IPROC glad_glTexCoord1i;
686 PFNGLCHECKFRAMEBUFFERSTATUSPROC glad_glCheckFramebufferStatus;
687 PFNGLTEXCOORD1DPROC glad_glTexCoord1d;
688 PFNGLTEXCOORD1FPROC glad_glTexCoord1f;
689 PFNGLENDCONDITIONALRENDERPROC glad_glEndConditionalRender;
690 PFNGLENABLECLIENTSTATEPROC glad_glEnableClientState;
691 PFNGLBINDATTRIBLOCATIONPROC glad_glBindAttribLocation;
692 PFNGLUNIFORMMATRIX4X2FVPROC glad_glUniformMatrix4x2fv;
693 PFNGLMULTITEXCOORD2SVPROC glad_glMultiTexCoord2sv;
694 PFNGLVERTEXATTRIB1DVPROC glad_glVertexAttrib1dv;
695 PFNGLDRAWRANGEELEMENTSPROC glad_glDrawRangeElements;
696 PFNGLTEXCOORD1SPROC glad_glTexCoord1s;
697 PFNGLBINDBUFFERBASEPROC glad_glBindBufferBase;
698 PFNGLBUFFERSUBDATAPROC glad_glBufferSubData;
699 PFNGLVERTEXATTRIB4IVPROC glad_glVertexAttrib4iv;
700 PFNGLGENLISTSPROC glad_glGenLists;
701 PFNGLCOLOR3BVPROC glad_glColor3bv;
703 PFNGLFRAMEBUFFERTEXTUREPROC glad_glFramebufferTexture;
704 PFNGLGETTEXGENDVPROC glad_glGetTexGendv;
705 PFNGLMULTIDRAWARRAYSPROC glad_glMultiDrawArrays;
706 PFNGLENDLISTPROC glad_glEndList;
707 PFNGLUNIFORM2UIPROC glad_glUniform2ui;
708 PFNGLVERTEXATTRIBI2IVPROC glad_glVertexAttribI2iv;
709 PFNGLCOLOR3USVPROC glad_glColor3usv;
710 PFNGLWINDOWPOS2FVPROC glad_glWindowPos2fv;
711 PFNGLDISABLEIPROC glad_glDisablei;
712 PFNGLINDEXMASKPROC glad_glIndexMask;
713 PFNGLPUSHCLIENTATTRIBPROC glad_glPushClientAttrib;
714 PFNGLSHADERSOURCEPROC glad_glShaderSource;
715 PFNGLGETACTIVEUNIFORMBLOCKNAMEPROC glad_glGetActiveUniformBlockName;
716 PFNGLVERTEXATTRIBI3UIVPROC glad_glVertexAttribI3uiv;
717 PFNGLCLEARACCUMPROC glad_glClearAccum;
718 PFNGLGETSYNCIVPROC glad_glGetSynciv;
719 PFNGLUNIFORM2FPROC glad_glUniform2f;
720 PFNGLBEGINQUERYPROC glad_glBeginQuery;
721 PFNGLGETUNIFORMBLOCKINDEXPROC glad_glGetUniformBlockIndex;
722 PFNGLBINDBUFFERPROC glad_glBindBuffer;
723 PFNGLMAP2DPROC glad_glMap2d;
724 PFNGLMAP2FPROC glad_glMap2f;
725 PFNGLVERTEX4DPROC glad_glVertex4d;
726 PFNGLUNIFORMMATRIX2FVPROC glad_glUniformMatrix2fv;
727 PFNGLTEXCOORD1SVPROC glad_glTexCoord1sv;
728 PFNGLBUFFERDATAPROC glad_glBufferData;
729 PFNGLEVALPOINT1PROC glad_glEvalPoint1;
730 PFNGLGETTEXPARAMETERIIVPROC glad_glGetTexParameterIiv;
731 PFNGLTEXCOORD1DVPROC glad_glTexCoord1dv;
732 PFNGLGETERRORPROC glad_glGetError;
733 PFNGLGETTEXENVIVPROC glad_glGetTexEnviv;
734 PFNGLGETPROGRAMIVPROC glad_glGetProgramiv;
735 PFNGLGETFLOATVPROC glad_glGetFloatv;
736 PFNGLTEXSUBIMAGE1DPROC glad_glTexSubImage1D;
737 PFNGLMULTITEXCOORD2FVPROC glad_glMultiTexCoord2fv;
738 PFNGLVERTEXATTRIB2FVPROC glad_glVertexAttrib2fv;
739 PFNGLEVALCOORD1DPROC glad_glEvalCoord1d;
740 PFNGLGETTEXLEVELPARAMETERFVPROC glad_glGetTexLevelParameterfv;
741 PFNGLEVALCOORD1FPROC glad_glEvalCoord1f;
742 PFNGLPIXELMAPFVPROC glad_glPixelMapfv;
743 PFNGLGETPIXELMAPUSVPROC glad_glGetPixelMapusv;
745 PFNGLACCUMPROC glad_glAccum;
746 PFNGLGETBUFFERPOINTERVPROC glad_glGetBufferPointerv;
747 PFNGLGETVERTEXATTRIBIIVPROC glad_glGetVertexAttribIiv;
748 PFNGLRASTERPOS4DVPROC glad_glRasterPos4dv;
749 PFNGLTEXCOORD2IVPROC glad_glTexCoord2iv;
750 PFNGLISQUERYPROC glad_glIsQuery;
751 PFNGLVERTEXATTRIB4SVPROC glad_glVertexAttrib4sv;
752 PFNGLWINDOWPOS3DVPROC glad_glWindowPos3dv;
753 PFNGLTEXIMAGE2DPROC glad_glTexImage2D;
754 PFNGLSTENCILMASKPROC glad_glStencilMask;
755 PFNGLDRAWPIXELSPROC glad_glDrawPixels;
756 PFNGLMULTMATRIXDPROC glad_glMultMatrixd;
757 PFNGLMULTMATRIXFPROC glad_glMultMatrixf;
758 PFNGLISTEXTUREPROC glad_glIsTexture;
759 PFNGLGETMATERIALIVPROC glad_glGetMaterialiv;
760 PFNGLUNIFORM1FVPROC glad_glUniform1fv;
761 PFNGLLOADMATRIXFPROC glad_glLoadMatrixf;
762 PFNGLLOADMATRIXDPROC glad_glLoadMatrixd;
763 PFNGLTEXPARAMETERFVPROC glad_glTexParameterfv;
764 PFNGLUNIFORMMATRIX3FVPROC glad_glUniformMatrix3fv;
765 PFNGLVERTEX4FPROC glad_glVertex4f;
766 PFNGLRECTSVPROC glad_glRectsv;
767 PFNGLCOLOR4USVPROC glad_glColor4usv;
768 PFNGLPOLYGONSTIPPLEPROC glad_glPolygonStipple;
769 PFNGLINTERLEAVEDARRAYSPROC glad_glInterleavedArrays;
770 PFNGLNORMAL3IPROC glad_glNormal3i;
771 PFNGLNORMAL3FPROC glad_glNormal3f;
772 PFNGLNORMAL3DPROC glad_glNormal3d;
773 PFNGLNORMAL3BPROC glad_glNormal3b;
774 PFNGLPIXELMAPUSVPROC glad_glPixelMapusv;
775 PFNGLGETTEXGENIVPROC glad_glGetTexGeniv;
776 PFNGLARRAYELEMENTPROC glad_glArrayElement;
777 PFNGLCOPYBUFFERSUBDATAPROC glad_glCopyBufferSubData;
778 PFNGLVERTEXATTRIBI1UIVPROC glad_glVertexAttribI1uiv;
779 PFNGLVERTEXATTRIB2DPROC glad_glVertexAttrib2d;
780 PFNGLVERTEXATTRIB2FPROC glad_glVertexAttrib2f;
781 PFNGLVERTEXATTRIB3DVPROC glad_glVertexAttrib3dv;
782 PFNGLDEPTHMASKPROC glad_glDepthMask;
783 PFNGLVERTEXATTRIB2SPROC glad_glVertexAttrib2s;
784 PFNGLCOLOR3FVPROC glad_glColor3fv;
785 PFNGLTEXIMAGE3DMULTISAMPLEPROC glad_glTexImage3DMultisample;
786 PFNGLUNIFORMMATRIX4FVPROC glad_glUniformMatrix4fv;
787 PFNGLUNIFORM4FVPROC glad_glUniform4fv;
788 PFNGLGETACTIVEUNIFORMPROC glad_glGetActiveUniform;
789 PFNGLCOLORPOINTERPROC glad_glColorPointer;
790 PFNGLFRONTFACEPROC glad_glFrontFace;
791 PFNGLGETBOOLEANI_VPROC glad_glGetBooleani_v;
792 PFNGLCLEARBUFFERUIVPROC glad_glClearBufferuiv;
796 PFNGLSAMPLECOVERAGEARBPROC glad_glSampleCoverageARB;
797 PFNGLGETGRAPHICSRESETSTATUSARBPROC glad_glGetGraphicsResetStatusARB;
798 PFNGLGETNTEXIMAGEARBPROC glad_glGetnTexImageARB;
799 PFNGLREADNPIXELSARBPROC glad_glReadnPixelsARB;
800 PFNGLGETNCOMPRESSEDTEXIMAGEARBPROC glad_glGetnCompressedTexImageARB;
801 PFNGLGETNUNIFORMFVARBPROC glad_glGetnUniformfvARB;
802 PFNGLGETNUNIFORMIVARBPROC glad_glGetnUniformivARB;
803 PFNGLGETNUNIFORMUIVARBPROC glad_glGetnUniformuivARB;
804 PFNGLGETNUNIFORMDVARBPROC glad_glGetnUniformdvARB;
805 PFNGLGETNMAPDVARBPROC glad_glGetnMapdvARB;
806 PFNGLGETNMAPFVARBPROC glad_glGetnMapfvARB;
807 PFNGLGETNMAPIVARBPROC glad_glGetnMapivARB;
808 PFNGLGETNPIXELMAPFVARBPROC glad_glGetnPixelMapfvARB;
809 PFNGLGETNPIXELMAPUIVARBPROC glad_glGetnPixelMapuivARB;
810 PFNGLGETNPIXELMAPUSVARBPROC glad_glGetnPixelMapusvARB;
811 PFNGLGETNPOLYGONSTIPPLEARBPROC glad_glGetnPolygonStippleARB;
812 PFNGLGETNCOLORTABLEARBPROC glad_glGetnColorTableARB;
813 PFNGLGETNCONVOLUTIONFILTERARBPROC glad_glGetnConvolutionFilterARB;
814 PFNGLGETNSEPARABLEFILTERARBPROC glad_glGetnSeparableFilterARB;
815 PFNGLGETNHISTOGRAMARBPROC glad_glGetnHistogramARB;
816 PFNGLGETNMINMAXARBPROC glad_glGetnMinmaxARB;
817 PFNGLDEBUGMESSAGECONTROLPROC glad_glDebugMessageControl;
818 PFNGLDEBUGMESSAGEINSERTPROC glad_glDebugMessageInsert;
819 PFNGLDEBUGMESSAGECALLBACKPROC glad_glDebugMessageCallback;
820 PFNGLGETDEBUGMESSAGELOGPROC glad_glGetDebugMessageLog;
821 PFNGLPUSHDEBUGGROUPPROC glad_glPushDebugGroup;
822 PFNGLPOPDEBUGGROUPPROC glad_glPopDebugGroup;
823 PFNGLOBJECTLABELPROC glad_glObjectLabel;
824 PFNGLGETOBJECTLABELPROC glad_glGetObjectLabel;
825 PFNGLOBJECTPTRLABELPROC glad_glObjectPtrLabel;
826 PFNGLGETOBJECTPTRLABELPROC glad_glGetObjectPtrLabel;
827 PFNGLDEBUGMESSAGECONTROLKHRPROC glad_glDebugMessageControlKHR;
828 PFNGLDEBUGMESSAGEINSERTKHRPROC glad_glDebugMessageInsertKHR;
829 PFNGLDEBUGMESSAGECALLBACKKHRPROC glad_glDebugMessageCallbackKHR;
830 PFNGLGETDEBUGMESSAGELOGKHRPROC glad_glGetDebugMessageLogKHR;
831 PFNGLPUSHDEBUGGROUPKHRPROC glad_glPushDebugGroupKHR;
832 PFNGLPOPDEBUGGROUPKHRPROC glad_glPopDebugGroupKHR;
833 PFNGLOBJECTLABELKHRPROC glad_glObjectLabelKHR;
834 PFNGLGETOBJECTLABELKHRPROC glad_glGetObjectLabelKHR;
835 PFNGLOBJECTPTRLABELKHRPROC glad_glObjectPtrLabelKHR;
836 PFNGLGETOBJECTPTRLABELKHRPROC glad_glGetObjectPtrLabelKHR;
837 PFNGLGETPOINTERVKHRPROC glad_glGetPointervKHR;
839  if(!GLAD_GL_VERSION_1_0) return;
840  glad_glCullFace = (PFNGLCULLFACEPROC)load("glCullFace");
841  glad_glFrontFace = (PFNGLFRONTFACEPROC)load("glFrontFace");
842  glad_glHint = (PFNGLHINTPROC)load("glHint");
843  glad_glLineWidth = (PFNGLLINEWIDTHPROC)load("glLineWidth");
844  glad_glPointSize = (PFNGLPOINTSIZEPROC)load("glPointSize");
845  glad_glPolygonMode = (PFNGLPOLYGONMODEPROC)load("glPolygonMode");
846  glad_glScissor = (PFNGLSCISSORPROC)load("glScissor");
847  glad_glTexParameterf = (PFNGLTEXPARAMETERFPROC)load("glTexParameterf");
848  glad_glTexParameterfv = (PFNGLTEXPARAMETERFVPROC)load("glTexParameterfv");
849  glad_glTexParameteri = (PFNGLTEXPARAMETERIPROC)load("glTexParameteri");
850  glad_glTexParameteriv = (PFNGLTEXPARAMETERIVPROC)load("glTexParameteriv");
851  glad_glTexImage1D = (PFNGLTEXIMAGE1DPROC)load("glTexImage1D");
852  glad_glTexImage2D = (PFNGLTEXIMAGE2DPROC)load("glTexImage2D");
853  glad_glDrawBuffer = (PFNGLDRAWBUFFERPROC)load("glDrawBuffer");
854  glad_glClear = (PFNGLCLEARPROC)load("glClear");
855  glad_glClearColor = (PFNGLCLEARCOLORPROC)load("glClearColor");
856  glad_glClearStencil = (PFNGLCLEARSTENCILPROC)load("glClearStencil");
857  glad_glClearDepth = (PFNGLCLEARDEPTHPROC)load("glClearDepth");
858  glad_glStencilMask = (PFNGLSTENCILMASKPROC)load("glStencilMask");
859  glad_glColorMask = (PFNGLCOLORMASKPROC)load("glColorMask");
860  glad_glDepthMask = (PFNGLDEPTHMASKPROC)load("glDepthMask");
861  glad_glDisable = (PFNGLDISABLEPROC)load("glDisable");
862  glad_glEnable = (PFNGLENABLEPROC)load("glEnable");
863  glad_glFinish = (PFNGLFINISHPROC)load("glFinish");
864  glad_glFlush = (PFNGLFLUSHPROC)load("glFlush");
865  glad_glBlendFunc = (PFNGLBLENDFUNCPROC)load("glBlendFunc");
866  glad_glLogicOp = (PFNGLLOGICOPPROC)load("glLogicOp");
867  glad_glStencilFunc = (PFNGLSTENCILFUNCPROC)load("glStencilFunc");
868  glad_glStencilOp = (PFNGLSTENCILOPPROC)load("glStencilOp");
869  glad_glDepthFunc = (PFNGLDEPTHFUNCPROC)load("glDepthFunc");
870  glad_glPixelStoref = (PFNGLPIXELSTOREFPROC)load("glPixelStoref");
871  glad_glPixelStorei = (PFNGLPIXELSTOREIPROC)load("glPixelStorei");
872  glad_glReadBuffer = (PFNGLREADBUFFERPROC)load("glReadBuffer");
873  glad_glReadPixels = (PFNGLREADPIXELSPROC)load("glReadPixels");
874  glad_glGetBooleanv = (PFNGLGETBOOLEANVPROC)load("glGetBooleanv");
875  glad_glGetDoublev = (PFNGLGETDOUBLEVPROC)load("glGetDoublev");
876  glad_glGetError = (PFNGLGETERRORPROC)load("glGetError");
877  glad_glGetFloatv = (PFNGLGETFLOATVPROC)load("glGetFloatv");
878  glad_glGetIntegerv = (PFNGLGETINTEGERVPROC)load("glGetIntegerv");
879  glad_glGetString = (PFNGLGETSTRINGPROC)load("glGetString");
880  glad_glGetTexImage = (PFNGLGETTEXIMAGEPROC)load("glGetTexImage");
881  glad_glGetTexParameterfv = (PFNGLGETTEXPARAMETERFVPROC)load("glGetTexParameterfv");
882  glad_glGetTexParameteriv = (PFNGLGETTEXPARAMETERIVPROC)load("glGetTexParameteriv");
883  glad_glGetTexLevelParameterfv = (PFNGLGETTEXLEVELPARAMETERFVPROC)load("glGetTexLevelParameterfv");
884  glad_glGetTexLevelParameteriv = (PFNGLGETTEXLEVELPARAMETERIVPROC)load("glGetTexLevelParameteriv");
885  glad_glIsEnabled = (PFNGLISENABLEDPROC)load("glIsEnabled");
886  glad_glDepthRange = (PFNGLDEPTHRANGEPROC)load("glDepthRange");
887  glad_glViewport = (PFNGLVIEWPORTPROC)load("glViewport");
888  glad_glNewList = (PFNGLNEWLISTPROC)load("glNewList");
889  glad_glEndList = (PFNGLENDLISTPROC)load("glEndList");
890  glad_glCallList = (PFNGLCALLLISTPROC)load("glCallList");
891  glad_glCallLists = (PFNGLCALLLISTSPROC)load("glCallLists");
892  glad_glDeleteLists = (PFNGLDELETELISTSPROC)load("glDeleteLists");
893  glad_glGenLists = (PFNGLGENLISTSPROC)load("glGenLists");
894  glad_glListBase = (PFNGLLISTBASEPROC)load("glListBase");
895  glad_glBegin = (PFNGLBEGINPROC)load("glBegin");
896  glad_glBitmap = (PFNGLBITMAPPROC)load("glBitmap");
897  glad_glColor3b = (PFNGLCOLOR3BPROC)load("glColor3b");
898  glad_glColor3bv = (PFNGLCOLOR3BVPROC)load("glColor3bv");
899  glad_glColor3d = (PFNGLCOLOR3DPROC)load("glColor3d");
900  glad_glColor3dv = (PFNGLCOLOR3DVPROC)load("glColor3dv");
901  glad_glColor3f = (PFNGLCOLOR3FPROC)load("glColor3f");
902  glad_glColor3fv = (PFNGLCOLOR3FVPROC)load("glColor3fv");
903  glad_glColor3i = (PFNGLCOLOR3IPROC)load("glColor3i");
904  glad_glColor3iv = (PFNGLCOLOR3IVPROC)load("glColor3iv");
905  glad_glColor3s = (PFNGLCOLOR3SPROC)load("glColor3s");
906  glad_glColor3sv = (PFNGLCOLOR3SVPROC)load("glColor3sv");
907  glad_glColor3ub = (PFNGLCOLOR3UBPROC)load("glColor3ub");
908  glad_glColor3ubv = (PFNGLCOLOR3UBVPROC)load("glColor3ubv");
909  glad_glColor3ui = (PFNGLCOLOR3UIPROC)load("glColor3ui");
910  glad_glColor3uiv = (PFNGLCOLOR3UIVPROC)load("glColor3uiv");
911  glad_glColor3us = (PFNGLCOLOR3USPROC)load("glColor3us");
912  glad_glColor3usv = (PFNGLCOLOR3USVPROC)load("glColor3usv");
913  glad_glColor4b = (PFNGLCOLOR4BPROC)load("glColor4b");
914  glad_glColor4bv = (PFNGLCOLOR4BVPROC)load("glColor4bv");
