robotnik_msgs/InverterStatus Message

File: robotnik_msgs/InverterStatus.msg

Raw Message Definition

Header  header
float32 ac_voltage       # Output Voltage in Volts (Mandatory)
float32 dc_voltage       # Input Voltage in Volts (If unmeasured NaN)
float32 load             # Current percentage load on 0 to 1 range (If unmeasured NaN)
float32 percentage       # Charge percentage on 0 to 1 range (If unmeasured NaN)
float32 temperature      # Current temperature in centigrads (If unmeasured NaN)
bool    on               # True if the inverter is on

string serial_number     # The best approximation of the battery serial number

Compact Message Definition

std_msgs/Header header
float32 ac_voltage
float32 dc_voltage
float32 load
float32 percentage
float32 temperature
bool on
string serial_number