sbg_driver/SbgStatusAiding Message

File: sbg_driver/SbgStatusAiding.msg

Raw Message Definition

# SBG Ellipse Messages
# SbgStatus submessage

# AIDING_GPS1_POS_RECV true when valid GPS 1 position data is received
bool gps1_pos_recv

# AIDING_GPS1_VEL_RECV true when valid GPS 1 velocity data is received
bool gps1_vel_recv

# AIDING_GPS1_HDT_RECV true when valid GPS 1 true heading data is received
bool gps1_hdt_recv

# AIDING_GPS1_UTC_RECV true when valid GPS 1 UTC time data is received
bool gps1_utc_recv

# AIDING_MAG_RECV true when valid Magnetometer data is received
bool mag_recv

# AIDING_ODO_RECV true when Odometer pulse is received
bool odo_recv

# AIDING_DVL_RECV true when valid DVL data is received
bool dvl_recv

Compact Message Definition

bool gps1_pos_recv
bool gps1_vel_recv
bool gps1_hdt_recv
bool gps1_utc_recv
bool mag_recv
bool odo_recv
bool dvl_recv