dynamixel_controllers/SetTorqueLimit Service

File: dynamixel_controllers/SetTorqueLimit.srv

Raw Message Definition

# Set maximum motor torque in percenatge (0 - no torque to 1 - maximum torque)

float64 torque_limit
---


Compact Message Definition

float64 torque_limit