915  glad_glColor4d = (PFNGLCOLOR4DPROC)load("glColor4d");
916  glad_glColor4dv = (PFNGLCOLOR4DVPROC)load("glColor4dv");
917  glad_glColor4f = (PFNGLCOLOR4FPROC)load("glColor4f");
918  glad_glColor4fv = (PFNGLCOLOR4FVPROC)load("glColor4fv");
919  glad_glColor4i = (PFNGLCOLOR4IPROC)load("glColor4i");
920  glad_glColor4iv = (PFNGLCOLOR4IVPROC)load("glColor4iv");
921  glad_glColor4s = (PFNGLCOLOR4SPROC)load("glColor4s");
922  glad_glColor4sv = (PFNGLCOLOR4SVPROC)load("glColor4sv");
923  glad_glColor4ub = (PFNGLCOLOR4UBPROC)load("glColor4ub");
924  glad_glColor4ubv = (PFNGLCOLOR4UBVPROC)load("glColor4ubv");
925  glad_glColor4ui = (PFNGLCOLOR4UIPROC)load("glColor4ui");
926  glad_glColor4uiv = (PFNGLCOLOR4UIVPROC)load("glColor4uiv");
927  glad_glColor4us = (PFNGLCOLOR4USPROC)load("glColor4us");
928  glad_glColor4usv = (PFNGLCOLOR4USVPROC)load("glColor4usv");
929  glad_glEdgeFlag = (PFNGLEDGEFLAGPROC)load("glEdgeFlag");
930  glad_glEdgeFlagv = (PFNGLEDGEFLAGVPROC)load("glEdgeFlagv");
931  glad_glEnd = (PFNGLENDPROC)load("glEnd");
932  glad_glIndexd = (PFNGLINDEXDPROC)load("glIndexd");
933  glad_glIndexdv = (PFNGLINDEXDVPROC)load("glIndexdv");
934  glad_glIndexf = (PFNGLINDEXFPROC)load("glIndexf");
935  glad_glIndexfv = (PFNGLINDEXFVPROC)load("glIndexfv");
936  glad_glIndexi = (PFNGLINDEXIPROC)load("glIndexi");
937  glad_glIndexiv = (PFNGLINDEXIVPROC)load("glIndexiv");
938  glad_glIndexs = (PFNGLINDEXSPROC)load("glIndexs");
939  glad_glIndexsv = (PFNGLINDEXSVPROC)load("glIndexsv");
940  glad_glNormal3b = (PFNGLNORMAL3BPROC)load("glNormal3b");
941  glad_glNormal3bv = (PFNGLNORMAL3BVPROC)load("glNormal3bv");
942  glad_glNormal3d = (PFNGLNORMAL3DPROC)load("glNormal3d");
943  glad_glNormal3dv = (PFNGLNORMAL3DVPROC)load("glNormal3dv");
944  glad_glNormal3f = (PFNGLNORMAL3FPROC)load("glNormal3f");
945  glad_glNormal3fv = (PFNGLNORMAL3FVPROC)load("glNormal3fv");
946  glad_glNormal3i = (PFNGLNORMAL3IPROC)load("glNormal3i");
947  glad_glNormal3iv = (PFNGLNORMAL3IVPROC)load("glNormal3iv");
948  glad_glNormal3s = (PFNGLNORMAL3SPROC)load("glNormal3s");
949  glad_glNormal3sv = (PFNGLNORMAL3SVPROC)load("glNormal3sv");
950  glad_glRasterPos2d = (PFNGLRASTERPOS2DPROC)load("glRasterPos2d");
951  glad_glRasterPos2dv = (PFNGLRASTERPOS2DVPROC)load("glRasterPos2dv");
952  glad_glRasterPos2f = (PFNGLRASTERPOS2FPROC)load("glRasterPos2f");
953  glad_glRasterPos2fv = (PFNGLRASTERPOS2FVPROC)load("glRasterPos2fv");
954  glad_glRasterPos2i = (PFNGLRASTERPOS2IPROC)load("glRasterPos2i");
955  glad_glRasterPos2iv = (PFNGLRASTERPOS2IVPROC)load("glRasterPos2iv");
956  glad_glRasterPos2s = (PFNGLRASTERPOS2SPROC)load("glRasterPos2s");
957  glad_glRasterPos2sv = (PFNGLRASTERPOS2SVPROC)load("glRasterPos2sv");
958  glad_glRasterPos3d = (PFNGLRASTERPOS3DPROC)load("glRasterPos3d");
959  glad_glRasterPos3dv = (PFNGLRASTERPOS3DVPROC)load("glRasterPos3dv");
960  glad_glRasterPos3f = (PFNGLRASTERPOS3FPROC)load("glRasterPos3f");
961  glad_glRasterPos3fv = (PFNGLRASTERPOS3FVPROC)load("glRasterPos3fv");
962  glad_glRasterPos3i = (PFNGLRASTERPOS3IPROC)load("glRasterPos3i");
963  glad_glRasterPos3iv = (PFNGLRASTERPOS3IVPROC)load("glRasterPos3iv");
964  glad_glRasterPos3s = (PFNGLRASTERPOS3SPROC)load("glRasterPos3s");
965  glad_glRasterPos3sv = (PFNGLRASTERPOS3SVPROC)load("glRasterPos3sv");
966  glad_glRasterPos4d = (PFNGLRASTERPOS4DPROC)load("glRasterPos4d");
967  glad_glRasterPos4dv = (PFNGLRASTERPOS4DVPROC)load("glRasterPos4dv");
968  glad_glRasterPos4f = (PFNGLRASTERPOS4FPROC)load("glRasterPos4f");
969  glad_glRasterPos4fv = (PFNGLRASTERPOS4FVPROC)load("glRasterPos4fv");
970  glad_glRasterPos4i = (PFNGLRASTERPOS4IPROC)load("glRasterPos4i");
971  glad_glRasterPos4iv = (PFNGLRASTERPOS4IVPROC)load("glRasterPos4iv");
972  glad_glRasterPos4s = (PFNGLRASTERPOS4SPROC)load("glRasterPos4s");
973  glad_glRasterPos4sv = (PFNGLRASTERPOS4SVPROC)load("glRasterPos4sv");
974  glad_glRectd = (PFNGLRECTDPROC)load("glRectd");
975  glad_glRectdv = (PFNGLRECTDVPROC)load("glRectdv");
976  glad_glRectf = (PFNGLRECTFPROC)load("glRectf");
977  glad_glRectfv = (PFNGLRECTFVPROC)load("glRectfv");
978  glad_glRecti = (PFNGLRECTIPROC)load("glRecti");
979  glad_glRectiv = (PFNGLRECTIVPROC)load("glRectiv");
980  glad_glRects = (PFNGLRECTSPROC)load("glRects");
981  glad_glRectsv = (PFNGLRECTSVPROC)load("glRectsv");
982  glad_glTexCoord1d = (PFNGLTEXCOORD1DPROC)load("glTexCoord1d");
983  glad_glTexCoord1dv = (PFNGLTEXCOORD1DVPROC)load("glTexCoord1dv");
984  glad_glTexCoord1f = (PFNGLTEXCOORD1FPROC)load("glTexCoord1f");
985  glad_glTexCoord1fv = (PFNGLTEXCOORD1FVPROC)load("glTexCoord1fv");
986  glad_glTexCoord1i = (PFNGLTEXCOORD1IPROC)load("glTexCoord1i");
987  glad_glTexCoord1iv = (PFNGLTEXCOORD1IVPROC)load("glTexCoord1iv");
988  glad_glTexCoord1s = (PFNGLTEXCOORD1SPROC)load("glTexCoord1s");
989  glad_glTexCoord1sv = (PFNGLTEXCOORD1SVPROC)load("glTexCoord1sv");
990  glad_glTexCoord2d = (PFNGLTEXCOORD2DPROC)load("glTexCoord2d");
991  glad_glTexCoord2dv = (PFNGLTEXCOORD2DVPROC)load("glTexCoord2dv");
992  glad_glTexCoord2f = (PFNGLTEXCOORD2FPROC)load("glTexCoord2f");
993  glad_glTexCoord2fv = (PFNGLTEXCOORD2FVPROC)load("glTexCoord2fv");
994  glad_glTexCoord2i = (PFNGLTEXCOORD2IPROC)load("glTexCoord2i");
995  glad_glTexCoord2iv = (PFNGLTEXCOORD2IVPROC)load("glTexCoord2iv");
996  glad_glTexCoord2s = (PFNGLTEXCOORD2SPROC)load("glTexCoord2s");
997  glad_glTexCoord2sv = (PFNGLTEXCOORD2SVPROC)load("glTexCoord2sv");
998  glad_glTexCoord3d = (PFNGLTEXCOORD3DPROC)load("glTexCoord3d");
999  glad_glTexCoord3dv = (PFNGLTEXCOORD3DVPROC)load("glTexCoord3dv");
1000  glad_glTexCoord3f = (PFNGLTEXCOORD3FPROC)load("glTexCoord3f");
1001  glad_glTexCoord3fv = (PFNGLTEXCOORD3FVPROC)load("glTexCoord3fv");
1002  glad_glTexCoord3i = (PFNGLTEXCOORD3IPROC)load("glTexCoord3i");
1003  glad_glTexCoord3iv = (PFNGLTEXCOORD3IVPROC)load("glTexCoord3iv");
1004  glad_glTexCoord3s = (PFNGLTEXCOORD3SPROC)load("glTexCoord3s");
1005  glad_glTexCoord3sv = (PFNGLTEXCOORD3SVPROC)load("glTexCoord3sv");
1006  glad_glTexCoord4d = (PFNGLTEXCOORD4DPROC)load("glTexCoord4d");
1007  glad_glTexCoord4dv = (PFNGLTEXCOORD4DVPROC)load("glTexCoord4dv");
1008  glad_glTexCoord4f = (PFNGLTEXCOORD4FPROC)load("glTexCoord4f");
1009  glad_glTexCoord4fv = (PFNGLTEXCOORD4FVPROC)load("glTexCoord4fv");
1010  glad_glTexCoord4i = (PFNGLTEXCOORD4IPROC)load("glTexCoord4i");
1011  glad_glTexCoord4iv = (PFNGLTEXCOORD4IVPROC)load("glTexCoord4iv");
1012  glad_glTexCoord4s = (PFNGLTEXCOORD4SPROC)load("glTexCoord4s");
1013  glad_glTexCoord4sv = (PFNGLTEXCOORD4SVPROC)load("glTexCoord4sv");
1014  glad_glVertex2d = (PFNGLVERTEX2DPROC)load("glVertex2d");
1015  glad_glVertex2dv = (PFNGLVERTEX2DVPROC)load("glVertex2dv");
1016  glad_glVertex2f = (PFNGLVERTEX2FPROC)load("glVertex2f");
1017  glad_glVertex2fv = (PFNGLVERTEX2FVPROC)load("glVertex2fv");
1018  glad_glVertex2i = (PFNGLVERTEX2IPROC)load("glVertex2i");
1019  glad_glVertex2iv = (PFNGLVERTEX2IVPROC)load("glVertex2iv");
1020  glad_glVertex2s = (PFNGLVERTEX2SPROC)load("glVertex2s");
1021  glad_glVertex2sv = (PFNGLVERTEX2SVPROC)load("glVertex2sv");
1022  glad_glVertex3d = (PFNGLVERTEX3DPROC)load("glVertex3d");
1023  glad_glVertex3dv = (PFNGLVERTEX3DVPROC)load("glVertex3dv");
1024  glad_glVertex3f = (PFNGLVERTEX3FPROC)load("glVertex3f");
1025  glad_glVertex3fv = (PFNGLVERTEX3FVPROC)load("glVertex3fv");
1026  glad_glVertex3i = (PFNGLVERTEX3IPROC)load("glVertex3i");
1027  glad_glVertex3iv = (PFNGLVERTEX3IVPROC)load("glVertex3iv");
1028  glad_glVertex3s = (PFNGLVERTEX3SPROC)load("glVertex3s");
1029  glad_glVertex3sv = (PFNGLVERTEX3SVPROC)load("glVertex3sv");
1030  glad_glVertex4d = (PFNGLVERTEX4DPROC)load("glVertex4d");
1031  glad_glVertex4dv = (PFNGLVERTEX4DVPROC)load("glVertex4dv");
1032  glad_glVertex4f = (PFNGLVERTEX4FPROC)load("glVertex4f");
1033  glad_glVertex4fv = (PFNGLVERTEX4FVPROC)load("glVertex4fv");
1034  glad_glVertex4i = (PFNGLVERTEX4IPROC)load("glVertex4i");
1035  glad_glVertex4iv = (PFNGLVERTEX4IVPROC)load("glVertex4iv");
1036  glad_glVertex4s = (PFNGLVERTEX4SPROC)load("glVertex4s");
1037  glad_glVertex4sv = (PFNGLVERTEX4SVPROC)load("glVertex4sv");
1038  glad_glClipPlane = (PFNGLCLIPPLANEPROC)load("glClipPlane");
1039  glad_glColorMaterial = (PFNGLCOLORMATERIALPROC)load("glColorMaterial");
1040  glad_glFogf = (PFNGLFOGFPROC)load("glFogf");
1041  glad_glFogfv = (PFNGLFOGFVPROC)load("glFogfv");
1042  glad_glFogi = (PFNGLFOGIPROC)load("glFogi");
1043  glad_glFogiv = (PFNGLFOGIVPROC)load("glFogiv");
1044  glad_glLightf = (PFNGLLIGHTFPROC)load("glLightf");
1045  glad_glLightfv = (PFNGLLIGHTFVPROC)load("glLightfv");
1046  glad_glLighti = (PFNGLLIGHTIPROC)load("glLighti");
1047  glad_glLightiv = (PFNGLLIGHTIVPROC)load("glLightiv");
1048  glad_glLightModelf = (PFNGLLIGHTMODELFPROC)load("glLightModelf");
1049  glad_glLightModelfv = (PFNGLLIGHTMODELFVPROC)load("glLightModelfv");
1050  glad_glLightModeli = (PFNGLLIGHTMODELIPROC)load("glLightModeli");
1051  glad_glLightModeliv = (PFNGLLIGHTMODELIVPROC)load("glLightModeliv");
1052  glad_glLineStipple = (PFNGLLINESTIPPLEPROC)load("glLineStipple");
1053  glad_glMaterialf = (PFNGLMATERIALFPROC)load("glMaterialf");
1054  glad_glMaterialfv = (PFNGLMATERIALFVPROC)load("glMaterialfv");
1055  glad_glMateriali = (PFNGLMATERIALIPROC)load("glMateriali");
1056  glad_glMaterialiv = (PFNGLMATERIALIVPROC)load("glMaterialiv");
1057  glad_glPolygonStipple = (PFNGLPOLYGONSTIPPLEPROC)load("glPolygonStipple");
1058  glad_glShadeModel = (PFNGLSHADEMODELPROC)load("glShadeModel");
1059  glad_glTexEnvf = (PFNGLTEXENVFPROC)load("glTexEnvf");
1060  glad_glTexEnvfv = (PFNGLTEXENVFVPROC)load("glTexEnvfv");
1061  glad_glTexEnvi = (PFNGLTEXENVIPROC)load("glTexEnvi");
1062  glad_glTexEnviv = (PFNGLTEXENVIVPROC)load("glTexEnviv");
1063  glad_glTexGend = (PFNGLTEXGENDPROC)load("glTexGend");
1064  glad_glTexGendv = (PFNGLTEXGENDVPROC)load("glTexGendv");
1065  glad_glTexGenf = (PFNGLTEXGENFPROC)load("glTexGenf");
1066  glad_glTexGenfv = (PFNGLTEXGENFVPROC)load("glTexGenfv");
1067  glad_glTexGeni = (PFNGLTEXGENIPROC)load("glTexGeni");
1068  glad_glTexGeniv = (PFNGLTEXGENIVPROC)load("glTexGeniv");
1069  glad_glFeedbackBuffer = (PFNGLFEEDBACKBUFFERPROC)load("glFeedbackBuffer");
1070  glad_glSelectBuffer = (PFNGLSELECTBUFFERPROC)load("glSelectBuffer");
1071  glad_glRenderMode = (PFNGLRENDERMODEPROC)load("glRenderMode");
1072  glad_glInitNames = (PFNGLINITNAMESPROC)load("glInitNames");
1073  glad_glLoadName = (PFNGLLOADNAMEPROC)load("glLoadName");
1074  glad_glPassThrough = (PFNGLPASSTHROUGHPROC)load("glPassThrough");
1075  glad_glPopName = (PFNGLPOPNAMEPROC)load("glPopName");
1076  glad_glPushName = (PFNGLPUSHNAMEPROC)load("glPushName");
1077  glad_glClearAccum = (PFNGLCLEARACCUMPROC)load("glClearAccum");
1078  glad_glClearIndex = (PFNGLCLEARINDEXPROC)load("glClearIndex");
1079  glad_glIndexMask = (PFNGLINDEXMASKPROC)load("glIndexMask");
1080  glad_glAccum = (PFNGLACCUMPROC)load("glAccum");
1081  glad_glPopAttrib = (PFNGLPOPATTRIBPROC)load("glPopAttrib");
1082  glad_glPushAttrib = (PFNGLPUSHATTRIBPROC)load("glPushAttrib");
1083  glad_glMap1d = (PFNGLMAP1DPROC)load("glMap1d");
1084  glad_glMap1f = (PFNGLMAP1FPROC)load("glMap1f");
1085  glad_glMap2d = (PFNGLMAP2DPROC)load("glMap2d");
1086  glad_glMap2f = (PFNGLMAP2FPROC)load("glMap2f");
1087  glad_glMapGrid1d = (PFNGLMAPGRID1DPROC)load("glMapGrid1d");
1088  glad_glMapGrid1f = (PFNGLMAPGRID1FPROC)load("glMapGrid1f");
1089  glad_glMapGrid2d = (PFNGLMAPGRID2DPROC)load("glMapGrid2d");
1090  glad_glMapGrid2f = (PFNGLMAPGRID2FPROC)load("glMapGrid2f");
1091  glad_glEvalCoord1d = (PFNGLEVALCOORD1DPROC)load("glEvalCoord1d");
1092  glad_glEvalCoord1dv = (PFNGLEVALCOORD1DVPROC)load("glEvalCoord1dv");
1093  glad_glEvalCoord1f = (PFNGLEVALCOORD1FPROC)load("glEvalCoord1f");
1094  glad_glEvalCoord1fv = (PFNGLEVALCOORD1FVPROC)load("glEvalCoord1fv");
1095  glad_glEvalCoord2d = (PFNGLEVALCOORD2DPROC)load("glEvalCoord2d");
1096  glad_glEvalCoord2dv = (PFNGLEVALCOORD2DVPROC)load("glEvalCoord2dv");
1097  glad_glEvalCoord2f = (PFNGLEVALCOORD2FPROC)load("glEvalCoord2f");
1098  glad_glEvalCoord2fv = (PFNGLEVALCOORD2FVPROC)load("glEvalCoord2fv");
1099  glad_glEvalMesh1 = (PFNGLEVALMESH1PROC)load("glEvalMesh1");
1100  glad_glEvalPoint1 = (PFNGLEVALPOINT1PROC)load("glEvalPoint1");
1101  glad_glEvalMesh2 = (PFNGLEVALMESH2PROC)load("glEvalMesh2");
1102  glad_glEvalPoint2 = (PFNGLEVALPOINT2PROC)load("glEvalPoint2");
1103  glad_glAlphaFunc = (PFNGLALPHAFUNCPROC)load("glAlphaFunc");
