dbw_mkz_msgs/FuelLevelReport Message

File: dbw_mkz_msgs/FuelLevelReport.msg

Raw Message Definition

Header header

# Fuel level (%, 0 to 100)
float32 fuel_level

# 12V battery voltage
float32 battery_12v

# Hybrid battery voltage
float32 battery_hev

# Odometer (km, 0.1km resolution)
float32 odometer


Compact Message Definition

std_msgs/Header header
float32 fuel_level
float32 battery_12v
float32 battery_hev
float32 odometer