1104  glad_glPixelZoom = (PFNGLPIXELZOOMPROC)load("glPixelZoom");
1105  glad_glPixelTransferf = (PFNGLPIXELTRANSFERFPROC)load("glPixelTransferf");
1106  glad_glPixelTransferi = (PFNGLPIXELTRANSFERIPROC)load("glPixelTransferi");
1107  glad_glPixelMapfv = (PFNGLPIXELMAPFVPROC)load("glPixelMapfv");
1108  glad_glPixelMapuiv = (PFNGLPIXELMAPUIVPROC)load("glPixelMapuiv");
1109  glad_glPixelMapusv = (PFNGLPIXELMAPUSVPROC)load("glPixelMapusv");
1110  glad_glCopyPixels = (PFNGLCOPYPIXELSPROC)load("glCopyPixels");
1111  glad_glDrawPixels = (PFNGLDRAWPIXELSPROC)load("glDrawPixels");
1112  glad_glGetClipPlane = (PFNGLGETCLIPPLANEPROC)load("glGetClipPlane");
1113  glad_glGetLightfv = (PFNGLGETLIGHTFVPROC)load("glGetLightfv");
1114  glad_glGetLightiv = (PFNGLGETLIGHTIVPROC)load("glGetLightiv");
1115  glad_glGetMapdv = (PFNGLGETMAPDVPROC)load("glGetMapdv");
1116  glad_glGetMapfv = (PFNGLGETMAPFVPROC)load("glGetMapfv");
1117  glad_glGetMapiv = (PFNGLGETMAPIVPROC)load("glGetMapiv");
1118  glad_glGetMaterialfv = (PFNGLGETMATERIALFVPROC)load("glGetMaterialfv");
1119  glad_glGetMaterialiv = (PFNGLGETMATERIALIVPROC)load("glGetMaterialiv");
1120  glad_glGetPixelMapfv = (PFNGLGETPIXELMAPFVPROC)load("glGetPixelMapfv");
1121  glad_glGetPixelMapuiv = (PFNGLGETPIXELMAPUIVPROC)load("glGetPixelMapuiv");
1122  glad_glGetPixelMapusv = (PFNGLGETPIXELMAPUSVPROC)load("glGetPixelMapusv");
1123  glad_glGetPolygonStipple = (PFNGLGETPOLYGONSTIPPLEPROC)load("glGetPolygonStipple");
1124  glad_glGetTexEnvfv = (PFNGLGETTEXENVFVPROC)load("glGetTexEnvfv");
1125  glad_glGetTexEnviv = (PFNGLGETTEXENVIVPROC)load("glGetTexEnviv");
1126  glad_glGetTexGendv = (PFNGLGETTEXGENDVPROC)load("glGetTexGendv");
1127  glad_glGetTexGenfv = (PFNGLGETTEXGENFVPROC)load("glGetTexGenfv");
1128  glad_glGetTexGeniv = (PFNGLGETTEXGENIVPROC)load("glGetTexGeniv");
1129  glad_glIsList = (PFNGLISLISTPROC)load("glIsList");
1130  glad_glFrustum = (PFNGLFRUSTUMPROC)load("glFrustum");
1131  glad_glLoadIdentity = (PFNGLLOADIDENTITYPROC)load("glLoadIdentity");
1132  glad_glLoadMatrixf = (PFNGLLOADMATRIXFPROC)load("glLoadMatrixf");
1133  glad_glLoadMatrixd = (PFNGLLOADMATRIXDPROC)load("glLoadMatrixd");
1134  glad_glMatrixMode = (PFNGLMATRIXMODEPROC)load("glMatrixMode");
1135  glad_glMultMatrixf = (PFNGLMULTMATRIXFPROC)load("glMultMatrixf");
1136  glad_glMultMatrixd = (PFNGLMULTMATRIXDPROC)load("glMultMatrixd");
1137  glad_glOrtho = (PFNGLORTHOPROC)load("glOrtho");
1138  glad_glPopMatrix = (PFNGLPOPMATRIXPROC)load("glPopMatrix");
1139  glad_glPushMatrix = (PFNGLPUSHMATRIXPROC)load("glPushMatrix");
1140  glad_glRotated = (PFNGLROTATEDPROC)load("glRotated");
1141  glad_glRotatef = (PFNGLROTATEFPROC)load("glRotatef");
1142  glad_glScaled = (PFNGLSCALEDPROC)load("glScaled");
1143  glad_glScalef = (PFNGLSCALEFPROC)load("glScalef");
1144  glad_glTranslated = (PFNGLTRANSLATEDPROC)load("glTranslated");
1145  glad_glTranslatef = (PFNGLTRANSLATEFPROC)load("glTranslatef");
1146 }
1148  if(!GLAD_GL_VERSION_1_1) return;
1149  glad_glDrawArrays = (PFNGLDRAWARRAYSPROC)load("glDrawArrays");
1150  glad_glDrawElements = (PFNGLDRAWELEMENTSPROC)load("glDrawElements");
1151  glad_glGetPointerv = (PFNGLGETPOINTERVPROC)load("glGetPointerv");
1152  glad_glPolygonOffset = (PFNGLPOLYGONOFFSETPROC)load("glPolygonOffset");
1153  glad_glCopyTexImage1D = (PFNGLCOPYTEXIMAGE1DPROC)load("glCopyTexImage1D");
1154  glad_glCopyTexImage2D = (PFNGLCOPYTEXIMAGE2DPROC)load("glCopyTexImage2D");
1155  glad_glCopyTexSubImage1D = (PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE1DPROC)load("glCopyTexSubImage1D");
1156  glad_glCopyTexSubImage2D = (PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE2DPROC)load("glCopyTexSubImage2D");
1157  glad_glTexSubImage1D = (PFNGLTEXSUBIMAGE1DPROC)load("glTexSubImage1D");
1158  glad_glTexSubImage2D = (PFNGLTEXSUBIMAGE2DPROC)load("glTexSubImage2D");
1159  glad_glBindTexture = (PFNGLBINDTEXTUREPROC)load("glBindTexture");
1160  glad_glDeleteTextures = (PFNGLDELETETEXTURESPROC)load("glDeleteTextures");
1161  glad_glGenTextures = (PFNGLGENTEXTURESPROC)load("glGenTextures");
1162  glad_glIsTexture = (PFNGLISTEXTUREPROC)load("glIsTexture");
1163  glad_glArrayElement = (PFNGLARRAYELEMENTPROC)load("glArrayElement");
1164  glad_glColorPointer = (PFNGLCOLORPOINTERPROC)load("glColorPointer");
1165  glad_glDisableClientState = (PFNGLDISABLECLIENTSTATEPROC)load("glDisableClientState");
1166  glad_glEdgeFlagPointer = (PFNGLEDGEFLAGPOINTERPROC)load("glEdgeFlagPointer");
1167  glad_glEnableClientState = (PFNGLENABLECLIENTSTATEPROC)load("glEnableClientState");
1168  glad_glIndexPointer = (PFNGLINDEXPOINTERPROC)load("glIndexPointer");
1169  glad_glInterleavedArrays = (PFNGLINTERLEAVEDARRAYSPROC)load("glInterleavedArrays");
1170  glad_glNormalPointer = (PFNGLNORMALPOINTERPROC)load("glNormalPointer");
1171  glad_glTexCoordPointer = (PFNGLTEXCOORDPOINTERPROC)load("glTexCoordPointer");
1172  glad_glVertexPointer = (PFNGLVERTEXPOINTERPROC)load("glVertexPointer");
1173  glad_glAreTexturesResident = (PFNGLARETEXTURESRESIDENTPROC)load("glAreTexturesResident");
1174  glad_glPrioritizeTextures = (PFNGLPRIORITIZETEXTURESPROC)load("glPrioritizeTextures");
1175  glad_glIndexub = (PFNGLINDEXUBPROC)load("glIndexub");
1176  glad_glIndexubv = (PFNGLINDEXUBVPROC)load("glIndexubv");
1177  glad_glPopClientAttrib = (PFNGLPOPCLIENTATTRIBPROC)load("glPopClientAttrib");
1178  glad_glPushClientAttrib = (PFNGLPUSHCLIENTATTRIBPROC)load("glPushClientAttrib");
1179 }
1181  if(!GLAD_GL_VERSION_1_2) return;
1182  glad_glDrawRangeElements = (PFNGLDRAWRANGEELEMENTSPROC)load("glDrawRangeElements");
1183  glad_glTexImage3D = (PFNGLTEXIMAGE3DPROC)load("glTexImage3D");
1184  glad_glTexSubImage3D = (PFNGLTEXSUBIMAGE3DPROC)load("glTexSubImage3D");
1185  glad_glCopyTexSubImage3D = (PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE3DPROC)load("glCopyTexSubImage3D");
1186 }
1188  if(!GLAD_GL_VERSION_1_3) return;
1189  glad_glActiveTexture = (PFNGLACTIVETEXTUREPROC)load("glActiveTexture");
1190  glad_glSampleCoverage = (PFNGLSAMPLECOVERAGEPROC)load("glSampleCoverage");
1191  glad_glCompressedTexImage3D = (PFNGLCOMPRESSEDTEXIMAGE3DPROC)load("glCompressedTexImage3D");
1192  glad_glCompressedTexImage2D = (PFNGLCOMPRESSEDTEXIMAGE2DPROC)load("glCompressedTexImage2D");
1193  glad_glCompressedTexImage1D = (PFNGLCOMPRESSEDTEXIMAGE1DPROC)load("glCompressedTexImage1D");
1194  glad_glCompressedTexSubImage3D = (PFNGLCOMPRESSEDTEXSUBIMAGE3DPROC)load("glCompressedTexSubImage3D");
1195  glad_glCompressedTexSubImage2D = (PFNGLCOMPRESSEDTEXSUBIMAGE2DPROC)load("glCompressedTexSubImage2D");
1196  glad_glCompressedTexSubImage1D = (PFNGLCOMPRESSEDTEXSUBIMAGE1DPROC)load("glCompressedTexSubImage1D");
1197  glad_glGetCompressedTexImage = (PFNGLGETCOMPRESSEDTEXIMAGEPROC)load("glGetCompressedTexImage");
1198  glad_glClientActiveTexture = (PFNGLCLIENTACTIVETEXTUREPROC)load("glClientActiveTexture");
1199  glad_glMultiTexCoord1d = (PFNGLMULTITEXCOORD1DPROC)load("glMultiTexCoord1d");
1200  glad_glMultiTexCoord1dv = (PFNGLMULTITEXCOORD1DVPROC)load("glMultiTexCoord1dv");
1201  glad_glMultiTexCoord1f = (PFNGLMULTITEXCOORD1FPROC)load("glMultiTexCoord1f");
1202  glad_glMultiTexCoord1fv = (PFNGLMULTITEXCOORD1FVPROC)load("glMultiTexCoord1fv");
1203  glad_glMultiTexCoord1i = (PFNGLMULTITEXCOORD1IPROC)load("glMultiTexCoord1i");
1204  glad_glMultiTexCoord1iv = (PFNGLMULTITEXCOORD1IVPROC)load("glMultiTexCoord1iv");
1205  glad_glMultiTexCoord1s = (PFNGLMULTITEXCOORD1SPROC)load("glMultiTexCoord1s");
1206  glad_glMultiTexCoord1sv = (PFNGLMULTITEXCOORD1SVPROC)load("glMultiTexCoord1sv");
1207  glad_glMultiTexCoord2d = (PFNGLMULTITEXCOORD2DPROC)load("glMultiTexCoord2d");
1208  glad_glMultiTexCoord2dv = (PFNGLMULTITEXCOORD2DVPROC)load("glMultiTexCoord2dv");
1209  glad_glMultiTexCoord2f = (PFNGLMULTITEXCOORD2FPROC)load("glMultiTexCoord2f");
1210  glad_glMultiTexCoord2fv = (PFNGLMULTITEXCOORD2FVPROC)load("glMultiTexCoord2fv");
1211  glad_glMultiTexCoord2i = (PFNGLMULTITEXCOORD2IPROC)load("glMultiTexCoord2i");
1212  glad_glMultiTexCoord2iv = (PFNGLMULTITEXCOORD2IVPROC)load("glMultiTexCoord2iv");
1213  glad_glMultiTexCoord2s = (PFNGLMULTITEXCOORD2SPROC)load("glMultiTexCoord2s");
1214  glad_glMultiTexCoord2sv = (PFNGLMULTITEXCOORD2SVPROC)load("glMultiTexCoord2sv");
1215  glad_glMultiTexCoord3d = (PFNGLMULTITEXCOORD3DPROC)load("glMultiTexCoord3d");
1216  glad_glMultiTexCoord3dv = (PFNGLMULTITEXCOORD3DVPROC)load("glMultiTexCoord3dv");
1217  glad_glMultiTexCoord3f = (PFNGLMULTITEXCOORD3FPROC)load("glMultiTexCoord3f");
1218  glad_glMultiTexCoord3fv = (PFNGLMULTITEXCOORD3FVPROC)load("glMultiTexCoord3fv");
1219  glad_glMultiTexCoord3i = (PFNGLMULTITEXCOORD3IPROC)load("glMultiTexCoord3i");
1220  glad_glMultiTexCoord3iv = (PFNGLMULTITEXCOORD3IVPROC)load("glMultiTexCoord3iv");
1221  glad_glMultiTexCoord3s = (PFNGLMULTITEXCOORD3SPROC)load("glMultiTexCoord3s");
1222  glad_glMultiTexCoord3sv = (PFNGLMULTITEXCOORD3SVPROC)load("glMultiTexCoord3sv");
1223  glad_glMultiTexCoord4d = (PFNGLMULTITEXCOORD4DPROC)load("glMultiTexCoord4d");
1224  glad_glMultiTexCoord4dv = (PFNGLMULTITEXCOORD4DVPROC)load("glMultiTexCoord4dv");
1225  glad_glMultiTexCoord4f = (PFNGLMULTITEXCOORD4FPROC)load("glMultiTexCoord4f");
1226  glad_glMultiTexCoord4fv = (PFNGLMULTITEXCOORD4FVPROC)load("glMultiTexCoord4fv");
1227  glad_glMultiTexCoord4i = (PFNGLMULTITEXCOORD4IPROC)load("glMultiTexCoord4i");
1228  glad_glMultiTexCoord4iv = (PFNGLMULTITEXCOORD4IVPROC)load("glMultiTexCoord4iv");
1229  glad_glMultiTexCoord4s = (PFNGLMULTITEXCOORD4SPROC)load("glMultiTexCoord4s");
1230  glad_glMultiTexCoord4sv = (PFNGLMULTITEXCOORD4SVPROC)load("glMultiTexCoord4sv");
1231  glad_glLoadTransposeMatrixf = (PFNGLLOADTRANSPOSEMATRIXFPROC)load("glLoadTransposeMatrixf");
1232  glad_glLoadTransposeMatrixd = (PFNGLLOADTRANSPOSEMATRIXDPROC)load("glLoadTransposeMatrixd");
1233  glad_glMultTransposeMatrixf = (PFNGLMULTTRANSPOSEMATRIXFPROC)load("glMultTransposeMatrixf");
1234  glad_glMultTransposeMatrixd = (PFNGLMULTTRANSPOSEMATRIXDPROC)load("glMultTransposeMatrixd");
1235 }
1237  if(!GLAD_GL_VERSION_1_4) return;
1238  glad_glBlendFuncSeparate = (PFNGLBLENDFUNCSEPARATEPROC)load("glBlendFuncSeparate");
1239  glad_glMultiDrawArrays = (PFNGLMULTIDRAWARRAYSPROC)load("glMultiDrawArrays");
1240  glad_glMultiDrawElements = (PFNGLMULTIDRAWELEMENTSPROC)load("glMultiDrawElements");
1241  glad_glPointParameterf = (PFNGLPOINTPARAMETERFPROC)load("glPointParameterf");
1242  glad_glPointParameterfv = (PFNGLPOINTPARAMETERFVPROC)load("glPointParameterfv");
1243  glad_glPointParameteri = (PFNGLPOINTPARAMETERIPROC)load("glPointParameteri");
1244  glad_glPointParameteriv = (PFNGLPOINTPARAMETERIVPROC)load("glPointParameteriv");
1245  glad_glFogCoordf = (PFNGLFOGCOORDFPROC)load("glFogCoordf");
1246  glad_glFogCoordfv = (PFNGLFOGCOORDFVPROC)load("glFogCoordfv");
1247  glad_glFogCoordd = (PFNGLFOGCOORDDPROC)load("glFogCoordd");
1248  glad_glFogCoorddv = (PFNGLFOGCOORDDVPROC)load("glFogCoorddv");
1249  glad_glFogCoordPointer = (PFNGLFOGCOORDPOINTERPROC)load("glFogCoordPointer");
1250  glad_glSecondaryColor3b = (PFNGLSECONDARYCOLOR3BPROC)load("glSecondaryColor3b");
1251  glad_glSecondaryColor3bv = (PFNGLSECONDARYCOLOR3BVPROC)load("glSecondaryColor3bv");
1252  glad_glSecondaryColor3d = (PFNGLSECONDARYCOLOR3DPROC)load("glSecondaryColor3d");
1253  glad_glSecondaryColor3dv = (PFNGLSECONDARYCOLOR3DVPROC)load("glSecondaryColor3dv");
1254  glad_glSecondaryColor3f = (PFNGLSECONDARYCOLOR3FPROC)load("glSecondaryColor3f");
1255  glad_glSecondaryColor3fv = (PFNGLSECONDARYCOLOR3FVPROC)load("glSecondaryColor3fv");
1256  glad_glSecondaryColor3i = (PFNGLSECONDARYCOLOR3IPROC)load("glSecondaryColor3i");
1257  glad_glSecondaryColor3iv = (PFNGLSECONDARYCOLOR3IVPROC)load("glSecondaryColor3iv");
1258  glad_glSecondaryColor3s = (PFNGLSECONDARYCOLOR3SPROC)load("glSecondaryColor3s");
1259  glad_glSecondaryColor3sv = (PFNGLSECONDARYCOLOR3SVPROC)load("glSecondaryColor3sv");
1260  glad_glSecondaryColor3ub = (PFNGLSECONDARYCOLOR3UBPROC)load("glSecondaryColor3ub");
1261  glad_glSecondaryColor3ubv = (PFNGLSECONDARYCOLOR3UBVPROC)load("glSecondaryColor3ubv");
1262  glad_glSecondaryColor3ui = (PFNGLSECONDARYCOLOR3UIPROC)load("glSecondaryColor3ui");
1263  glad_glSecondaryColor3uiv = (PFNGLSECONDARYCOLOR3UIVPROC)load("glSecondaryColor3uiv");
1264  glad_glSecondaryColor3us = (PFNGLSECONDARYCOLOR3USPROC)load("glSecondaryColor3us");
1265  glad_glSecondaryColor3usv = (PFNGLSECONDARYCOLOR3USVPROC)load("glSecondaryColor3usv");
1266  glad_glSecondaryColorPointer = (PFNGLSECONDARYCOLORPOINTERPROC)load("glSecondaryColorPointer");
1267  glad_glWindowPos2d = (PFNGLWINDOWPOS2DPROC)load("glWindowPos2d");
1268  glad_glWindowPos2dv = (PFNGLWINDOWPOS2DVPROC)load("glWindowPos2dv");
1269  glad_glWindowPos2f = (PFNGLWINDOWPOS2FPROC)load("glWindowPos2f");
1270  glad_glWindowPos2fv = (PFNGLWINDOWPOS2FVPROC)load("glWindowPos2fv");
1271  glad_glWindowPos2i = (PFNGLWINDOWPOS2IPROC)load("glWindowPos2i");
1272  glad_glWindowPos2iv = (PFNGLWINDOWPOS2IVPROC)load("glWindowPos2iv");
1273  glad_glWindowPos2s = (PFNGLWINDOWPOS2SPROC)load("glWindowPos2s");
1274  glad_glWindowPos2sv = (PFNGLWINDOWPOS2SVPROC)load("glWindowPos2sv");
1275  glad_glWindowPos3d = (PFNGLWINDOWPOS3DPROC)load("glWindowPos3d");
1276  glad_glWindowPos3dv = (PFNGLWINDOWPOS3DVPROC)load("glWindowPos3dv");
1277  glad_glWindowPos3f = (PFNGLWINDOWPOS3FPROC)load("glWindowPos3f");
1278  glad_glWindowPos3fv = (PFNGLWINDOWPOS3FVPROC)load("glWindowPos3fv");
1279  glad_glWindowPos3i = (PFNGLWINDOWPOS3IPROC)load("glWindowPos3i");
1280  glad_glWindowPos3iv = (PFNGLWINDOWPOS3IVPROC)load("glWindowPos3iv");
1281  glad_glWindowPos3s = (PFNGLWINDOWPOS3SPROC)load("glWindowPos3s");
1282  glad_glWindowPos3sv = (PFNGLWINDOWPOS3SVPROC)load("glWindowPos3sv");
1283  glad_glBlendColor = (PFNGLBLENDCOLORPROC)load("glBlendColor");
1284  glad_glBlendEquation = (PFNGLBLENDEQUATIONPROC)load("glBlendEquation");
1285 }
1287  if(!GLAD_GL_VERSION_1_5) return;
1288  glad_glGenQueries = (PFNGLGENQUERIESPROC)load("glGenQueries");
1289  glad_glDeleteQueries = (PFNGLDELETEQUERIESPROC)load("glDeleteQueries");
1290  glad_glIsQuery = (PFNGLISQUERYPROC)load("glIsQuery");
1291  glad_glBeginQuery = (PFNGLBEGINQUERYPROC)load("glBeginQuery");
1292  glad_glEndQuery = (PFNGLENDQUERYPROC)load("glEndQuery");
1293  glad_glGetQueryiv = (PFNGLGETQUERYIVPROC)load("glGetQueryiv");
1294  glad_glGetQueryObjectiv = (PFNGLGETQUERYOBJECTIVPROC)load("glGetQueryObjectiv");
1295  glad_glGetQueryObjectuiv = (PFNGLGETQUERYOBJECTUIVPROC)load("glGetQueryObjectuiv");
1296  glad_glBindBuffer = (PFNGLBINDBUFFERPROC)load("glBindBuffer");
1297  glad_glDeleteBuffers = (PFNGLDELETEBUFFERSPROC)load("glDeleteBuffers");
1298  glad_glGenBuffers = (PFNGLGENBUFFERSPROC)load("glGenBuffers");
1299  glad_glIsBuffer = (PFNGLISBUFFERPROC)load("glIsBuffer");
1300  glad_glBufferData = (PFNGLBUFFERDATAPROC)load("glBufferData");
1301  glad_glBufferSubData = (PFNGLBUFFERSUBDATAPROC)load("glBufferSubData");
1302  glad_glGetBufferSubData = (PFNGLGETBUFFERSUBDATAPROC)load("glGetBufferSubData");
1303  glad_glMapBuffer = (PFNGLMAPBUFFERPROC)load("glMapBuffer");
1304  glad_glUnmapBuffer = (PFNGLUNMAPBUFFERPROC)load("glUnmapBuffer");
1305  glad_glGetBufferParameteriv = (PFNGLGETBUFFERPARAMETERIVPROC)load("glGetBufferParameteriv");
1306  glad_glGetBufferPointerv = (PFNGLGETBUFFERPOINTERVPROC)load("glGetBufferPointerv");
1307 }
1309  if(!GLAD_GL_VERSION_2_0) return;
1310  glad_glBlendEquationSeparate = (PFNGLBLENDEQUATIONSEPARATEPROC)load("glBlendEquationSeparate");
1311  glad_glDrawBuffers = (PFNGLDRAWBUFFERSPROC)load("glDrawBuffers");
1312  glad_glStencilOpSeparate = (PFNGLSTENCILOPSEPARATEPROC)load("glStencilOpSeparate");
1313  glad_glStencilFuncSeparate = (PFNGLSTENCILFUNCSEPARATEPROC)load("glStencilFuncSeparate");
1314  glad_glStencilMaskSeparate = (PFNGLSTENCILMASKSEPARATEPROC)load("glStencilMaskSeparate");
1315  glad_glAttachShader = (PFNGLATTACHSHADERPROC)load("glAttachShader");
1316  glad_glBindAttribLocation = (PFNGLBINDATTRIBLOCATIONPROC)load("glBindAttribLocation");
1317  glad_glCompileShader = (PFNGLCOMPILESHADERPROC)load("glCompileShader");
1318  glad_glCreateProgram = (PFNGLCREATEPROGRAMPROC)load("glCreateProgram");
1319  glad_glCreateShader = (PFNGLCREATESHADERPROC)load("glCreateShader");
1320  glad_glDeleteProgram = (PFNGLDELETEPROGRAMPROC)load("glDeleteProgram");
1321  glad_glDeleteShader = (PFNGLDELETESHADERPROC)load("glDeleteShader");
1322  glad_glDetachShader = (PFNGLDETACHSHADERPROC)load("glDetachShader");
1323  glad_glDisableVertexAttribArray = (PFNGLDISABLEVERTEXATTRIBARRAYPROC)load("glDisableVertexAttribArray");
1324  glad_glEnableVertexAttribArray = (PFNGLENABLEVERTEXATTRIBARRAYPROC)load("glEnableVertexAttribArray");
1325  glad_glGetActiveAttrib = (PFNGLGETACTIVEATTRIBPROC)load("glGetActiveAttrib");
1326  glad_glGetActiveUniform = (PFNGLGETACTIVEUNIFORMPROC)load("glGetActiveUniform");
1327  glad_glGetAttachedShaders = (PFNGLGETATTACHEDSHADERSPROC)load("glGetAttachedShaders");
1328  glad_glGetAttribLocation = (PFNGLGETATTRIBLOCATIONPROC)load("glGetAttribLocation");
1329  glad_glGetProgramiv = (PFNGLGETPROGRAMIVPROC)load("glGetProgramiv");
1330  glad_glGetProgramInfoLog = (PFNGLGETPROGRAMINFOLOGPROC)load("glGetProgramInfoLog");
1331  glad_glGetShaderiv = (PFNGLGETSHADERIVPROC)load("glGetShaderiv");
1332  glad_glGetShaderInfoLog = (PFNGLGETSHADERINFOLOGPROC)load("glGetShaderInfoLog");
1333  glad_glGetShaderSource = (PFNGLGETSHADERSOURCEPROC)load("glGetShaderSource");
1334  glad_glGetUniformLocation = (PFNGLGETUNIFORMLOCATIONPROC)load("glGetUniformLocation");
1335  glad_glGetUniformfv = (PFNGLGETUNIFORMFVPROC)load("glGetUniformfv");
1336  glad_glGetUniformiv = (PFNGLGETUNIFORMIVPROC)load("glGetUniformiv");
1337  glad_glGetVertexAttribdv = (PFNGLGETVERTEXATTRIBDVPROC)load("glGetVertexAttribdv");
1338  glad_glGetVertexAttribfv = (PFNGLGETVERTEXATTRIBFVPROC)load("glGetVertexAttribfv");
1339  glad_glGetVertexAttribiv = (PFNGLGETVERTEXATTRIBIVPROC)load("glGetVertexAttribiv");
1340  glad_glGetVertexAttribPointerv = (PFNGLGETVERTEXATTRIBPOINTERVPROC)load("glGetVertexAttribPointerv");
1341  glad_glIsProgram = (PFNGLISPROGRAMPROC)load("glIsProgram");
1342  glad_glIsShader = (PFNGLISSHADERPROC)load("glIsShader");
1343  glad_glLinkProgram = (PFNGLLINKPROGRAMPROC)load("glLinkProgram");
1344  glad_glShaderSource = (PFNGLSHADERSOURCEPROC)load("glShaderSource");
1345  glad_glUseProgram = (PFNGLUSEPROGRAMPROC)load("glUseProgram");
1346  glad_glUniform1f = (PFNGLUNIFORM1FPROC)load("glUniform1f");
1347  glad_glUniform2f = (PFNGLUNIFORM2FPROC)load("glUniform2f");
1348  glad_glUniform3f = (PFNGLUNIFORM3FPROC)load("glUniform3f");
1349  glad_glUniform4f = (PFNGLUNIFORM4FPROC)load("glUniform4f");
1350  glad_glUniform1i = (PFNGLUNIFORM1IPROC)load("glUniform1i");
1351  glad_glUniform2i = (PFNGLUNIFORM2IPROC)load("glUniform2i");
1352  glad_glUniform3i = (PFNGLUNIFORM3IPROC)load("glUniform3i");
1353  glad_glUniform4i = (PFNGLUNIFORM4IPROC)load("glUniform4i");
1354  glad_glUniform1fv = (PFNGLUNIFORM1FVPROC)load("glUniform1fv");
1355  glad_glUniform2fv = (PFNGLUNIFORM2FVPROC)load("glUniform2fv");
1356  glad_glUniform3fv = (PFNGLUNIFORM3FVPROC)load("glUniform3fv");
1357  glad_glUniform4fv = (PFNGLUNIFORM4FVPROC)load("glUniform4fv");
1358  glad_glUniform1iv = (PFNGLUNIFORM1IVPROC)load("glUniform1iv");
1359  glad_glUniform2iv = (PFNGLUNIFORM2IVPROC)load("glUniform2iv");
1360  glad_glUniform3iv = (PFNGLUNIFORM3IVPROC)load("glUniform3iv");
1361  glad_glUniform4iv = (PFNGLUNIFORM4IVPROC)load("glUniform4iv");
1362  glad_glUniformMatrix2fv = (PFNGLUNIFORMMATRIX2FVPROC)load("glUniformMatrix2fv");
1363  glad_glUniformMatrix3fv = (PFNGLUNIFORMMATRIX3FVPROC)load("glUniformMatrix3fv");
1364  glad_glUniformMatrix4fv = (PFNGLUNIFORMMATRIX4FVPROC)load("glUniformMatrix4fv");
1365  glad_glValidateProgram = (PFNGLVALIDATEPROGRAMPROC)load("glValidateProgram");
1366  glad_glVertexAttrib1d = (PFNGLVERTEXATTRIB1DPROC)load("glVertexAttrib1d");
1367  glad_glVertexAttrib1dv = (PFNGLVERTEXATTRIB1DVPROC)load("glVertexAttrib1dv");
1368  glad_glVertexAttrib1f = (PFNGLVERTEXATTRIB1FPROC)load("glVertexAttrib1f");
1369  glad_glVertexAttrib1fv = (PFNGLVERTEXATTRIB1FVPROC)load("glVertexAttrib1fv");
1370  glad_glVertexAttrib1s = (PFNGLVERTEXATTRIB1SPROC)load("glVertexAttrib1s");
1371  glad_glVertexAttrib1sv = (PFNGLVERTEXATTRIB1SVPROC)load("glVertexAttrib1sv");
1372  glad_glVertexAttrib2d = (PFNGLVERTEXATTRIB2DPROC)load("glVertexAttrib2d");
1373  glad_glVertexAttrib2dv = (PFNGLVERTEXATTRIB2DVPROC)load("glVertexAttrib2dv");
1374  glad_glVertexAttrib2f = (PFNGLVERTEXATTRIB2FPROC)load("glVertexAttrib2f");
1375  glad_glVertexAttrib2fv = (PFNGLVERTEXATTRIB2FVPROC)load("glVertexAttrib2fv");
1376  glad_glVertexAttrib2s = (PFNGLVERTEXATTRIB2SPROC)load("glVertexAttrib2s");
1377  glad_glVertexAttrib2sv = (PFNGLVERTEXATTRIB2SVPROC)load("glVertexAttrib2sv");
1378  glad_glVertexAttrib3d = (PFNGLVERTEXATTRIB3DPROC)load("glVertexAttrib3d");
1379  glad_glVertexAttrib3dv = (PFNGLVERTEXATTRIB3DVPROC)load("glVertexAttrib3dv");
1380  glad_glVertexAttrib3f = (PFNGLVERTEXATTRIB3FPROC)load("glVertexAttrib3f");
1381  glad_glVertexAttrib3fv = (PFNGLVERTEXATTRIB3FVPROC)load("glVertexAttrib3fv");
1382  glad_glVertexAttrib3s = (PFNGLVERTEXATTRIB3SPROC)load("glVertexAttrib3s");
1383  glad_glVertexAttrib3sv = (PFNGLVERTEXATTRIB3SVPROC)load("glVertexAttrib3sv");
1384  glad_glVertexAttrib4Nbv = (PFNGLVERTEXATTRIB4NBVPROC)load("glVertexAttrib4Nbv");
1385  glad_glVertexAttrib4Niv = (PFNGLVERTEXATTRIB4NIVPROC)load("glVertexAttrib4Niv");
1386  glad_glVertexAttrib4Nsv = (PFNGLVERTEXATTRIB4NSVPROC)load("glVertexAttrib4Nsv");
1387  glad_glVertexAttrib4Nub = (PFNGLVERTEXATTRIB4NUBPROC)load("glVertexAttrib4Nub");
1388  glad_glVertexAttrib4Nubv = (PFNGLVERTEXATTRIB4NUBVPROC)load("glVertexAttrib4Nubv");
1389  glad_glVertexAttrib4Nuiv = (PFNGLVERTEXATTRIB4NUIVPROC)load("glVertexAttrib4Nuiv");
1390  glad_glVertexAttrib4Nusv = (PFNGLVERTEXATTRIB4NUSVPROC)load("glVertexAttrib4Nusv");
1391  glad_glVertexAttrib4bv = (PFNGLVERTEXATTRIB4BVPROC)load("glVertexAttrib4bv");
1392  glad_glVertexAttrib4d = (PFNGLVERTEXATTRIB4DPROC)load("glVertexAttrib4d");
1393  glad_glVertexAttrib4dv = (PFNGLVERTEXATTRIB4DVPROC)load("glVertexAttrib4dv");
1394  glad_glVertexAttrib4f = (PFNGLVERTEXATTRIB4FPROC)load("glVertexAttrib4f");
1395  glad_glVertexAttrib4fv = (PFNGLVERTEXATTRIB4FVPROC)load("glVertexAttrib4fv");
1396  glad_glVertexAttrib4iv = (PFNGLVERTEXATTRIB4IVPROC)load("glVertexAttrib4iv");
1397  glad_glVertexAttrib4s = (PFNGLVERTEXATTRIB4SPROC)load("glVertexAttrib4s");
1398  glad_glVertexAttrib4sv = (PFNGLVERTEXATTRIB4SVPROC)load("glVertexAttrib4sv");
1399  glad_glVertexAttrib4ubv = (PFNGLVERTEXATTRIB4UBVPROC)load("glVertexAttrib4ubv");
1400  glad_glVertexAttrib4uiv = (PFNGLVERTEXATTRIB4UIVPROC)load("glVertexAttrib4uiv");
1401  glad_glVertexAttrib4usv = (PFNGLVERTEXATTRIB4USVPROC)load("glVertexAttrib4usv");
1402  glad_glVertexAttribPointer = (PFNGLVERTEXATTRIBPOINTERPROC)load("glVertexAttribPointer");
1403 }
1405  if(!GLAD_GL_VERSION_2_1) return;
1406  glad_glUniformMatrix2x3fv = (PFNGLUNIFORMMATRIX2X3FVPROC)load("glUniformMatrix2x3fv");
1407  glad_glUniformMatrix3x2fv = (PFNGLUNIFORMMATRIX3X2FVPROC)load("glUniformMatrix3x2fv");
1408  glad_glUniformMatrix2x4fv = (PFNGLUNIFORMMATRIX2X4FVPROC)load("glUniformMatrix2x4fv");
1409  glad_glUniformMatrix4x2fv = (PFNGLUNIFORMMATRIX4X2FVPROC)load("glUniformMatrix4x2fv");
1410  glad_glUniformMatrix3x4fv = (PFNGLUNIFORMMATRIX3X4FVPROC)load("glUniformMatrix3x4fv");
1411  glad_glUniformMatrix4x3fv = (PFNGLUNIFORMMATRIX4X3FVPROC)load("glUniformMatrix4x3fv");
1412 }
1414  if(!GLAD_GL_VERSION_3_0) return;
1415  glad_glColorMaski = (PFNGLCOLORMASKIPROC)load("glColorMaski");
1416  glad_glGetBooleani_v = (PFNGLGETBOOLEANI_VPROC)load("glGetBooleani_v");
1417  glad_glGetIntegeri_v = (PFNGLGETINTEGERI_VPROC)load("glGetIntegeri_v");
1418  glad_glEnablei = (PFNGLENABLEIPROC)load("glEnablei");
1419  glad_glDisablei = (PFNGLDISABLEIPROC)load("glDisablei");
1420  glad_glIsEnabledi = (PFNGLISENABLEDIPROC)load("glIsEnabledi");
1421  glad_glBeginTransformFeedback = (PFNGLBEGINTRANSFORMFEEDBACKPROC)load("glBeginTransformFeedback");
1422  glad_glEndTransformFeedback = (PFNGLENDTRANSFORMFEEDBACKPROC)load("glEndTransformFeedback");
1423  glad_glBindBufferRange = (PFNGLBINDBUFFERRANGEPROC)load("glBindBufferRange");
1424  glad_glBindBufferBase = (PFNGLBINDBUFFERBASEPROC)load("glBindBufferBase");
1425  glad_glTransformFeedbackVaryings = (PFNGLTRANSFORMFEEDBACKVARYINGSPROC)load("glTransformFeedbackVaryings");
1426  glad_glGetTransformFeedbackVarying = (PFNGLGETTRANSFORMFEEDBACKVARYINGPROC)load("glGetTransformFeedbackVarying");
1427  glad_glClampColor = (PFNGLCLAMPCOLORPROC)load("glClampColor");
1428  glad_glBeginConditionalRender = (PFNGLBEGINCONDITIONALRENDERPROC)load("glBeginConditionalRender");
1429  glad_glEndConditionalRender = (PFNGLENDCONDITIONALRENDERPROC)load("glEndConditionalRender");
1430  glad_glVertexAttribIPointer = (PFNGLVERTEXATTRIBIPOINTERPROC)load("glVertexAttribIPointer");
1431  glad_glGetVertexAttribIiv = (PFNGLGETVERTEXATTRIBIIVPROC)load("glGetVertexAttribIiv");
1432  glad_glGetVertexAttribIuiv = (PFNGLGETVERTEXATTRIBIUIVPROC)load("glGetVertexAttribIuiv");
1433  glad_glVertexAttribI1i = (PFNGLVERTEXATTRIBI1IPROC)load("glVertexAttribI1i");
1434  glad_glVertexAttribI2i = (PFNGLVERTEXATTRIBI2IPROC)load("glVertexAttribI2i");
1435  glad_glVertexAttribI3i = (PFNGLVERTEXATTRIBI3IPROC)load("glVertexAttribI3i");
1436  glad_glVertexAttribI4i = (PFNGLVERTEXATTRIBI4IPROC)load("glVertexAttribI4i");
1437  glad_glVertexAttribI1ui = (PFNGLVERTEXATTRIBI1UIPROC)load("glVertexAttribI1ui");
1438  glad_glVertexAttribI2ui = (PFNGLVERTEXATTRIBI2UIPROC)load("glVertexAttribI2ui");
1439  glad_glVertexAttribI3ui = (PFNGLVERTEXATTRIBI3UIPROC)load("glVertexAttribI3ui");
1440  glad_glVertexAttribI4ui = (PFNGLVERTEXATTRIBI4UIPROC)load("glVertexAttribI4ui");
1441  glad_glVertexAttribI1iv = (PFNGLVERTEXATTRIBI1IVPROC)load("glVertexAttribI1iv");
1442  glad_glVertexAttribI2iv = (PFNGLVERTEXATTRIBI2IVPROC)load("glVertexAttribI2iv");
1443  glad_glVertexAttribI3iv = (PFNGLVERTEXATTRIBI3IVPROC)load("glVertexAttribI3iv");
1444  glad_glVertexAttribI4iv = (PFNGLVERTEXATTRIBI4IVPROC)load("glVertexAttribI4iv");
1445  glad_glVertexAttribI1uiv = (PFNGLVERTEXATTRIBI1UIVPROC)load("glVertexAttribI1uiv");
1446  glad_glVertexAttribI2uiv = (PFNGLVERTEXATTRIBI2UIVPROC)load("glVertexAttribI2uiv");
1447  glad_glVertexAttribI3uiv = (PFNGLVERTEXATTRIBI3UIVPROC)load("glVertexAttribI3uiv");
1448  glad_glVertexAttribI4uiv = (PFNGLVERTEXATTRIBI4UIVPROC)load("glVertexAttribI4uiv");
1449  glad_glVertexAttribI4bv = (PFNGLVERTEXATTRIBI4BVPROC)load("glVertexAttribI4bv");
1450  glad_glVertexAttribI4sv = (PFNGLVERTEXATTRIBI4SVPROC)load("glVertexAttribI4sv");
1451  glad_glVertexAttribI4ubv = (PFNGLVERTEXATTRIBI4UBVPROC)load("glVertexAttribI4ubv");
1452  glad_glVertexAttribI4usv = (PFNGLVERTEXATTRIBI4USVPROC)load("glVertexAttribI4usv");
1453  glad_glGetUniformuiv = (PFNGLGETUNIFORMUIVPROC)load("glGetUniformuiv");
1454  glad_glBindFragDataLocation = (PFNGLBINDFRAGDATALOCATIONPROC)load("glBindFragDataLocation");
1455  glad_glGetFragDataLocation = (PFNGLGETFRAGDATALOCATIONPROC)load("glGetFragDataLocation");
1456  glad_glUniform1ui = (PFNGLUNIFORM1UIPROC)load("glUniform1ui");
1457  glad_glUniform2ui = (PFNGLUNIFORM2UIPROC)load("glUniform2ui");
1458  glad_glUniform3ui = (PFNGLUNIFORM3UIPROC)load("glUniform3ui");
1459  glad_glUniform4ui = (PFNGLUNIFORM4UIPROC)load("glUniform4ui");
1460  glad_glUniform1uiv = (PFNGLUNIFORM1UIVPROC)load("glUniform1uiv");
1461  glad_glUniform2uiv = (PFNGLUNIFORM2UIVPROC)load("glUniform2uiv");
1462  glad_glUniform3uiv = (PFNGLUNIFORM3UIVPROC)load("glUniform3uiv");
1463  glad_glUniform4uiv = (PFNGLUNIFORM4UIVPROC)load("glUniform4uiv");
1464  glad_glTexParameterIiv = (PFNGLTEXPARAMETERIIVPROC)load("glTexParameterIiv");
1465  glad_glTexParameterIuiv = (PFNGLTEXPARAMETERIUIVPROC)load("glTexParameterIuiv");
1466  glad_glGetTexParameterIiv = (PFNGLGETTEXPARAMETERIIVPROC)load("glGetTexParameterIiv");
1467  glad_glGetTexParameterIuiv = (PFNGLGETTEXPARAMETERIUIVPROC)load("glGetTexParameterIuiv");
1468  glad_glClearBufferiv = (PFNGLCLEARBUFFERIVPROC)load("glClearBufferiv");
1469  glad_glClearBufferuiv = (PFNGLCLEARBUFFERUIVPROC)load("glClearBufferuiv");
1470  glad_glClearBufferfv = (PFNGLCLEARBUFFERFVPROC)load("glClearBufferfv");
1471  glad_glClearBufferfi = (PFNGLCLEARBUFFERFIPROC)load("glClearBufferfi");
1472  glad_glGetStringi = (PFNGLGETSTRINGIPROC)load("glGetStringi");
1473  glad_glIsRenderbuffer = (PFNGLISRENDERBUFFERPROC)load("glIsRenderbuffer");
1474  glad_glBindRenderbuffer = (PFNGLBINDRENDERBUFFERPROC)load("glBindRenderbuffer");
1475  glad_glDeleteRenderbuffers = (PFNGLDELETERENDERBUFFERSPROC)load("glDeleteRenderbuffers");
1476  glad_glGenRenderbuffers = (PFNGLGENRENDERBUFFERSPROC)load("glGenRenderbuffers");
1477  glad_glRenderbufferStorage = (PFNGLRENDERBUFFERSTORAGEPROC)load("glRenderbufferStorage");
1478  glad_glGetRenderbufferParameteriv = (PFNGLGETRENDERBUFFERPARAMETERIVPROC)load("glGetRenderbufferParameteriv");
1479  glad_glIsFramebuffer = (PFNGLISFRAMEBUFFERPROC)load("glIsFramebuffer");
1480  glad_glBindFramebuffer = (PFNGLBINDFRAMEBUFFERPROC)load("glBindFramebuffer");
1481  glad_glDeleteFramebuffers = (PFNGLDELETEFRAMEBUFFERSPROC)load("glDeleteFramebuffers");
1482  glad_glGenFramebuffers = (PFNGLGENFRAMEBUFFERSPROC)load("glGenFramebuffers");
1483  glad_glCheckFramebufferStatus = (PFNGLCHECKFRAMEBUFFERSTATUSPROC)load("glCheckFramebufferStatus");
1484  glad_glFramebufferTexture1D = (PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE1DPROC)load("glFramebufferTexture1D");
1485  glad_glFramebufferTexture2D = (PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE2DPROC)load("glFramebufferTexture2D");
1486  glad_glFramebufferTexture3D = (PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE3DPROC)load("glFramebufferTexture3D");
1487  glad_glFramebufferRenderbuffer = (PFNGLFRAMEBUFFERRENDERBUFFERPROC)load("glFramebufferRenderbuffer");
1488  glad_glGetFramebufferAttachmentParameteriv = (PFNGLGETFRAMEBUFFERATTACHMENTPARAMETERIVPROC)load("glGetFramebufferAttachmentParameteriv");
1489  glad_glGenerateMipmap = (PFNGLGENERATEMIPMAPPROC)load("glGenerateMipmap");
1490  glad_glBlitFramebuffer = (PFNGLBLITFRAMEBUFFERPROC)load("glBlitFramebuffer");
1491  glad_glRenderbufferStorageMultisample = (PFNGLRENDERBUFFERSTORAGEMULTISAMPLEPROC)load("glRenderbufferStorageMultisample");
1492  glad_glFramebufferTextureLayer = (PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURELAYERPROC)load("glFramebufferTextureLayer");
1493  glad_glMapBufferRange = (PFNGLMAPBUFFERRANGEPROC)load("glMapBufferRange");
1494  glad_glFlushMappedBufferRange = (PFNGLFLUSHMAPPEDBUFFERRANGEPROC)load("glFlushMappedBufferRange");
1495  glad_glBindVertexArray = (PFNGLBINDVERTEXARRAYPROC)load("glBindVertexArray");
1496  glad_glDeleteVertexArrays = (PFNGLDELETEVERTEXARRAYSPROC)load("glDeleteVertexArrays");
1497  glad_glGenVertexArrays = (PFNGLGENVERTEXARRAYSPROC)load("glGenVertexArrays");
1498  glad_glIsVertexArray = (PFNGLISVERTEXARRAYPROC)load("glIsVertexArray");
1499 }
1501  if(!GLAD_GL_VERSION_3_1) return;
1502  glad_glDrawArraysInstanced = (PFNGLDRAWARRAYSINSTANCEDPROC)load("glDrawArraysInstanced");
1503  glad_glDrawElementsInstanced = (PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDPROC)load("glDrawElementsInstanced");
1504  glad_glTexBuffer = (PFNGLTEXBUFFERPROC)load("glTexBuffer");
1505  glad_glPrimitiveRestartIndex = (PFNGLPRIMITIVERESTARTINDEXPROC)load("glPrimitiveRestartIndex");
1506  glad_glCopyBufferSubData = (PFNGLCOPYBUFFERSUBDATAPROC)load("glCopyBufferSubData");
1507  glad_glGetUniformIndices = (PFNGLGETUNIFORMINDICESPROC)load("glGetUniformIndices");
1508  glad_glGetActiveUniformsiv = (PFNGLGETACTIVEUNIFORMSIVPROC)load("glGetActiveUniformsiv");
1509  glad_glGetActiveUniformName = (PFNGLGETACTIVEUNIFORMNAMEPROC)load("glGetActiveUniformName");
1510  glad_glGetUniformBlockIndex = (PFNGLGETUNIFORMBLOCKINDEXPROC)load("glGetUniformBlockIndex");
1511  glad_glGetActiveUniformBlockiv = (PFNGLGETACTIVEUNIFORMBLOCKIVPROC)load("glGetActiveUniformBlockiv");
1512  glad_glGetActiveUniformBlockName = (PFNGLGETACTIVEUNIFORMBLOCKNAMEPROC)load("glGetActiveUniformBlockName");
1513  glad_glUniformBlockBinding = (PFNGLUNIFORMBLOCKBINDINGPROC)load("glUniformBlockBinding");
1514  glad_glBindBufferRange = (PFNGLBINDBUFFERRANGEPROC)load("glBindBufferRange");
1515  glad_glBindBufferBase = (PFNGLBINDBUFFERBASEPROC)load("glBindBufferBase");
1516  glad_glGetIntegeri_v = (PFNGLGETINTEGERI_VPROC)load("glGetIntegeri_v");
1517 }
1519  if(!GLAD_GL_VERSION_3_2) return;
1520  glad_glDrawElementsBaseVertex = (PFNGLDRAWELEMENTSBASEVERTEXPROC)load("glDrawElementsBaseVertex");
1521  glad_glDrawRangeElementsBaseVertex = (PFNGLDRAWRANGEELEMENTSBASEVERTEXPROC)load("glDrawRangeElementsBaseVertex");
1522  glad_glDrawElementsInstancedBaseVertex = (PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDBASEVERTEXPROC)load("glDrawElementsInstancedBaseVertex");
1523  glad_glMultiDrawElementsBaseVertex = (PFNGLMULTIDRAWELEMENTSBASEVERTEXPROC)load("glMultiDrawElementsBaseVertex");
1524  glad_glProvokingVertex = (PFNGLPROVOKINGVERTEXPROC)load("glProvokingVertex");
1525  glad_glFenceSync = (PFNGLFENCESYNCPROC)load("glFenceSync");
1526  glad_glIsSync = (PFNGLISSYNCPROC)load("glIsSync");
1527  glad_glDeleteSync = (PFNGLDELETESYNCPROC)load("glDeleteSync");
1528  glad_glClientWaitSync = (PFNGLCLIENTWAITSYNCPROC)load("glClientWaitSync");
1529  glad_glWaitSync = (PFNGLWAITSYNCPROC)load("glWaitSync");
1530  glad_glGetInteger64v = (PFNGLGETINTEGER64VPROC)load("glGetInteger64v");
1531  glad_glGetSynciv = (PFNGLGETSYNCIVPROC)load("glGetSynciv");
1532  glad_glGetInteger64i_v = (PFNGLGETINTEGER64I_VPROC)load("glGetInteger64i_v");
1533  glad_glGetBufferParameteri64v = (PFNGLGETBUFFERPARAMETERI64VPROC)load("glGetBufferParameteri64v");
1534  glad_glFramebufferTexture = (PFNGLFRAMEBUFFERTEXTUREPROC)load("glFramebufferTexture");
1535  glad_glTexImage2DMultisample = (PFNGLTEXIMAGE2DMULTISAMPLEPROC)load("glTexImage2DMultisample");
1536  glad_glTexImage3DMultisample = (PFNGLTEXIMAGE3DMULTISAMPLEPROC)load("glTexImage3DMultisample");
1537  glad_glGetMultisamplefv = (PFNGLGETMULTISAMPLEFVPROC)load("glGetMultisamplefv");
1538  glad_glSampleMaski = (PFNGLSAMPLEMASKIPROC)load("glSampleMaski");
1539 }
1541  if(!GLAD_GL_ARB_multisample) return;
1542  glad_glSampleCoverageARB = (PFNGLSAMPLECOVERAGEARBPROC)load("glSampleCoverageARB");
1543 }
1545  if(!GLAD_GL_ARB_robustness) return;
1546  glad_glGetGraphicsResetStatusARB = (PFNGLGETGRAPHICSRESETSTATUSARBPROC)load("glGetGraphicsResetStatusARB");
1547  glad_glGetnTexImageARB = (PFNGLGETNTEXIMAGEARBPROC)load("glGetnTexImageARB");
1548  glad_glReadnPixelsARB = (PFNGLREADNPIXELSARBPROC)load("glReadnPixelsARB");
1549  glad_glGetnCompressedTexImageARB = (PFNGLGETNCOMPRESSEDTEXIMAGEARBPROC)load("glGetnCompressedTexImageARB");
1550  glad_glGetnUniformfvARB = (PFNGLGETNUNIFORMFVARBPROC)load("glGetnUniformfvARB");
1551  glad_glGetnUniformivARB = (PFNGLGETNUNIFORMIVARBPROC)load("glGetnUniformivARB");
1552  glad_glGetnUniformuivARB = (PFNGLGETNUNIFORMUIVARBPROC)load("glGetnUniformuivARB");
1553  glad_glGetnUniformdvARB = (PFNGLGETNUNIFORMDVARBPROC)load("glGetnUniformdvARB");
1554  glad_glGetnMapdvARB = (PFNGLGETNMAPDVARBPROC)load("glGetnMapdvARB");
1555  glad_glGetnMapfvARB = (PFNGLGETNMAPFVARBPROC)load("glGetnMapfvARB");
1556  glad_glGetnMapivARB = (PFNGLGETNMAPIVARBPROC)load("glGetnMapivARB");
1557  glad_glGetnPixelMapfvARB = (PFNGLGETNPIXELMAPFVARBPROC)load("glGetnPixelMapfvARB");
1558  glad_glGetnPixelMapuivARB = (PFNGLGETNPIXELMAPUIVARBPROC)load("glGetnPixelMapuivARB");
1559  glad_glGetnPixelMapusvARB = (PFNGLGETNPIXELMAPUSVARBPROC)load("glGetnPixelMapusvARB");
1560  glad_glGetnPolygonStippleARB = (PFNGLGETNPOLYGONSTIPPLEARBPROC)load("glGetnPolygonStippleARB");
1561  glad_glGetnColorTableARB = (PFNGLGETNCOLORTABLEARBPROC)load("glGetnColorTableARB");
1562  glad_glGetnConvolutionFilterARB = (PFNGLGETNCONVOLUTIONFILTERARBPROC)load("glGetnConvolutionFilterARB");
1563  glad_glGetnSeparableFilterARB = (PFNGLGETNSEPARABLEFILTERARBPROC)load("glGetnSeparableFilterARB");
1564  glad_glGetnHistogramARB = (PFNGLGETNHISTOGRAMARBPROC)load("glGetnHistogramARB");
1565  glad_glGetnMinmaxARB = (PFNGLGETNMINMAXARBPROC)load("glGetnMinmaxARB");
1566 }
1567 static void load_GL_KHR_debug(GLADloadproc load) {
1568  if(!GLAD_GL_KHR_debug) return;
1569  glad_glDebugMessageControl = (PFNGLDEBUGMESSAGECONTROLPROC)load("glDebugMessageControl");
1570  glad_glDebugMessageInsert = (PFNGLDEBUGMESSAGEINSERTPROC)load("glDebugMessageInsert");
1571  glad_glDebugMessageCallback = (PFNGLDEBUGMESSAGECALLBACKPROC)load("glDebugMessageCallback");
1572  glad_glGetDebugMessageLog = (PFNGLGETDEBUGMESSAGELOGPROC)load("glGetDebugMessageLog");
1573  glad_glPushDebugGroup = (PFNGLPUSHDEBUGGROUPPROC)load("glPushDebugGroup");
1574  glad_glPopDebugGroup = (PFNGLPOPDEBUGGROUPPROC)load("glPopDebugGroup");
1575  glad_glObjectLabel = (PFNGLOBJECTLABELPROC)load("glObjectLabel");
1576  glad_glGetObjectLabel = (PFNGLGETOBJECTLABELPROC)load("glGetObjectLabel");
1577  glad_glObjectPtrLabel = (PFNGLOBJECTPTRLABELPROC)load("glObjectPtrLabel");
1578  glad_glGetObjectPtrLabel = (PFNGLGETOBJECTPTRLABELPROC)load("glGetObjectPtrLabel");
1579  glad_glGetPointerv = (PFNGLGETPOINTERVPROC)load("glGetPointerv");
1580  glad_glDebugMessageControlKHR = (PFNGLDEBUGMESSAGECONTROLKHRPROC)load("glDebugMessageControlKHR");
1581  glad_glDebugMessageInsertKHR = (PFNGLDEBUGMESSAGEINSERTKHRPROC)load("glDebugMessageInsertKHR");
1582  glad_glDebugMessageCallbackKHR = (PFNGLDEBUGMESSAGECALLBACKKHRPROC)load("glDebugMessageCallbackKHR");
1583  glad_glGetDebugMessageLogKHR = (PFNGLGETDEBUGMESSAGELOGKHRPROC)load("glGetDebugMessageLogKHR");
1584  glad_glPushDebugGroupKHR = (PFNGLPUSHDEBUGGROUPKHRPROC)load("glPushDebugGroupKHR");
1585  glad_glPopDebugGroupKHR = (PFNGLPOPDEBUGGROUPKHRPROC)load("glPopDebugGroupKHR");
1586  glad_glObjectLabelKHR = (PFNGLOBJECTLABELKHRPROC)load("glObjectLabelKHR");
1587  glad_glGetObjectLabelKHR = (PFNGLGETOBJECTLABELKHRPROC)load("glGetObjectLabelKHR");
1588  glad_glObjectPtrLabelKHR = (PFNGLOBJECTPTRLABELKHRPROC)load("glObjectPtrLabelKHR");
1589  glad_glGetObjectPtrLabelKHR = (PFNGLGETOBJECTPTRLABELKHRPROC)load("glGetObjectPtrLabelKHR");
1590  glad_glGetPointervKHR = (PFNGLGETPOINTERVKHRPROC)load("glGetPointervKHR");
1591 }
1592 static int find_extensionsGL(void) {
1593  if (!get_exts()) return 0;
1594  GLAD_GL_ARB_multisample = has_ext("GL_ARB_multisample");
1595  GLAD_GL_ARB_robustness = has_ext("GL_ARB_robustness");
1596  GLAD_GL_KHR_debug = has_ext("GL_KHR_debug");
1597  free_exts();
1598  return 1;
1599 }
1600 
1601 static void find_coreGL(void) {
1602 
1603  /* Thank you @elmindreda
1604  * https://github.com/elmindreda/greg/blob/master/templates/greg.c.in#L176
1605  * https://github.com/glfw/glfw/blob/master/src/context.c#L36
1606  */
1607  int i, major, minor;
1608 
1609  const char* version;
1610  const char* prefixes[] = {
1611  "OpenGL ES-CM ",
1612  "OpenGL ES-CL ",
1613  "OpenGL ES ",
1614  NULL
1615  };
1616 
1617  version = (const char*) glGetString(GL_VERSION);
1618  if (!version) return;
1619 
1620  for (i = 0; prefixes[i]; i++) {
1621  const size_t length = strlen(prefixes[i]);
1622  if (strncmp(version, prefixes[i], length) == 0) {
1623  version += length;
1624  break;
1625  }
1626  }
1627 
1628 /* PR #18 */
1629 #ifdef _MSC_VER
1630  sscanf_s(version, "%d.%d", &major, &minor);
1631 #else
1632  sscanf(version, "%d.%d", &major, &minor);
1633 #endif
1634 
1637  GLAD_GL_VERSION_1_0 = (major == 1 && minor >= 0) || major > 1;
1638  GLAD_GL_VERSION_1_1 = (major == 1 && minor >= 1) || major > 1;
1639  GLAD_GL_VERSION_1_2 = (major == 1 && minor >= 2) || major > 1;
1640  GLAD_GL_VERSION_1_3 = (major == 1 && minor >= 3) || major > 1;
1641  GLAD_GL_VERSION_1_4 = (major == 1 && minor >= 4) || major > 1;
1642  GLAD_GL_VERSION_1_5 = (major == 1 && minor >= 5) || major > 1;
1643  GLAD_GL_VERSION_2_0 = (major == 2 && minor >= 0) || major > 2;
1644  GLAD_GL_VERSION_2_1 = (major == 2 && minor >= 1) || major > 2;
1645  GLAD_GL_VERSION_3_0 = (major == 3 && minor >= 0) || major > 3;
1646  GLAD_GL_VERSION_3_1 = (major == 3 && minor >= 1) || major > 3;
1647  GLAD_GL_VERSION_3_2 = (major == 3 && minor >= 2) || major > 3;
1648  if (GLVersion.major > 3 || (GLVersion.major >= 3 && GLVersion.minor >= 2)) {
1649  max_loaded_major = 3;
1650  max_loaded_minor = 2;
1651  }
1652 }
1653 
1655  GLVersion.major = 0; GLVersion.minor = 0;
1656  glGetString = (PFNGLGETSTRINGPROC)load("glGetString");
1657  if(glGetString == NULL) return 0;
1658  if(glGetString(GL_VERSION) == NULL) return 0;
1659  find_coreGL();
1660  load_GL_VERSION_1_0(load);
1661  load_GL_VERSION_1_1(load);
1662  load_GL_VERSION_1_2(load);
1663  load_GL_VERSION_1_3(load);
1664  load_GL_VERSION_1_4(load);
1665  load_GL_VERSION_1_5(load);
1666  load_GL_VERSION_2_0(load);
1667  load_GL_VERSION_2_1(load);
1668  load_GL_VERSION_3_0(load);
1669  load_GL_VERSION_3_1(load);
1670  load_GL_VERSION_3_2(load);
1671 
1672  if (!find_extensionsGL()) return 0;
1674  load_GL_ARB_robustness(load);
1675  load_GL_KHR_debug(load);
1676  return GLVersion.major != 0 || GLVersion.minor != 0;
1677 }
1678 
static void load_GL_VERSION_1_0(GLADloadproc load)
PFNGLEVALCOORD1FPROC glad_glEvalCoord1f
static void load_GL_VERSION_3_1(GLADloadproc load)
PFNGLGETTEXIMAGEPROC glad_glGetTexImage
PFNGLBEGINCONDITIONALRENDERPROC glad_glBeginConditionalRender
PFNGLCOLOR4UBVPROC glad_glColor4ubv
PFNGLMAP1DPROC glad_glMap1d
PFNGLTRANSLATEDPROC glad_glTranslated
PFNGLGETINTEGER64I_VPROC glad_glGetInteger64i_v
PFNGLTEXCOORD2DVPROC glad_glTexCoord2dv
PFNGLGETNMAPFVARBPROC glad_glGetnMapfvARB
PFNGLDRAWRANGEELEMENTSPROC glad_glDrawRangeElements
PFNGLPASSTHROUGHPROC glad_glPassThrough
PFNGLGETACTIVEUNIFORMBLOCKNAMEPROC glad_glGetActiveUniformBlockName
PFNGLISRENDERBUFFERPROC glad_glIsRenderbuffer
PFNGLDEPTHFUNCPROC glad_glDepthFunc
PFNGLBLITFRAMEBUFFERPROC glad_glBlitFramebuffer
PFNGLCOMPRESSEDTEXSUBIMAGE3DPROC glad_glCompressedTexSubImage3D
PFNGLVERTEX2DVPROC glad_glVertex2dv
PFNGLVERTEXATTRIB4NIVPROC glad_glVertexAttrib4Niv
PFNGLMULTITEXCOORD3IVPROC glad_glMultiTexCoord3iv
PFNGLGETNUNIFORMDVARBPROC glad_glGetnUniformdvARB
PFNGLRECTFPROC glad_glRectf
PFNGLDRAWELEMENTSPROC glad_glDrawElements
PFNGLRENDERBUFFERSTORAGEPROC glad_glRenderbufferStorage
PFNGLALPHAFUNCPROC glad_glAlphaFunc
PFNGLCOLOR3DVPROC glad_glColor3dv
PFNGLGETUNIFORMIVPROC glad_glGetUniformiv
PFNGLVERTEX2IPROC glad_glVertex2i
PFNGLGETSTRINGIPROC glad_glGetStringi
PFNGLTRANSLATEFPROC glad_glTranslatef
PFNGLNORMAL3BVPROC glad_glNormal3bv
PFNGLSHADEMODELPROC glad_glShadeModel
PFNGLSECONDARYCOLOR3IPROC glad_glSecondaryColor3i
PFNGLVERTEXATTRIBI4IPROC glad_glVertexAttribI4i
PFNGLOBJECTPTRLABELKHRPROC glad_glObjectPtrLabelKHR
PFNGLLOADNAMEPROC glad_glLoadName
PFNGLCOLOR4BVPROC glad_glColor4bv
PFNGLMULTMATRIXDPROC glad_glMultMatrixd
PFNGLTEXCOORD1IPROC glad_glTexCoord1i
PFNGLGETGRAPHICSRESETSTATUSARBPROC glad_glGetGraphicsResetStatusARB
PFNGLVERTEXATTRIBI1IVPROC glad_glVertexAttribI1iv
PFNGLACCUMPROC glad_glAccum
PFNGLSECONDARYCOLOR3UBPROC glad_glSecondaryColor3ub
PFNGLUNIFORM4IVPROC glad_glUniform4iv
PFNGLSCALEFPROC glad_glScalef
PFNGLVERTEXATTRIB1SVPROC glad_glVertexAttrib1sv
PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE3DPROC glad_glFramebufferTexture3D
PFNGLISTEXTUREPROC glad_glIsTexture
PFNGLUNIFORM3IVPROC glad_glUniform3iv
PFNGLCLEARBUFFERUIVPROC glad_glClearBufferuiv
PFNGLGETOBJECTLABELKHRPROC glad_glGetObjectLabelKHR
PFNGLMULTITEXCOORD3FVPROC glad_glMultiTexCoord3fv
PFNGLVERTEXATTRIBI4IVPROC glad_glVertexAttribI4iv
PFNGLSECONDARYCOLOR3UIPROC glad_glSecondaryColor3ui
PFNGLVERTEX2DPROC glad_glVertex2d
PFNGLMULTITEXCOORD3FPROC glad_glMultiTexCoord3f
PFNGLMAPGRID1DPROC glad_glMapGrid1d
PFNGLENDQUERYPROC glad_glEndQuery
PFNGLHINTPROC glad_glHint
PFNGLPIXELZOOMPROC glad_glPixelZoom
PFNGLCOLOR4DVPROC glad_glColor4dv
const GLubyte *APIENTRYP PFNGLGETSTRINGIPROC(GLenum name, GLuint index)
int GLAD_GL_VERSION_2_0
PFNGLLIGHTMODELFPROC glad_glLightModelf
PFNGLVERTEX3FPROC glad_glVertex3f
PFNGLLOADMATRIXDPROC glad_glLoadMatrixd
PFNGLISSYNCPROC glad_glIsSync
PFNGLPIXELSTOREIPROC glad_glPixelStorei
PFNGLVERTEX4SVPROC glad_glVertex4sv
PFNGLGETLIGHTFVPROC glad_glGetLightfv
PFNGLTEXCOORD4DVPROC glad_glTexCoord4dv
PFNGLRASTERPOS3IPROC glad_glRasterPos3i
PFNGLARETEXTURESRESIDENTPROC glad_glAreTexturesResident
PFNGLPOLYGONSTIPPLEPROC glad_glPolygonStipple
PFNGLMAP2DPROC glad_glMap2d
PFNGLUNIFORM2FPROC glad_glUniform2f
PFNGLVERTEXATTRIB2FVPROC glad_glVertexAttrib2fv
PFNGLCLEARBUFFERFVPROC glad_glClearBufferfv
PFNGLISFRAMEBUFFERPROC glad_glIsFramebuffer
PFNGLMULTITEXCOORD4DVPROC glad_glMultiTexCoord4dv
PFNGLGETSHADERINFOLOGPROC glad_glGetShaderInfoLog
PFNGLCOPYTEXIMAGE1DPROC glad_glCopyTexImage1D
PFNGLVERTEXATTRIB1DVPROC glad_glVertexAttrib1dv
PFNGLMULTITEXCOORD2FVPROC glad_glMultiTexCoord2fv
PFNGLWAITSYNCPROC glad_glWaitSync
PFNGLCOPYTEXIMAGE2DPROC glad_glCopyTexImage2D
PFNGLGENRENDERBUFFERSPROC glad_glGenRenderbuffers
PFNGLEVALPOINT2PROC glad_glEvalPoint2
PFNGLGETERRORPROC glad_glGetError
PFNGLCALLLISTPROC glad_glCallList
PFNGLSTENCILMASKPROC glad_glStencilMask
PFNGLBLENDFUNCSEPARATEPROC glad_glBlendFuncSeparate
PFNGLGETACTIVEUNIFORMSIVPROC glad_glGetActiveUniformsiv
int GLAD_GL_VERSION_3_1
PFNGLVERTEXATTRIBI3IPROC glad_glVertexAttribI3i
void *(* GLADloadproc)(const char *name)
PFNGLRASTERPOS4DVPROC glad_glRasterPos4dv
PFNGLREADPIXELSPROC glad_glReadPixels
static const char ** exts_i
PFNGLMULTITEXCOORD1FPROC glad_glMultiTexCoord1f
PFNGLWINDOWPOS2IVPROC glad_glWindowPos2iv
PFNGLGENQUERIESPROC glad_glGenQueries
PFNGLGETUNIFORMUIVPROC glad_glGetUniformuiv
PFNGLINDEXDPROC glad_glIndexd
PFNGLSTENCILFUNCPROC glad_glStencilFunc
PFNGLGETNPIXELMAPUIVARBPROC glad_glGetnPixelMapuivARB
PFNGLGETNMAPDVARBPROC glad_glGetnMapdvARB
PFNGLNORMALPOINTERPROC glad_glNormalPointer
#define glGetIntegerv
PFNGLBINDBUFFERPROC glad_glBindBuffer
PFNGLMULTITEXCOORD2DPROC glad_glMultiTexCoord2d
PFNGLDRAWBUFFERPROC glad_glDrawBuffer
PFNGLDELETEFRAMEBUFFERSPROC glad_glDeleteFramebuffers
PFNGLGETMAPDVPROC glad_glGetMapdv
PFNGLPOLYGONOFFSETPROC glad_glPolygonOffset
PFNGLDEBUGMESSAGEINSERTKHRPROC glad_glDebugMessageInsertKHR
PFNGLRASTERPOS3IVPROC glad_glRasterPos3iv
static const char * exts
PFNGLGETVERTEXATTRIBFVPROC glad_glGetVertexAttribfv
PFNGLCOMPRESSEDTEXSUBIMAGE2DPROC glad_glCompressedTexSubImage2D
PFNGLRASTERPOS2FPROC glad_glRasterPos2f
PFNGLCLEARCOLORPROC glad_glClearColor
PFNGLMATERIALFPROC glad_glMaterialf
PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE3DPROC glad_glCopyTexSubImage3D
PFNGLTEXCOORD2IVPROC glad_glTexCoord2iv
PFNGLTEXGENDPROC glad_glTexGend
PFNGLTEXSUBIMAGE2DPROC glad_glTexSubImage2D
int GLAD_GL_VERSION_3_2
PFNGLINDEXMASKPROC glad_glIndexMask
PFNGLNORMAL3IVPROC glad_glNormal3iv
PFNGLRENDERMODEPROC glad_glRenderMode
PFNGLSAMPLEMASKIPROC glad_glSampleMaski
PFNGLMULTIDRAWELEMENTSPROC glad_glMultiDrawElements
PFNGLGETTEXGENIVPROC glad_glGetTexGeniv
PFNGLPUSHNAMEPROC glad_glPushName
PFNGLTEXENVFVPROC glad_glTexEnvfv
PFNGLGETDOUBLEVPROC glad_glGetDoublev
PFNGLSECONDARYCOLORPOINTERPROC glad_glSecondaryColorPointer
PFNGLCOMPRESSEDTEXSUBIMAGE1DPROC glad_glCompressedTexSubImage1D
PFNGLGETQUERYOBJECTUIVPROC glad_glGetQueryObjectuiv
PFNGLSECONDARYCOLOR3USVPROC glad_glSecondaryColor3usv
PFNGLGETTEXGENFVPROC glad_glGetTexGenfv
PFNGLVERTEXATTRIB4NUSVPROC glad_glVertexAttrib4Nusv
PFNGLLIGHTMODELIPROC glad_glLightModeli
PFNGLMULTITEXCOORD1IPROC glad_glMultiTexCoord1i
PFNGLMULTITEXCOORD2SVPROC glad_glMultiTexCoord2sv
PFNGLGETPIXELMAPUIVPROC glad_glGetPixelMapuiv
PFNGLWINDOWPOS3SPROC glad_glWindowPos3s
PFNGLTEXCOORD3DPROC glad_glTexCoord3d
PFNGLVERTEXATTRIBI4USVPROC glad_glVertexAttribI4usv
PFNGLWINDOWPOS2SPROC glad_glWindowPos2s
PFNGLGETNTEXIMAGEARBPROC glad_glGetnTexImageARB
PFNGLCOLOR3BPROC glad_glColor3b
PFNGLFENCESYNCPROC glad_glFenceSync
PFNGLRASTERPOS4IPROC glad_glRasterPos4i
PFNGLLINKPROGRAMPROC glad_glLinkProgram
PFNGLGETBUFFERPARAMETERI64VPROC glad_glGetBufferParameteri64v
PFNGLUNIFORM1FVPROC glad_glUniform1fv
PFNGLGETTEXGENDVPROC glad_glGetTexGendv
PFNGLUNIFORM4IPROC glad_glUniform4i
PFNGLBUFFERSUBDATAPROC glad_glBufferSubData
PFNGLMULTITEXCOORD1DPROC glad_glMultiTexCoord1d
PFNGLTEXCOORD2FVPROC glad_glTexCoord2fv
PFNGLDELETEQUERIESPROC glad_glDeleteQueries
PFNGLNORMAL3DVPROC glad_glNormal3dv
PFNGLGETBOOLEANVPROC glad_glGetBooleanv
PFNGLGETNPIXELMAPFVARBPROC glad_glGetnPixelMapfvARB
PFNGLLOADMATRIXFPROC glad_glLoadMatrixf
PFNGLVERTEXATTRIB4UIVPROC glad_glVertexAttrib4uiv
PFNGLTEXCOORD1SVPROC glad_glTexCoord1sv
PFNGLVERTEXATTRIB1SPROC glad_glVertexAttrib1s
PFNGLWINDOWPOS2DPROC glad_glWindowPos2d
int GLAD_GL_VERSION_3_0
PFNGLVERTEXATTRIBI3UIVPROC glad_glVertexAttribI3uiv
PFNGLGETNCOLORTABLEARBPROC glad_glGetnColorTableARB
PFNGLMULTITEXCOORD1SPROC glad_glMultiTexCoord1s
PFNGLOBJECTLABELPROC glad_glObjectLabel
PFNGLEVALPOINT1PROC glad_glEvalPoint1
PFNGLVERTEXATTRIB2SPROC glad_glVertexAttrib2s
PFNGLUNIFORM3IPROC glad_glUniform3i
PFNGLBINDBUFFERBASEPROC glad_glBindBufferBase
PFNGLLOGICOPPROC glad_glLogicOp
PFNGLBINDTEXTUREPROC glad_glBindTexture
PFNGLMULTITEXCOORD2IPROC glad_glMultiTexCoord2i
PFNGLDELETEVERTEXARRAYSPROC glad_glDeleteVertexArrays
PFNGLENABLECLIENTSTATEPROC glad_glEnableClientState
PFNGLCOLOR4FPROC glad_glColor4f
PFNGLDEBUGMESSAGECALLBACKKHRPROC glad_glDebugMessageCallbackKHR
PFNGLUNIFORM1IPROC glad_glUniform1i
PFNGLUNIFORM4UIVPROC glad_glUniform4uiv
PFNGLEVALCOORD1FVPROC glad_glEvalCoord1fv
PFNGLCOLOR3USPROC glad_glColor3us
PFNGLTEXCOORD4IVPROC glad_glTexCoord4iv
PFNGLCOLOR4IPROC glad_glColor4i
PFNGLTEXPARAMETERIUIVPROC glad_glTexParameterIuiv
PFNGLTEXCOORD3IPROC glad_glTexCoord3i
PFNGLGETUNIFORMINDICESPROC glad_glGetUniformIndices
PFNGLSECONDARYCOLOR3IVPROC glad_glSecondaryColor3iv
PFNGLREADBUFFERPROC glad_glReadBuffer
PFNGLPIXELMAPUSVPROC glad_glPixelMapusv
PFNGLGETPIXELMAPFVPROC glad_glGetPixelMapfv
int GLAD_GL_VERSION_2_1
PFNGLGETTEXPARAMETERFVPROC glad_glGetTexParameterfv
void(APIENTRY * PFNGLGETINTEGERVPROC)(GLenum, GLint *)
Definition: internal.h:113
PFNGLRECTIPROC glad_glRecti
PFNGLVERTEXATTRIBPOINTERPROC glad_glVertexAttribPointer
PFNGLTEXCOORD2IPROC glad_glTexCoord2i
PFNGLDETACHSHADERPROC glad_glDetachShader
PFNGLSTENCILOPPROC glad_glStencilOp
int GLAD_GL_VERSION_1_0
PFNGLGETNUNIFORMUIVARBPROC glad_glGetnUniformuivARB
PFNGLTEXGENFVPROC glad_glTexGenfv
PFNGLMULTITEXCOORD4FVPROC glad_glMultiTexCoord4fv
PFNGLCOLOR3FPROC glad_glColor3f
PFNGLUNIFORM1UIPROC glad_glUniform1ui
PFNGLGETPOINTERVKHRPROC glad_glGetPointervKHR
PFNGLUNIFORM3FVPROC glad_glUniform3fv
PFNGLMULTITEXCOORD1SVPROC glad_glMultiTexCoord1sv
PFNGLWINDOWPOS2IPROC glad_glWindowPos2i
PFNGLRECTFVPROC glad_glRectfv
PFNGLUNIFORM2FVPROC glad_glUniform2fv
PFNGLVERTEXATTRIB2FPROC glad_glVertexAttrib2f
PFNGLVERTEXPOINTERPROC glad_glVertexPointer
PFNGLGETBUFFERSUBDATAPROC glad_glGetBufferSubData
PFNGLBINDFRAMEBUFFERPROC glad_glBindFramebuffer
PFNGLORTHOPROC glad_glOrtho
PFNGLRASTERPOS2IPROC glad_glRasterPos2i
e
Definition: rmse.py:177
PFNGLPOPCLIENTATTRIBPROC glad_glPopClientAttrib
PFNGLISENABLEDIPROC glad_glIsEnabledi
static void load_GL_VERSION_1_5(GLADloadproc load)
PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE1DPROC glad_glFramebufferTexture1D
PFNGLDEBUGMESSAGECONTROLKHRPROC glad_glDebugMessageControlKHR
PFNGLISENABLEDPROC glad_glIsEnabled
PFNGLISPROGRAMPROC glad_glIsProgram
PFNGLPRIMITIVERESTARTINDEXPROC glad_glPrimitiveRestartIndex
PFNGLMULTITEXCOORD1IVPROC glad_glMultiTexCoord1iv
static void load_GL_VERSION_3_2(GLADloadproc load)
void *APIENTRYP PFNGLMAPBUFFERRANGEPROC(GLenum target, GLintptr offset, GLsizeiptr length, GLbitfield access)
static void load_GL_VERSION_2_0(GLADloadproc load)
PFNGLTEXCOORD4SVPROC glad_glTexCoord4sv
int GLAD_GL_VERSION_1_3
PFNGLVERTEXATTRIB4UBVPROC glad_glVertexAttrib4ubv
PFNGLDEBUGMESSAGECONTROLPROC glad_glDebugMessageControl
PFNGLBLENDEQUATIONSEPARATEPROC glad_glBlendEquationSeparate
PFNGLBINDRENDERBUFFERPROC glad_glBindRenderbuffer
PFNGLGETBUFFERPOINTERVPROC glad_glGetBufferPointerv
PFNGLBLENDFUNCPROC glad_glBlendFunc
PFNGLTEXCOORD3SPROC glad_glTexCoord3s
GLuint index
PFNGLRECTSVPROC glad_glRectsv
PFNGLRASTERPOS2SPROC glad_glRasterPos2s
PFNGLUNIFORM1IVPROC glad_glUniform1iv
PFNGLDEPTHRANGEPROC glad_glDepthRange
PFNGLFOGCOORDPOINTERPROC glad_glFogCoordPointer
PFNGLRASTERPOS3FPROC glad_glRasterPos3f
PFNGLMAPBUFFERPROC glad_glMapBuffer
PFNGLISBUFFERPROC glad_glIsBuffer
PFNGLCREATESHADERPROC glad_glCreateShader
PFNGLFRONTFACEPROC glad_glFrontFace
PFNGLMULTIDRAWELEMENTSBASEVERTEXPROC glad_glMultiDrawElementsBaseVertex
PFNGLVERTEXATTRIB4SVPROC glad_glVertexAttrib4sv
PFNGLCOMPRESSEDTEXIMAGE2DPROC glad_glCompressedTexImage2D
PFNGLGENERATEMIPMAPPROC glad_glGenerateMipmap
PFNGLVERTEXATTRIB3FVPROC glad_glVertexAttrib3fv
PFNGLFEEDBACKBUFFERPROC glad_glFeedbackBuffer
static void find_coreGL(void)
PFNGLGETACTIVEUNIFORMPROC glad_glGetActiveUniform
#define glGetStringi
PFNGLTEXIMAGE2DMULTISAMPLEPROC glad_glTexImage2DMultisample
PFNGLLOADTRANSPOSEMATRIXFPROC glad_glLoadTransposeMatrixf
int GLAD_GL_VERSION_1_2
PFNGLGETNCOMPRESSEDTEXIMAGEARBPROC glad_glGetnCompressedTexImageARB
PFNGLWINDOWPOS3DPROC glad_glWindowPos3d
PFNGLNORMAL3SPROC glad_glNormal3s
PFNGLSECONDARYCOLOR3UBVPROC glad_glSecondaryColor3ubv
PFNGLSELECTBUFFERPROC glad_glSelectBuffer
PFNGLVERTEX4IVPROC glad_glVertex4iv
PFNGLLIGHTMODELFVPROC glad_glLightModelfv
PFNGLTEXCOORD3DVPROC glad_glTexCoord3dv
PFNGLUNIFORMMATRIX2X3FVPROC glad_glUniformMatrix2x3fv
PFNGLBEGINPROC glad_glBegin
PFNGLDRAWARRAYSINSTANCEDPROC glad_glDrawArraysInstanced
PFNGLPOPDEBUGGROUPKHRPROC glad_glPopDebugGroupKHR
PFNGLGETATTACHEDSHADERSPROC glad_glGetAttachedShaders
PFNGLCULLFACEPROC glad_glCullFace
PFNGLMULTITEXCOORD4SPROC glad_glMultiTexCoord4s
PFNGLGETVERTEXATTRIBDVPROC glad_glGetVertexAttribdv
PFNGLPRIORITIZETEXTURESPROC glad_glPrioritizeTextures
PFNGLBEGINQUERYPROC glad_glBeginQuery
static void load_GL_VERSION_3_0(GLADloadproc load)
PFNGLEDGEFLAGVPROC glad_glEdgeFlagv
PFNGLINDEXPOINTERPROC glad_glIndexPointer
PFNGLINITNAMESPROC glad_glInitNames
PFNGLDRAWARRAYSPROC glad_glDrawArrays
PFNGLOBJECTLABELKHRPROC glad_glObjectLabelKHR
PFNGLPOPMATRIXPROC glad_glPopMatrix
PFNGLNORMAL3FVPROC glad_glNormal3fv
PFNGLMULTMATRIXFPROC glad_glMultMatrixf
PFNGLVERTEXATTRIB3DPROC glad_glVertexAttrib3d
PFNGLDELETEBUFFERSPROC glad_glDeleteBuffers
PFNGLGETUNIFORMFVPROC glad_glGetUniformfv
PFNGLGETMATERIALFVPROC glad_glGetMaterialfv
PFNGLVERTEX2FPROC glad_glVertex2f
PFNGLMULTITEXCOORD3DPROC glad_glMultiTexCoord3d
PFNGLENDLISTPROC glad_glEndList
PFNGLINDEXSPROC glad_glIndexs
PFNGLUNIFORMMATRIX3FVPROC glad_glUniformMatrix3fv
PFNGLSTENCILFUNCSEPARATEPROC glad_glStencilFuncSeparate
PFNGLTEXCOORD1FPROC glad_glTexCoord1f
PFNGLCOLOR3UBVPROC glad_glColor3ubv
PFNGLCLEARDEPTHPROC glad_glClearDepth
PFNGLVIEWPORTPROC glad_glViewport
PFNGLVERTEX4FPROC glad_glVertex4f
PFNGLGETTEXLEVELPARAMETERFVPROC glad_glGetTexLevelParameterfv
PFNGLGETNPIXELMAPUSVARBPROC glad_glGetnPixelMapusvARB
PFNGLCOLOR3UIPROC glad_glColor3ui
PFNGLINDEXDVPROC glad_glIndexdv
PFNGLTEXIMAGE2DPROC glad_glTexImage2D
PFNGLGETMAPFVPROC glad_glGetMapfv
PFNGLUNIFORM4UIPROC glad_glUniform4ui
PFNGLVERTEXATTRIB4NUIVPROC glad_glVertexAttrib4Nuiv
PFNGLCOLOR4SVPROC glad_glColor4sv
PFNGLLOADTRANSPOSEMATRIXDPROC glad_glLoadTransposeMatrixd
PFNGLCOLORMASKIPROC glad_glColorMaski
PFNGLCOLOR3SPROC glad_glColor3s
PFNGLEVALMESH2PROC glad_glEvalMesh2
PFNGLCLIENTWAITSYNCPROC glad_glClientWaitSync
PFNGLVERTEX3SPROC glad_glVertex3s
PFNGLEVALCOORD2FPROC glad_glEvalCoord2f
PFNGLDELETESYNCPROC glad_glDeleteSync
PFNGLMATERIALIPROC glad_glMateriali
PFNGLFOGFPROC glad_glFogf
PFNGLVERTEXATTRIBI3UIPROC glad_glVertexAttribI3ui
PFNGLGETNHISTOGRAMARBPROC glad_glGetnHistogramARB
PFNGLISLISTPROC glad_glIsList
PFNGLGETACTIVEUNIFORMNAMEPROC glad_glGetActiveUniformName
PFNGLTEXCOORD3FVPROC glad_glTexCoord3fv
PFNGLROTATEFPROC glad_glRotatef
PFNGLPIXELMAPFVPROC glad_glPixelMapfv
PFNGLMULTITEXCOORD3SVPROC glad_glMultiTexCoord3sv
PFNGLPOLYGONMODEPROC glad_glPolygonMode
PFNGLGETSHADERSOURCEPROC glad_glGetShaderSource
PFNGLTEXBUFFERPROC glad_glTexBuffer
PFNGLLIGHTMODELIVPROC glad_glLightModeliv
PFNGLPUSHDEBUGGROUPKHRPROC glad_glPushDebugGroupKHR
PFNGLVERTEX2FVPROC glad_glVertex2fv
PFNGLEDGEFLAGPOINTERPROC glad_glEdgeFlagPointer
PFNGLVERTEX2SVPROC glad_glVertex2sv
PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURELAYERPROC glad_glFramebufferTextureLayer
PFNGLENABLEPROC glad_glEnable
PFNGLPOPDEBUGGROUPPROC glad_glPopDebugGroup
PFNGLGETCOMPRESSEDTEXIMAGEPROC glad_glGetCompressedTexImage
PFNGLUNIFORMMATRIX4FVPROC glad_glUniformMatrix4fv
PFNGLVERTEXATTRIB3FPROC glad_glVertexAttrib3f
PFNGLINDEXIVPROC glad_glIndexiv
PFNGLTEXCOORD3FPROC glad_glTexCoord3f
PFNGLPOINTSIZEPROC glad_glPointSize
PFNGLGETDEBUGMESSAGELOGKHRPROC glad_glGetDebugMessageLogKHR
PFNGLCLEARINDEXPROC glad_glClearIndex
PFNGLGETSTRINGPROC glad_glGetString
PFNGLWINDOWPOS2SVPROC glad_glWindowPos2sv
PFNGLNORMAL3DPROC glad_glNormal3d
PFNGLNORMAL3SVPROC glad_glNormal3sv
PFNGLMULTITEXCOORD2SPROC glad_glMultiTexCoord2s
PFNGLVERTEXATTRIBI1UIPROC glad_glVertexAttribI1ui
PFNGLGETUNIFORMBLOCKINDEXPROC glad_glGetUniformBlockIndex
PFNGLCLEARPROC glad_glClear
PFNGLVERTEXATTRIB1FVPROC glad_glVertexAttrib1fv
PFNGLCOLOR4SPROC glad_glColor4s
PFNGLGETNUNIFORMFVARBPROC glad_glGetnUniformfvARB
PFNGLVERTEX3DVPROC glad_glVertex3dv
PFNGLUSEPROGRAMPROC glad_glUseProgram
PFNGLGETPROGRAMINFOLOGPROC glad_glGetProgramInfoLog
PFNGLNORMAL3IPROC glad_glNormal3i
PFNGLSECONDARYCOLOR3BPROC glad_glSecondaryColor3b
PFNGLMAPGRID2FPROC glad_glMapGrid2f
static void load_GL_VERSION_1_1(GLADloadproc load)
PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDBASEVERTEXPROC glad_glDrawElementsInstancedBaseVertex
PFNGLTEXGENIPROC glad_glTexGeni
PFNGLBINDFRAGDATALOCATIONPROC glad_glBindFragDataLocation
PFNGLCLEARACCUMPROC glad_glClearAccum
PFNGLDRAWELEMENTSINSTANCEDPROC glad_glDrawElementsInstanced
PFNGLRASTERPOS3FVPROC glad_glRasterPos3fv
PFNGLVERTEXATTRIB4IVPROC glad_glVertexAttrib4iv
PFNGLRASTERPOS2DPROC glad_glRasterPos2d
PFNGLCOLOR4UIPROC glad_glColor4ui
PFNGLGETTEXPARAMETERIVPROC glad_glGetTexParameteriv
PFNGLCOLOR3FVPROC glad_glColor3fv
PFNGLTEXCOORD1DPROC glad_glTexCoord1d
PFNGLUNIFORM2IVPROC glad_glUniform2iv
PFNGLCLEARSTENCILPROC glad_glClearStencil
PFNGLISVERTEXARRAYPROC glad_glIsVertexArray
PFNGLGETVERTEXATTRIBIUIVPROC glad_glGetVertexAttribIuiv
PFNGLPIXELSTOREFPROC glad_glPixelStoref
PFNGLTEXGENDVPROC glad_glTexGendv
PFNGLTEXCOORD2DPROC glad_glTexCoord2d
PFNGLVERTEXATTRIBI2UIPROC glad_glVertexAttribI2ui
PFNGLRASTERPOS3SPROC glad_glRasterPos3s
PFNGLRASTERPOS4SPROC glad_glRasterPos4s
PFNGLCOLOR3UIVPROC glad_glColor3uiv
PFNGLUNIFORM2UIVPROC glad_glUniform2uiv
PFNGLTEXCOORDPOINTERPROC glad_glTexCoordPointer
PFNGLTEXIMAGE3DMULTISAMPLEPROC glad_glTexImage3DMultisample
PFNGLWINDOWPOS3FPROC glad_glWindowPos3f
PFNGLRASTERPOS3DPROC glad_glRasterPos3d
PFNGLWINDOWPOS3FVPROC glad_glWindowPos3fv
PFNGLVERTEXATTRIB4BVPROC glad_glVertexAttrib4bv
PFNGLSAMPLECOVERAGEPROC glad_glSampleCoverage
PFNGLGETLIGHTIVPROC glad_glGetLightiv
PFNGLGETPOLYGONSTIPPLEPROC glad_glGetPolygonStipple
PFNGLWINDOWPOS3IVPROC glad_glWindowPos3iv
PFNGLGENTEXTURESPROC glad_glGenTextures
PFNGLTEXCOORD4FPROC glad_glTexCoord4f
PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE1DPROC glad_glCopyTexSubImage1D
PFNGLGETTEXLEVELPARAMETERIVPROC glad_glGetTexLevelParameteriv
PFNGLMULTITEXCOORD4IPROC glad_glMultiTexCoord4i
PFNGLDRAWPIXELSPROC glad_glDrawPixels
void(APIENTRY * PFNGLCLEARPROC)(GLbitfield)
Definition: internal.h:111
PFNGLTEXIMAGE3DPROC glad_glTexImage3D
PFNGLWINDOWPOS2FVPROC glad_glWindowPos2fv
PFNGLBEGINTRANSFORMFEEDBACKPROC glad_glBeginTransformFeedback
PFNGLTEXSUBIMAGE3DPROC glad_glTexSubImage3D
PFNGLCLEARBUFFERFIPROC glad_glClearBufferfi
PFNGLGETPIXELMAPUSVPROC glad_glGetPixelMapusv
PFNGLMULTITEXCOORD1FVPROC glad_glMultiTexCoord1fv
PFNGLGETFRAMEBUFFERATTACHMENTPARAMETERIVPROC glad_glGetFramebufferAttachmentParameteriv
PFNGLUNIFORMMATRIX2FVPROC glad_glUniformMatrix2fv
PFNGLEVALCOORD2FVPROC glad_glEvalCoord2fv
PFNGLVERTEX2IVPROC glad_glVertex2iv
int GLAD_GL_ARB_robustness
PFNGLVERTEXATTRIBI4BVPROC glad_glVertexAttribI4bv
PFNGLFOGCOORDFVPROC glad_glFogCoordfv
PFNGLUNIFORM3FPROC glad_glUniform3f
PFNGLUNIFORMMATRIX2X4FVPROC glad_glUniformMatrix2x4fv
PFNGLCOLOR4UBPROC glad_glColor4ub
PFNGLVERTEX3FVPROC glad_glVertex3fv
PFNGLCOLOR4IVPROC glad_glColor4iv
PFNGLRECTDPROC glad_glRectd
static void load_GL_ARB_robustness(GLADloadproc load)
PFNGLMULTITEXCOORD3SPROC glad_glMultiTexCoord3s
PFNGLVERTEX4IPROC glad_glVertex4i
PFNGLISSHADERPROC glad_glIsShader
PFNGLGETTEXENVIVPROC glad_glGetTexEnviv
PFNGLINTERLEAVEDARRAYSPROC glad_glInterleavedArrays
PFNGLPROVOKINGVERTEXPROC glad_glProvokingVertex
PFNGLGETTEXPARAMETERIIVPROC glad_glGetTexParameterIiv
PFNGLWINDOWPOS2FPROC glad_glWindowPos2f
int gladLoadGLLoader(GLADloadproc load)
PFNGLGENFRAMEBUFFERSPROC glad_glGenFramebuffers
PFNGLPIXELTRANSFERFPROC glad_glPixelTransferf
PFNGLVERTEXATTRIB4NUBPROC glad_glVertexAttrib4Nub
PFNGLRASTERPOS4SVPROC glad_glRasterPos4sv
PFNGLGETOBJECTPTRLABELPROC glad_glGetObjectPtrLabel
PFNGLBLENDEQUATIONPROC glad_glBlendEquation
PFNGLVERTEX4FVPROC glad_glVertex4fv
PFNGLCOLORMATERIALPROC glad_glColorMaterial
PFNGLDRAWRANGEELEMENTSBASEVERTEXPROC glad_glDrawRangeElementsBaseVertex
PFNGLPOINTPARAMETERIVPROC glad_glPointParameteriv
PFNGLTEXIMAGE1DPROC glad_glTexImage1D
PFNGLTEXENVIVPROC glad_glTexEnviv
PFNGLLINEWIDTHPROC glad_glLineWidth
PFNGLCOLOR3SVPROC glad_glColor3sv
PFNGLCOLOR3DPROC glad_glColor3d
PFNGLDELETERENDERBUFFERSPROC glad_glDeleteRenderbuffers
PFNGLVERTEXATTRIBI1IPROC glad_glVertexAttribI1i
PFNGLVERTEXATTRIB4NSVPROC glad_glVertexAttrib4Nsv
PFNGLCOMPRESSEDTEXIMAGE1DPROC glad_glCompressedTexImage1D
PFNGLGETMATERIALIVPROC glad_glGetMaterialiv
PFNGLPOINTPARAMETERFVPROC glad_glPointParameterfv
PFNGLARRAYELEMENTPROC glad_glArrayElement
PFNGLCOLOR4DPROC glad_glColor4d
PFNGLFINISHPROC glad_glFinish
PFNGLVERTEX4DPROC glad_glVertex4d
PFNGLRASTERPOS2FVPROC glad_glRasterPos2fv
PFNGLGETQUERYOBJECTIVPROC glad_glGetQueryObjectiv
PFNGLRENDERBUFFERSTORAGEMULTISAMPLEPROC glad_glRenderbufferStorageMultisample
PFNGLGETINTEGERI_VPROC glad_glGetIntegeri_v
static void load_GL_VERSION_1_2(GLADloadproc load)
PFNGLTEXENVFPROC glad_glTexEnvf
PFNGLDELETESHADERPROC glad_glDeleteShader
PFNGLWINDOWPOS2DVPROC glad_glWindowPos2dv
PFNGLGETACTIVEATTRIBPROC glad_glGetActiveAttrib
PFNGLMULTITEXCOORD4DPROC glad_glMultiTexCoord4d
PFNGLGETUNIFORMLOCATIONPROC glad_glGetUniformLocation
PFNGLCREATEPROGRAMPROC glad_glCreateProgram
PFNGLGETTEXPARAMETERIUIVPROC glad_glGetTexParameterIuiv
int GLAD_GL_VERSION_1_5
PFNGLUNIFORMMATRIX4X3FVPROC glad_glUniformMatrix4x3fv
PFNGLRECTIVPROC glad_glRectiv
PFNGLMAP2FPROC glad_glMap2f
PFNGLGETPOINTERVPROC glad_glGetPointerv
PFNGLCALLLISTSPROC glad_glCallLists
PFNGLEVALCOORD2DPROC glad_glEvalCoord2d
PFNGLTEXCOORD2FPROC glad_glTexCoord2f
PFNGLVERTEX3SVPROC glad_glVertex3sv
PFNGLDISABLEVERTEXATTRIBARRAYPROC glad_glDisableVertexAttribArray
PFNGLTEXENVIPROC glad_glTexEnvi
PFNGLDISABLEIPROC glad_glDisablei
static void load_GL_VERSION_1_3(GLADloadproc load)
PFNGLGETVERTEXATTRIBIIVPROC glad_glGetVertexAttribIiv
int GLAD_GL_ARB_multisample
PFNGLCOLOR4USVPROC glad_glColor4usv
PFNGLVERTEXATTRIB2SVPROC glad_glVertexAttrib2sv
PFNGLSAMPLECOVERAGEARBPROC glad_glSampleCoverageARB
void *APIENTRYP PFNGLMAPBUFFERPROC(GLenum target, GLenum access)
PFNGLGETNPOLYGONSTIPPLEARBPROC glad_glGetnPolygonStippleARB
PFNGLRASTERPOS3DVPROC glad_glRasterPos3dv
PFNGLVERTEXATTRIB4DVPROC glad_glVertexAttrib4dv
PFNGLCOLOR4USPROC glad_glColor4us
PFNGLVERTEXATTRIB2DVPROC glad_glVertexAttrib2dv
PFNGLINDEXUBPROC glad_glIndexub
PFNGLGETINTEGERVPROC glad_glGetIntegerv
PFNGLSECONDARYCOLOR3FPROC glad_glSecondaryColor3f
static void load_GL_KHR_debug(GLADloadproc load)
PFNGLUNIFORM4FPROC glad_glUniform4f
PFNGLINDEXSVPROC glad_glIndexsv
PFNGLTEXPARAMETERIVPROC glad_glTexParameteriv
PFNGLFOGFVPROC glad_glFogfv
PFNGLCLAMPCOLORPROC glad_glClampColor
PFNGLDISABLEPROC glad_glDisable
const GLubyte *APIENTRYP PFNGLGETSTRINGPROC(GLenum name)
PFNGLGETMULTISAMPLEFVPROC glad_glGetMultisamplefv
PFNGLEVALCOORD2DVPROC glad_glEvalCoord2dv
PFNGLMULTTRANSPOSEMATRIXDPROC glad_glMultTransposeMatrixd
PFNGLPIXELTRANSFERIPROC glad_glPixelTransferi
static void load_GL_VERSION_2_1(GLADloadproc load)
PFNGLCOMPRESSEDTEXIMAGE3DPROC glad_glCompressedTexImage3D
PFNGLLINESTIPPLEPROC glad_glLineStipple
PFNGLSHADERSOURCEPROC glad_glShaderSource
PFNGLFOGCOORDFPROC glad_glFogCoordf
PFNGLUNIFORM2IPROC glad_glUniform2i
PFNGLCOPYBUFFERSUBDATAPROC glad_glCopyBufferSubData
PFNGLISQUERYPROC glad_glIsQuery
PFNGLGETINTEGER64VPROC glad_glGetInteger64v
PFNGLMATRIXMODEPROC glad_glMatrixMode
PFNGLBINDVERTEXARRAYPROC glad_glBindVertexArray
PFNGLPOPNAMEPROC glad_glPopName
PFNGLGETNSEPARABLEFILTERARBPROC glad_glGetnSeparableFilterARB
PFNGLUNIFORM2UIPROC glad_glUniform2ui
PFNGLCOLOR4FVPROC glad_glColor4fv
static int max_loaded_minor
PFNGLGETOBJECTPTRLABELKHRPROC glad_glGetObjectPtrLabelKHR
PFNGLCOLOR3IVPROC glad_glColor3iv
PFNGLTEXCOORD4FVPROC glad_glTexCoord4fv
PFNGLVERTEXATTRIBIPOINTERPROC glad_glVertexAttribIPointer
PFNGLRASTERPOS3SVPROC glad_glRasterPos3sv
PFNGLUNIFORM1FPROC glad_glUniform1f
PFNGLUNMAPBUFFERPROC glad_glUnmapBuffer
PFNGLCLIPPLANEPROC glad_glClipPlane
PFNGLDRAWELEMENTSBASEVERTEXPROC glad_glDrawElementsBaseVertex
static int get_exts(void)
PFNGLVERTEXATTRIB4FPROC glad_glVertexAttrib4f
PFNGLTEXCOORD4SPROC glad_glTexCoord4s
PFNGLTEXCOORD1SPROC glad_glTexCoord1s
PFNGLDRAWBUFFERSPROC glad_glDrawBuffers
PFNGLMULTTRANSPOSEMATRIXFPROC glad_glMultTransposeMatrixf
PFNGLPUSHATTRIBPROC glad_glPushAttrib
PFNGLDISABLECLIENTSTATEPROC glad_glDisableClientState
PFNGLTEXCOORD4IPROC glad_glTexCoord4i
PFNGLINDEXFVPROC glad_glIndexfv
PFNGLUNIFORMMATRIX4X2FVPROC glad_glUniformMatrix4x2fv
PFNGLGETOBJECTLABELPROC glad_glGetObjectLabel
PFNGLPOINTPARAMETERFPROC glad_glPointParameterf
#define GL_EXTENSIONS
PFNGLCHECKFRAMEBUFFERSTATUSPROC glad_glCheckFramebufferStatus
PFNGLRECTDVPROC glad_glRectdv
PFNGLRASTERPOS2SVPROC glad_glRasterPos2sv
PFNGLCOLORPOINTERPROC glad_glColorPointer
PFNGLGETMAPIVPROC glad_glGetMapiv
PFNGLVERTEXATTRIB1FPROC glad_glVertexAttrib1f
PFNGLFOGIPROC glad_glFogi
int GLAD_GL_KHR_debug
PFNGLTEXCOORD4DPROC glad_glTexCoord4d
static void free_exts(void)
PFNGLVERTEX4DVPROC glad_glVertex4dv
PFNGLVERTEXATTRIBI4UBVPROC glad_glVertexAttribI4ubv
PFNGLVERTEXATTRIBI2IVPROC glad_glVertexAttribI2iv
PFNGLPUSHMATRIXPROC glad_glPushMatrix
PFNGLDEBUGMESSAGECALLBACKPROC glad_glDebugMessageCallback
PFNGLINDEXUBVPROC glad_glIndexubv
PFNGLMULTITEXCOORD4SVPROC glad_glMultiTexCoord4sv
PFNGLVERTEX2SPROC glad_glVertex2s
static void load_GL_ARB_multisample(GLADloadproc load)
PFNGLTEXGENFPROC glad_glTexGenf
PFNGLVERTEXATTRIBI4UIVPROC glad_glVertexAttribI4uiv
PFNGLVERTEXATTRIBI3IVPROC glad_glVertexAttribI3iv
PFNGLGETRENDERBUFFERPARAMETERIVPROC glad_glGetRenderbufferParameteriv
PFNGLFOGCOORDDVPROC glad_glFogCoorddv
PFNGLGETFLOATVPROC glad_glGetFloatv
PFNGLGETNUNIFORMIVARBPROC glad_glGetnUniformivARB
PFNGLVERTEX3IPROC glad_glVertex3i
PFNGLVERTEXATTRIB4USVPROC glad_glVertexAttrib4usv
static int num_exts_i
PFNGLSECONDARYCOLOR3FVPROC glad_glSecondaryColor3fv
PFNGLCOLOR3USVPROC glad_glColor3usv
PFNGLVERTEXATTRIB2DPROC glad_glVertexAttrib2d
PFNGLUNIFORM1UIVPROC glad_glUniform1uiv
PFNGLFOGIVPROC glad_glFogiv
PFNGLVERTEX4SPROC glad_glVertex4s
PFNGLRASTERPOS2IVPROC glad_glRasterPos2iv
PFNGLCOPYTEXSUBIMAGE2DPROC glad_glCopyTexSubImage2D
PFNGLSTENCILOPSEPARATEPROC glad_glStencilOpSeparate
PFNGLLIGHTIPROC glad_glLighti
PFNGLINDEXIPROC glad_glIndexi
PFNGLACTIVETEXTUREPROC glad_glActiveTexture
PFNGLPOINTPARAMETERIPROC glad_glPointParameteri
PFNGLGETSYNCIVPROC glad_glGetSynciv
PFNGLMAPBUFFERRANGEPROC glad_glMapBufferRange
PFNGLROTATEDPROC glad_glRotated
#define glGetString
PFNGLENDPROC glad_glEnd
PFNGLTEXPARAMETERFVPROC glad_glTexParameterfv
PFNGLRASTERPOS4FVPROC glad_glRasterPos4fv
PFNGLTEXCOORD2SVPROC glad_glTexCoord2sv
static int max_loaded_major
PFNGLGETBOOLEANI_VPROC glad_glGetBooleani_v
PFNGLLIGHTFVPROC glad_glLightfv
PFNGLFOGCOORDDPROC glad_glFogCoordd
PFNGLEVALMESH1PROC glad_glEvalMesh1
PFNGLVERTEXATTRIB4DPROC glad_glVertexAttrib4d
PFNGLCOLOR4UIVPROC glad_glColor4uiv
PFNGLDELETELISTSPROC glad_glDeleteLists
PFNGLTEXCOORD1FVPROC glad_glTexCoord1fv
PFNGLGETCLIPPLANEPROC glad_glGetClipPlane
PFNGLPUSHDEBUGGROUPPROC glad_glPushDebugGroup
int GLAD_GL_VERSION_1_1
PFNGLGETVERTEXATTRIBIVPROC glad_glGetVertexAttribiv
PFNGLGETNMINMAXARBPROC glad_glGetnMinmaxARB
PFNGLCLIENTACTIVETEXTUREPROC glad_glClientActiveTexture
PFNGLFLUSHPROC glad_glFlush
PFNGLNORMAL3BPROC glad_glNormal3b
PFNGLGETVERTEXATTRIBPOINTERVPROC glad_glGetVertexAttribPointerv
PFNGLVERTEXATTRIB3SVPROC glad_glVertexAttrib3sv
PFNGLGETNMAPIVARBPROC glad_glGetnMapivARB
PFNGLVERTEXATTRIBI4SVPROC glad_glVertexAttribI4sv
PFNGLGENLISTSPROC glad_glGenLists
PFNGLMATERIALFVPROC glad_glMaterialfv
PFNGLVERTEX3DPROC glad_glVertex3d
PFNGLPUSHCLIENTATTRIBPROC glad_glPushClientAttrib
PFNGLFRAMEBUFFERRENDERBUFFERPROC glad_glFramebufferRenderbuffer
PFNGLMULTITEXCOORD1DVPROC glad_glMultiTexCoord1dv
PFNGLGETFRAGDATALOCATIONPROC glad_glGetFragDataLocation
PFNGLMULTIDRAWARRAYSPROC glad_glMultiDrawArrays
PFNGLUNIFORMMATRIX3X4FVPROC glad_glUniformMatrix3x4fv
PFNGLUNIFORM3UIPROC glad_glUniform3ui
PFNGLSECONDARYCOLOR3SVPROC glad_glSecondaryColor3sv
#define NULL
Definition: tinycthread.c:47
PFNGLFRAMEBUFFERTEXTUREPROC glad_glFramebufferTexture
PFNGLCOLOR3IPROC glad_glColor3i
PFNGLSECONDARYCOLOR3SPROC glad_glSecondaryColor3s
PFNGLWINDOWPOS3SVPROC glad_glWindowPos3sv
int i
PFNGLGETTRANSFORMFEEDBACKVARYINGPROC glad_glGetTransformFeedbackVarying
PFNGLATTACHSHADERPROC glad_glAttachShader
GLenum GLuint GLenum GLsizei length
PFNGLVERTEXATTRIB3DVPROC glad_glVertexAttrib3dv
PFNGLGETTEXENVFVPROC glad_glGetTexEnvfv
struct gladGLversionStruct GLVersion
PFNGLTEXPARAMETERIIVPROC glad_glTexParameterIiv
PFNGLVERTEXATTRIBI1UIVPROC glad_glVertexAttribI1uiv
PFNGLTEXPARAMETERIPROC glad_glTexParameteri
PFNGLMULTITEXCOORD3DVPROC glad_glMultiTexCoord3dv
PFNGLCOPYPIXELSPROC glad_glCopyPixels
PFNGLFLUSHMAPPEDBUFFERRANGEPROC glad_glFlushMappedBufferRange
PFNGLDEPTHMASKPROC glad_glDepthMask
PFNGLVERTEX3IVPROC glad_glVertex3iv
PFNGLGETDEBUGMESSAGELOGPROC glad_glGetDebugMessageLog
PFNGLRASTERPOS4FPROC glad_glRasterPos4f
PFNGLMULTITEXCOORD2DVPROC glad_glMultiTexCoord2dv
PFNGLSECONDARYCOLOR3UIVPROC glad_glSecondaryColor3uiv
PFNGLWINDOWPOS3IPROC glad_glWindowPos3i
PFNGLSECONDARYCOLOR3BVPROC glad_glSecondaryColor3bv
PFNGLINDEXFPROC glad_glIndexf
PFNGLEVALCOORD1DPROC glad_glEvalCoord1d
PFNGLMULTITEXCOORD3IPROC glad_glMultiTexCoord3i
PFNGLNORMAL3FPROC glad_glNormal3f
PFNGLCOLOR4BPROC glad_glColor4b
PFNGLOBJECTPTRLABELPROC glad_glObjectPtrLabel
PFNGLENABLEVERTEXATTRIBARRAYPROC glad_glEnableVertexAttribArray
PFNGLLISTBASEPROC glad_glListBase
PFNGLMULTITEXCOORD4IVPROC glad_glMultiTexCoord4iv
#define GL_VERSION
PFNGLVERTEXATTRIB4SPROC glad_glVertexAttrib4s
PFNGLRASTERPOS4IVPROC glad_glRasterPos4iv
PFNGLVERTEXATTRIB4FVPROC glad_glVertexAttrib4fv
PFNGLCOMPILESHADERPROC glad_glCompileShader
PFNGLRASTERPOS2DVPROC glad_glRasterPos2dv
PFNGLGENVERTEXARRAYSPROC glad_glGenVertexArrays
PFNGLBINDATTRIBLOCATIONPROC glad_glBindAttribLocation
PFNGLLIGHTFPROC glad_glLightf
PFNGLTEXCOORD2SPROC glad_glTexCoord2s
static int has_ext(const char *ext)
PFNGLSCALEDPROC glad_glScaled
PFNGLUNIFORM4FVPROC glad_glUniform4fv
PFNGLVERTEXATTRIBI4UIPROC glad_glVertexAttribI4ui
PFNGLCLEARBUFFERIVPROC glad_glClearBufferiv
PFNGLCOLOR3UBPROC glad_glColor3ub
PFNGLPIXELMAPUIVPROC glad_glPixelMapuiv
PFNGLTEXSUBIMAGE1DPROC glad_glTexSubImage1D
PFNGLVERTEXATTRIB3SPROC glad_glVertexAttrib3s
PFNGLLOADIDENTITYPROC glad_glLoadIdentity
PFNGLUNIFORM3UIVPROC glad_glUniform3uiv
PFNGLTEXCOORD1DVPROC glad_glTexCoord1dv
#define GL_NUM_EXTENSIONS
PFNGLFRUSTUMPROC glad_glFrustum
PFNGLGETNCONVOLUTIONFILTERARBPROC glad_glGetnConvolutionFilterARB
PFNGLMAPGRID1FPROC glad_glMapGrid1f
PFNGLVERTEXATTRIB4NBVPROC glad_glVertexAttrib4Nbv
PFNGLGETBUFFERPARAMETERIVPROC glad_glGetBufferParameteriv
PFNGLBLENDCOLORPROC glad_glBlendColor
PFNGLNEWLISTPROC glad_glNewList
PFNGLDELETEPROGRAMPROC glad_glDeleteProgram
PFNGLRECTSPROC glad_glRects
PFNGLGETQUERYIVPROC glad_glGetQueryiv
PFNGLMULTITEXCOORD2FPROC glad_glMultiTexCoord2f
PFNGLPOPATTRIBPROC glad_glPopAttrib
PFNGLSECONDARYCOLOR3DPROC glad_glSecondaryColor3d
PFNGLBITMAPPROC glad_glBitmap
PFNGLGETPROGRAMIVPROC glad_glGetProgramiv
PFNGLSECONDARYCOLOR3DVPROC glad_glSecondaryColor3dv
PFNGLSECONDARYCOLOR3USPROC glad_glSecondaryColor3us
PFNGLMAP1FPROC glad_glMap1f
PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE2DPROC glad_glFramebufferTexture2D
int GLAD_GL_VERSION_1_4
PFNGLTEXCOORD3SVPROC glad_glTexCoord3sv
PFNGLMAPGRID2DPROC glad_glMapGrid2d
PFNGLMULTITEXCOORD4FPROC glad_glMultiTexCoord4f
PFNGLEDGEFLAGPROC glad_glEdgeFlag
PFNGLUNIFORMBLOCKBINDINGPROC glad_glUniformBlockBinding
PFNGLSCISSORPROC glad_glScissor
PFNGLCOLOR3BVPROC glad_glColor3bv
PFNGLUNIFORMMATRIX3X2FVPROC glad_glUniformMatrix3x2fv
PFNGLDELETETEXTURESPROC glad_glDeleteTextures
PFNGLCOLORMASKPROC glad_glColorMask
PFNGLGETACTIVEUNIFORMBLOCKIVPROC glad_glGetActiveUniformBlockiv
PFNGLWINDOWPOS3DVPROC glad_glWindowPos3dv
PFNGLVERTEXATTRIBI2IPROC glad_glVertexAttribI2i
PFNGLVERTEXATTRIBI2UIVPROC glad_glVertexAttribI2uiv
PFNGLVERTEXATTRIB4NUBVPROC glad_glVertexAttrib4Nubv
PFNGLTEXGENIVPROC glad_glTexGeniv
PFNGLLIGHTIVPROC glad_glLightiv
PFNGLDEBUGMESSAGEINSERTPROC glad_glDebugMessageInsert
static void load_GL_VERSION_1_4(GLADloadproc load)
PFNGLGETSHADERIVPROC glad_glGetShaderiv
PFNGLVALIDATEPROGRAMPROC glad_glValidateProgram
PFNGLTRANSFORMFEEDBACKVARYINGSPROC glad_glTransformFeedbackVaryings
PFNGLTEXCOORD1IVPROC glad_glTexCoord1iv
static int find_extensionsGL(void)
PFNGLBUFFERDATAPROC glad_glBufferData
PFNGLBINDBUFFERRANGEPROC glad_glBindBufferRange
PFNGLRASTERPOS4DPROC glad_glRasterPos4d
PFNGLENABLEIPROC glad_glEnablei
PFNGLGENBUFFERSPROC glad_glGenBuffers
PFNGLGETATTRIBLOCATIONPROC glad_glGetAttribLocation
PFNGLVERTEXATTRIB1DPROC glad_glVertexAttrib1d
PFNGLREADNPIXELSARBPROC glad_glReadnPixelsARB
PFNGLEVALCOORD1DVPROC glad_glEvalCoord1dv
PFNGLTEXPARAMETERFPROC glad_glTexParameterf
PFNGLENDCONDITIONALRENDERPROC glad_glEndConditionalRender
PFNGLMATERIALIVPROC glad_glMaterialiv
PFNGLENDTRANSFORMFEEDBACKPROC glad_glEndTransformFeedback
PFNGLMULTITEXCOORD2IVPROC glad_glMultiTexCoord2iv
PFNGLTEXCOORD3IVPROC glad_glTexCoord3iv
PFNGLSTENCILMASKSEPARATEPROC glad_glStencilMaskSeparate


librealsense2
Author(s): Sergey Dorodnicov , Doron Hirshberg , Mark Horn , Reagan Lopez , Itay Carpis
autogenerated on Mon May 3 2021 02:47:15